Vievio šv. Onos parapijos bažnyčia

Kaišiadorių vyskupija

Šv. Mišių užsakymas

Eucharistija yra Jėzaus Kristaus  auka už visus visų laikų žmones, todėl mes taip pat turime stengtis dalyvauti joje su konkrečiais ir kuo platesniais prašymais ar padėkomis. Tradiciškai, užprašydami Mišias tikintieji palieka auką, taip išlaikydami savo parapijos kunigus. Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas ypač šiuo sunkiu metu leidžia kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir paramą.

Mišių intencijas padiktuoja gyvenimas ir mylinti tikinčio žmogaus širdis. Mišios gali būti užprašomos už gyvuosius ir už mirusius, dėkojant, prašant malonės ar pagalbos, asmeninėmis ar bendruomenės intencijomis.

Šventosios Mišios yra neįkainojama dovana, kurią Dievas dovanoja Bažnyčiai ir jos nariams. Ta dovana nepriklauso asmeniškai nei kunigui, nei Mišias “užprašiusiam” žmogui. Mišios yra tikinčiųjų  bendruomenės turtas, kuriuo jokiomis aplinkybėmis ir už jokius pinigus negalima piktnaudžiauti.

Šventąsias Mišias užsakyti galite pas kleboną, sutardami numatytą Mišių laiką; sudėtines šventąsias Mišias, kurios aukojamos šeštadieniais 9.30 val. ir sekmadieniais 10.00 val. (Votyva), galite užsakyti užpildydami ir šią formą:

Auką už šv. Mišias prašome pervesti į Vievio šv. Onos bažnyčios sąskaitą:

  • LT89 7300 0100 8341 5059
  • “Swedbank”
  • Skyrelyje “mokėjimo paskirtis” nurodyti, kada bei už ką užprašėte Mišias.
  • Aukos dydis nenustatytas.

Vievio šv. onos bažnyčia

Bažnyčios istorija

Informacija ruošiama.

Architektūra

Neobarokinė su klasicizmo elementais mūrinė Šv. Onos bažnyčia pagal architekto V. Michnevičiaus projektą perstatyta 1931 metais.

Dailė

Vievio Šv. Onos bažnyčią puošia nemažai meno kūrinių, net trys iš jų yra kultūros paminklai.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos

Palaimintasis Teofiliau, melski už mus!

sakramentai

Viso liturginio Bažnyčios gyvenimo centras yra Eucharistinė auka ir Sakramentai. Be Sakramentų nėra Bažnyčios ir be Bažnyčios nėra Sakramentų. Bendruomenėje (Bažnyčioje) švenčiame sakramentus kaip dangiškos vienybės su Dievu ilgesį ir ženklą. Ruošiamės tinkamai ir vertai priimti Dievo malonės dovanas ir jomis dalintis, kad Viešpats pašventintų mūsų, Dievo vaikų gyvenimą.

sakramentalijos

Laidotuvės

Pagarba mirusiajam.

šv. agotos duona

Informacija ruošiama.

procesijos

Informacija ruošiama.

grabnyčios

Informacija ruošiama.

palaiminimai

Informacija ruošiama.

verbos

Informacija ruošiama.

Naujienos

Kvietimas tikėjimo tarnystei

Kasmet lydime parapijos vaikus jų tikėjimo kelionės etape – ruošiantis Pirmajai Komunijai. Galbūt jaučiate troškimą pasitarnauti vaikams, padėti jiems išgyventi šią tikėjimo patirtį? Kviečiame susitikti rugsėjo 26 d. (sekmadienį) Kazokiškėse. 13.15 val. švęsime...

Skaityti toliau

Dvasinės pratybos pagal šventąjį Ignacą Lojolą

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, savo šeimoje, kad mums taptų įprasta kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi. Kviečiame dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime....

Skaityti toliau

Danutės liudijimas

Dukra pradėjo ruoštis Pirmajai Šventajai Komunijai, tad man reikėjo lankyti katechezes. Ten buvo viskas gerai ir įdomu: nors visada buvau tikinti, vis tiek atradau labai daug vertingų dalykų. Pavyzdžiui, vieno liudijimu metu išgirdau: "Man Jėzus pasakė..." Tada...

Skaityti toliau

Parašykite mums