Naujienos

Viešpaties Apsireiškimo iškilmė

2022-01-01

Sausio 6 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. švęsime mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Apsireiškimą (Trys Karaliai). Bus šventinami: auksas, kad gyvenime turėtume teisingą santykį su Viešpaties mums patikėtais turtais; smilkalai – mūsų maldų, nukreiptų į Dievo garbinimą ir Jo šventos valios vykdymą, simbolis; ir kreida, kuria ženklinsime savo namų duris. Užrašytos Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo vardų pirmosios raidės: J+M+J+2022 – tai mūsų atvirumo Dievo Įsikūnijimui liudijimas.

Apkabinimas linkint ramybės

Būna dienų, kai norisi įsitaisyti atokiausiame bažnyčios klaupte, kur tavęs nepasiektų kitų besimeldžiančių žvilgsniai ir rankos. Giliai pasinėrus į maldą Mišių metu, kito žmogaus prisilietimas gali net žeisti: verčiau liktum netrikdomas dvasinėje gelmėje. Artumo su...

Skaityti toliau

VPB rekolekcijų savaitgalio programa

VPB susikaupimo savaitgalis Trinapolio rekolekcijų namuose (sausio 28-29, 30 d.) REGISTRACIJA 2022-01-28 17:00 Išvykstam / Vievis-Trinapolis18:30 Įsikūrimas19:00 Įvadas19:45 Vakarienė21:00 Švč. Sakramento adoracija21:30 Švč. Sakramento adoracija / Filmas23:00 Naktinė...

Skaityti toliau

Betliejaus nuolankumo mozaika

Prakartėlės, kurios puošia mūsų bažnyčias ir namus per Kalėdas, yra daugiau nei dekoracijos. Prakartėlė padeda mums melstis. Kaip ir visos Viešpaties šventės, Kalėdos nukelia mus į  ten ir į tada, į Betliejų, kur gimė mūsų Išganytojas....

Skaityti toliau

Adoracija ir kiti priminimai

Baigdami 2021-uosius, 22.00 val. švęsime Eucharistiją dėkodami už praėjusius metus. Po šv. Mišių, nuo 23.00 val. iki 24.00 val., adoracijoje garbinkime Jėzų Švenčiausiajame Sakramente ir melskimės už dvasinę sveikatą. Sausio 1 d. (šeštadienį) minime Švč. Mergelę...

Skaityti toliau

Šventoji naktis, C metai

Džono Singltono Koplio "Kristaus gimimas" leidžia pažvelgti į Šventąją Šeimą amerikiečių kolonijinio stiliaus dailininko portretisto akimis. Koplis mėgsta idealizuoti savo veikėjus, kreipdamas dėmesį į konkrečias detales, tekstūras, pagalbinius elementus. Šiame...

Skaityti toliau

Eucharistiją švęsime

Gruodžio 24 d. - 22.00 val. (Kūčios); Gruodžio 25 d. - 11.30 ir 18.00 val. (Kalėdos); Gruodžio 26 d. - 10.00 ir 11.30 val. (Kalėdų antroji diena); Gruodžio 31 d. - 22.00 val. (Padėka už 2021 metus); 2022 m. sausio 1 d. - 10.00 val. (Melsime Dievo palaimos 2022...

Skaityti toliau

VPB šventinis vakaras

Gruodžio 26 d. (sekmadienį) 17.00 val. ir 28 d. (antradienį) 18.30 val. kviečiame į šventinį filmo vakarą. Švęskime šv. Kalėdas Bendruomenėje. Dalinkimės brangiais prisiminimais ir būkime.  Šventiniam stalui atsineškite truputėlį...

Skaityti toliau

Caritas aukos

Advento metu kvietėme dalyvauti Caritas organizuojamoje akcijoje "Gerumas mus vienija". Džiaugiamės ir dėkojame visiems, kurie prisidėjote. Advento metu surinkome 1238 Eur. Parapijos stokojantiems asmenims / šeimoms paruošėme dovanų korteles (10 vnt. po 20 Eur),...

Skaityti toliau

Advento kelias. Ketvirta savaitė

Ketvirta advento savaitė. Sekmadienis Jonas Krikštytojas Jėzus labai gerbia Joną Krikštytoją. Jis sako: “Tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną Krikštytoją” (Mt 11-11). Dievo pašauktas būti pranašu, Jonas pasiruošė atsiliepti į kvietimą. Atsidavimas tikslui...

Skaityti toliau

Ketvirtas advento sekmadienis, C metai

Henrio Osavos Tanerio paveiksle (1909) Apsilankymas vaizduojamas realistiškai. Dailininkas kviečia mus į Elzbietos namus, prie stalo. Tą akimirką pro duris įžengia ir šeimininkę pasveikina Marija. Daiktų nedaug, tik stalas, užtiestas balta staltiese, padėta duonos ir...

Skaityti toliau

Advento kelias. Trečia savaitė

Trečia advento savaitė. Sekmadienis Dovydas, tautos piemuo Dovydas buvo didis poetas, giliai dvasingas, nors ydų nestokojo. Tai jam priskiriama nuoširdi dėkojimo už nuolatinę Dievo globą giesmė (2 Sam 22). Šioje giesmėje Dovydas šlovina Dievą kaip uolą,...

Skaityti toliau

Trečias advento sekmadienis, C metai

Pamokslaujantį Joną Krikštytoją vaizduojanti freska yra viena iš ciklo, kurį Domenikas Girlandajas sukūrė Florencijos Naujosios Švč. Marijos bazilikos Tornabuoni koplyčioje (1490). Šioje scenoje Jonas Krikštytojas kalba minioms užsilipęs ant akmens; vienoje...

Skaityti toliau

Advento kelias. Antra savaitė

Antra advento savaitė. Sekmadienis Dievas pašaukia Mozę Dievas tarė Mozei: "Aš esu, kuris esu" (Jahvė). Vardas Jahvė nepabrėžia amžinosios Dievo būties, bet rodo į Dievo įėjimą ir Artumą istorijos įvykiuose. Taigi galėtume sakyti, kad vardas Jahvė apreiškia Dievą,...

Skaityti toliau

Antras advento sekmadienis, C metai

Mattia Preti paveiksle "Šv. Jonas Krikštytojas pamokslauja" (apie 1665 m.) matome šv. Joną dykumoje, besidalijantį žinia su nedideliu susižavėjusių sekėjų būreliu. Panirti į šią istoriją kviečia įvairūs simboliai. Pusę Jono kūno gaubiantis raudonas...

Skaityti toliau

Advento kelias. Pirma savaitė

Pirma advento savaitė. Sekmadienis Jesės medis "Jesės medis" buvo sukurtas padėti žmonėms susieti Kalėdų eglutės puošimo paprotį su įvykiais, vedančiais prie Kristaus gimimo. Eglutės buvo puošiamos anksčiau nei Europoje paplito krikščionybė. Kad ankstyvosios Bažnyčios...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai