Naujienos

Viešpaties Apsireiškimo iškilmė

2022-01-01

Sausio 6 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. švęsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Apsireiškimą (Trys Karaliai). Bus šventinami: auksas, kad gyvenime turėtume teisingą santykį su Viešpaties mums patikėtais turtais; smilkalai – mūsų maldų, nukreiptų į Dievo garbinimą ir Jo šventos valios vykdymą, simbolis; ir kreida, kuria ženklinsime savo namų duris. Užrašytos Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo vardų pirmosios raidės: J+M+J+2022 – tai mūsų atvirumo Dievo Įsikūnijimui liudijimas.

Kviečiame puošti Viešpaties altorių

Kviečiame pasidalinti darbu ir gėlynų gėrybėmis puošiant mūsų bažnytėlę šv. Petro ir Povilo atlaidams. Renkamės birželio 25 d. (šeštadienį) po vakarinių šv. Mišių. Virginija V., tel. 8 647 06 293.

Skaityti toliau

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai

Birželio 26 d. (sekmadienį) Eucharistiją švęsime 11.00 val., minėdami šv. apaštalų Petro ir Pauliaus mokinystę. Šv. Mišios prasidės Eucharistine procesija. Po šv. Mišių kviečiame šventinei Agapei bažnyčios šventoriuje. Atsineškite šiek tiek vaišių bendram...

Skaityti toliau

VPB žygis baidarėmis

Liepos 16-17 dienomis kviečiame plaukti baidarėmis Verknės upe. 10.00 val. išvtykstam į kaimo turizmo sodybą (Verknės g. 29, Pikelionių k., Stakliškių sen., Prienų r.). Atvykę įsikursime ir išplauksime... Grįžę į sodybą vaišinsimės, žaisime, melsimės ir visaip...

Skaityti toliau

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Birželio 19 d. (sekmadienį) - Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, Devintinės. Šv. Mišios tik 11.00 val. Eucharistijoje garbinsime Jėzų Kristų; eisime Eucharistinę procesiją su Evangelijų skaitymais bažnyčios šventoriuje.

Skaityti toliau

“Nuolankumo taisyklės”

Prieš ketverius metus mūsų bendruomenės svetainėje pasirodė šmaikščiai išmintingos benediktinų vienuolio iš Sent Luiso, brolio Augustino Vetos "Nuolankumo taisyklės". Ir štai džiugi žinia: "Nuolankumo taisykles", knygutę, kuri tinka ir paaugliui, ir senjorui, dailiai...

Skaityti toliau

Dėl VPB vasaros renginių

Birželio 9 d. (ketvirtadienį) 19.00 val. kviečiame į organizacinį susitikimą (parapijos namuose), kuriame aptarsime ir toliau planuosime bendruomenės vasaros renginius. Norintys gauti prieigą / prisijungimą prie vasaros renginių plano, atsiųskite savo...

Skaityti toliau

Sekminės ir Tėvo diena Vievyje bei Kazokiškėse

Birželio 5 d. (sekmadienį) 10.00 val. Vievyje švęsime Sekmines – Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios įsteigimo įvykį.  Kartu, pirmąjį birželio sekmadienį, minėsime Tėvo dieną. Melsime Dievo palaimos mūsų tėvams. Po Mišių prisiminsime mirusius...

Skaityti toliau

Kviečiame susitikti su karo pabėgėliais iš Ukrainos

Gegužės 29 d. (sekmadienį), 13.00 val., kviečiame bendruomenę parapijos namų kieme susitikti su karo pabėgėliais iš Ukrainos, laikinai apsigyvenusiais Vievio miestelyje bei apylinkėse. Atsineškime vaišių draugystės stalui, bendraukime ir pasistenkime atliepti į mūsų...

Skaityti toliau

Kviečiame pasitarti dėl VPB vasaros renginių

Gegužės 26 d. (ketvirtadienį) 19.00 val. kviečiame į organizacinį susitikimą (parapijos namuose), kuriame aptarsime ir planuosime bendruomenės vasaros renginius. Kviečiame dalyvauti ir siūlyti visa, kas pagelbėtų bendruomenės ugdymui.

Skaityti toliau

Greitosios pagalbos automobilis – parama Ukrainai

Jau daugiau nei 80 dienų tęsiasi karas Ukrainoje. Žūsta daugybė nekaltų žmonių, naikinamas per ilgus metus kruopščiu darbu sukurtas bendrasis gėris. Nuostoliai patiriami įvairiose srityse. Vien Kijive nuo karo pradžios sunaikinta daugiau kaip 200 greitosios pagalbos...

Skaityti toliau

Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Gegužės 20 d. (penktadienį) 19.00 val., po vakarinių Mišių, Vievio bažnyčioje prasidės Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir tęsis iki gegužės 21 d. (šeštadienio) 9.00 val. Kviečiame užsirašyti konkrečiai maldos valandai.  Skambinkite Daliai Pukalskienei,...

Skaityti toliau

Pirmosios Komunijos šventė

Gegužės 15 d. (sekmadienį) 11.30 val. Mišiose vaikai priims Pirmąją šv. Komuniją. Kviečiame švęsti tikėjimą, melstis už parapijos vaikus bei jų tėvelius, kad atsakingai liudytų vaikams krikščioniškojo gyvenimo dorybes.

Skaityti toliau

Šv. Eucharistija gegužės mėnesį

Bažnyčios liturginiame gyvenime gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai. Eucharistiją švęsime vakarais, 18.00 val. Melsimės pagerbdami dangiškąją Motiną ir prašydami jos užtarimo visuose reikaluose.

Skaityti toliau

Kviečiame vaikus ir jaunimą šlovinti ir tarnauti

Balandžio 30 d. (šeštadienį) kviečiame vaikus ir jaunuolius mokytis tarnauti prie Viešpaties altoriaus ir šlovinti Jį savo balsais ir muzika. 16.30 val. susitinkame bažnyčioje su norinčiais patarnauti šv. Mišiose; 19.30 val. su jaunuoliais susitinkame parapijos...

Skaityti toliau

Motinos diena

Gegužės 1 d. (sekmadienį) švęsdami Eucharistiją pagerbsime motinystės dovaną. Šv. Mišios - 10.00 ir 11.30 val. Melsime Dievo palaimos gyvoms motinoms. Po Mišių prisiminsime mirusias motinas ir melsime už jų išaukštinimą Dangaus Karalystėje.

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai