Velykos

Viešpaties Prisikėlimas, C metai

Viename iš XIII a. vitražų Kenterberio katedros Trejybės koplyčioje vaizduojamas Prisikėlimas. Vitražui kaip meno kūriniui atsiskleisti visada padeda šviesa. Spinduliai nutvieskia spalvotą stiklą panašiai kaip Viešpaties dangiška šviesa apšviečia Išgelbėjimo...

Skaityti toliau

Giedoti naują giesmę

“Giedokite Viešpačiui naują giesmę!” Velykų aštuondienį Bažnyčia Valandų liturgijoje kiekvieną rytą šlovina Dievą šiais 149-os psalmės žodžiais. Tačiau ką reiškia “giedoti naują giesmę“ Viešpačiui? Dažnai tai reiškia, kad turime pereiti nuo savo “senų giesmių“ – arba...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai