Vievio šv. Onos parapijos bažnyčia

Kaišiadorių vyskupija

Šv. Mišių užsakymas

Eucharistija yra Jėzaus Kristaus  auka už visus visų laikų žmones, todėl mes taip pat turime stengtis dalyvauti joje su konkrečiais ir kuo platesniais prašymais ar padėkomis. Tradiciškai, užprašydami Mišias tikintieji palieka auką, taip išlaikydami savo parapijos kunigus. Auka parapijai bei šv. Mišių užsakymas ypač šiuo sunkiu metu leidžia kunigams pajusti tikinčiųjų palaikymą ir paramą.

Mišių intencijas padiktuoja gyvenimas ir mylinti tikinčio žmogaus širdis. Mišios gali būti užprašomos už gyvuosius ir už mirusius, dėkojant, prašant malonės ar pagalbos, asmeninėmis ar bendruomenės intencijomis.

Šventosios Mišios yra neįkainojama dovana, kurią Dievas dovanoja Bažnyčiai ir jos nariams. Ta dovana nepriklauso asmeniškai nei kunigui, nei Mišias “užprašiusiam” žmogui. Mišios yra tikinčiųjų  bendruomenės turtas, kuriuo jokiomis aplinkybėmis ir už jokius pinigus negalima piktnaudžiauti.

Šventąsias Mišias užsakyti galite pas kleboną, sutardami numatytą Mišių laiką; sudėtines šventąsias Mišias, kurios aukojamos šeštadieniais 9.30 val. ir sekmadieniais 10.00 val. (Votyva), galite užsakyti užpildydami ir šią formą:

Auką už šv. Mišias prašome pervesti į Vievio šv. Onos bažnyčios sąskaitą:

 • LT89 7300 0100 8341 5059
 • “Swedbank”
 • Skyrelyje “mokėjimo paskirtis” nurodyti, kada bei už ką užprašėte Mišias.
 • Aukos dydis nenustatytas.

Vievio šv. onos bažnyčia

Bažnyčios istorija

Informacija ruošiama.

Architektūra

Neobarokinė su klasicizmo elementais mūrinė Šv. Onos bažnyčia pagal architekto V. Michnevičiaus projektą perstatyta 1931 metais.

Dailė

Vievio Šv. Onos bažnyčią puošia nemažai meno kūrinių, net trys iš jų yra kultūros paminklai.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos

Palaimintasis Teofiliau, melski už mus!

Parama

Bažnyčia yra išlaikoma tikinčiųjų aukomis. Galite paaukoti Vievio šv. Onos parapijai, skirdami jai 1,2% jau sumokėtos pajamų mokesčio sumos. 1,2 % nuo jūsų jau sumokėto GMP galite skirti dviem būdais:

1. Per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu.

2. Atsisiųsti VMI prašymo formą FR0512, ją atsispausdinti; užpildyti šią formą ranka ir išsiųsti paprastu paštu adresu: VMI Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Svarbu:

 • Pildant prašymą ranka, pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu; tekstas turi būti rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis; raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
 • Laukelyje “5” (mokestinis laikotarpis) įrašykite “2021”.
 • Laukelyje “6S” pažymėkite varnelę.
 • Formos laukelyje “E2” įrašykite: 191242886 (Vievio šv. Onos parapijos juridinis kodas).
 • Formos laukelio “E3” pildyti nereikia.
 • Formos laukelyje “E4” galite įrašyti “1,20”, jeigu visą savo paramą (t. y. 1,2%) skiriate Vievio šv. Onos parapijai.
 • Siunčiant prašymą paprastuoju paštu, viename voke galima siųsti tik vieną prašymo formą.

Prašymo formas pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 1 d.

sakramentai

Viso liturginio Bažnyčios gyvenimo centras yra Eucharistinė auka ir Sakramentai. Be Sakramentų nėra Bažnyčios ir be Bažnyčios nėra Sakramentų. Bendruomenėje (Bažnyčioje) švenčiame sakramentus kaip dangiškos vienybės su Dievu ilgesį ir ženklą. Ruošiamės tinkamai ir vertai priimti Dievo malonės dovanas ir jomis dalintis, kad Viešpats pašventintų mūsų, Dievo vaikų gyvenimą.

sakramentalijos

Laidotuvės

Pagarba mirusiajam.

šv. agotos duona

Informacija ruošiama.

procesijos

Informacija ruošiama.

grabnyčios

Informacija ruošiama.

palaiminimai

Informacija ruošiama.

verbos

Informacija ruošiama.

Naujienos

Advento kelias. Antra savaitė

Antra advento savaitė. Sekmadienis Dievas pašaukia Mozę Dievas tarė Mozei: "Aš esu, kuris esu" (Jahvė). Vardas Jahvė nepabrėžia amžinosios Dievo būties, bet rodo į Dievo įėjimą ir Artumą istorijos įvykiuose. Taigi galėtume sakyti, kad vardas Jahvė apreiškia Dievą,...

Skaityti toliau

Antras advento sekmadienis, C metai

Mattia Preti paveiksle "Šv. Jonas Krikštytojas pamokslauja" (apie 1665 m.) matome šv. Joną dykumoje, besidalijantį žinia su nedideliu susižavėjusių sekėjų būreliu. Panirti į šią istoriją kviečia įvairūs simboliai. Pusę Jono kūno gaubiantis raudonas...

Skaityti toliau

Advento kelias. Pirma savaitė

Pirma advento savaitė. Sekmadienis Jesės medis "Jesės medis" buvo sukurtas padėti žmonėms susieti Kalėdų eglutės puošimo paprotį su įvykiais, vedančiais prie Kristaus gimimo. Eglutės buvo puošiamos anksčiau nei Europoje paplito krikščionybė. Kad ankstyvosios Bažnyčios...

Skaityti toliau

Parašykite mums