Jaunimo vasaros stovykla “Pažink save”

Birželio 28 - liepos 2 d. Kazokiškėse vyks jaunimo stovykla "Pažink save". Dalyvių amžius: 14-19 metų. Kviečiame dalyvauti Vievio parapijos jaunimą bei katalikišką jaunimą iš kitų Kaišiadorių vyskupijos parapijų. Kartu kursime, mokysimės, linksminsimės,...

Skaityti toliau

Kelionė ieškant “Meilės džiaugsmo šeimoje”

Nuo 2021 m. kovo 19 d. popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus "Šeima - meilės džiaugsmas". Šiais Šeimos metais norima pasiekti kiekvieną pasaulio šeimą per dvasinius, pastoracinius ir kultūrinius pasiūlymus, padedant iš naujo atrasti ir...

Skaityti toliau

Tėvo diena

Birželio 6 d. (sekmadienį) - Tėvo diena. Eucharistijoje garbinsime Viešpatį ir melsime Dievo palaimos mūsų tėvams. Po Mišių prisiminsime mirusius tėvus ir melsime už jų amžinąjį išaukštinimą Dangaus Karalystėje. Eucharistija 10.00 ir...

Skaityti toliau

Šv. Eucharistija birželio mėnesį

Bažnyčios liturginiame gyvenime birželio mėnuo - ypatingas Švenčiausiosios Jėzaus Širdies garbinimo laikas. Eucharistiją švęsime vakarais, 18.00 val. Tikėdami gyvenimo perkeitimo dovana, garbinsime Jėzaus Širdį pasiaukojimo malda. Jėzau, padaryk mūsų širdį...

Skaityti toliau

Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Birželio 11 d. (penktadienį) 19 val., po vakarinių Mišių, Vievio bažnyčioje prasidės Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir tęsis iki birželio 12 d. (šeštadienio) 9 val. Kviečiame užsirašyti konkrečiai maldos valandai ir melskime už Bažnyčios...

Skaityti toliau

Tapk patarnautoju!

Kviečiame vaikus (berniukus), besiruošiančius Pirmajai Šventajai Komunijai ir jau priėmusius Komunijos sakramentą, bei jaunuolius ruoštis ministranto (patarnautojo) tarnystei. Mokysimės patarnauti kunigui šv. Mišiose ir tokiu būdu melstis bei garbinti Dievą....

Skaityti toliau

Dėl pasiruošimo Bendruomenės savaitgaliui

Birželio 2 d. (trečiadienį) 19.00 val. visus norinčius ir galinčius kviečiame susitikti parapijos namuose ruoštis Bendruomenės savaitgaliui. Vievio parapijos Bendruomenės savaitgalis vyks liepos 30 d. - rugpjūčio 1 d. Kazokiškėse.

Skaityti toliau

Seminaras “Raktas į sutarimą”

Nuo birželio 1 d., antradieniais, 19.00 val. kviečiame dalyvauti penkių užsiėmimų seminare apie santykius šeimoje "Raktas į sutarimą: 4 pagarbaus bendravimo su vaiku žingsniai". Susitikimo trukmė 2 val. Praėjusių metų rudenį vyko I-oji kurso dalis, o dabar - II-oji....

Skaityti toliau

Pamaldi kelionė į Mišias | Pradžios malda (3-8)

"Jie atsidėję meldėsi" (Apd 2, 42). Leidžiantis į kelionę, ypač nežinomu maršrutu, reikalingos nuorodos ir kelio ženklai. Panašiai reikia ruoštis ir pamaldžiai kelionei į Mišias. Kaip giliau panirti į svarbiausią Bažnyčios maldos slėpinį? Kas mane šioje...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai