Naujienos

Šv. Eucharistija gegužės mėnesį

2022-05-01

Bažnyčios liturginiame gyvenime gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai.

Eucharistiją švęsime vakarais, 18.00 val.

Melsimės pagerbdami dangiškąją Motiną ir prašydami jos užtarimo visuose reikaluose.

Viešpaties Prisikėlimas, C metai

Viename iš XIII a. vitražų Kenterberio katedros Trejybės koplyčioje vaizduojamas Prisikėlimas. Vitražui kaip meno kūriniui atsiskleisti visada padeda šviesa. Spinduliai nutvieskia spalvotą stiklą panašiai kaip Viešpaties dangiška šviesa apšviečia Išgelbėjimo...

Skaityti toliau

Didysis Šeštadienis, C metai

Matome nežinomo XIV a. armėnų rankraščio iliustraciją, kurioje nupieštos moterys prie kapo ir Jėzus, nusileidęs į pragarus. Abi scenos pavaizduotos viename lape norint parodyti Didžiojo Šeštadienio įvykių ir biblinį, ir Bažnyčios Tradicijos pagrindą. Puslapio viršuje...

Skaityti toliau

Didysis Penktadienis, C metai

Andrėjo Matenjos "Kristaus apraudojimas" (1475-1478)  kviečia mus kontempliuoti nualintą Kristaus kūną, kuris netrukus bus guldomas į kapą. Stovime prie Jo kojų. Stiprus potyris. Iš arti matome žaizdas Kristaus delnuose ir pėdose, bet jos neatrodo bauginamai, nėra...

Skaityti toliau

Didysis Ketvirtadienis, C metai

Bizantinėje Venecijos šventojo Morkaus bazilikos XIII a. mozaikoje pavaizduotas Kristus, plaunantis mokiniams kojas. Aukso fone, šie dviem eilėmis susėdę aplink tvirtą, masyvų stalą. Mokinių pirmoje eilėje veidai pasižymi tam tikru individualumu, tų, kurie gale - jie...

Skaityti toliau

Verbų sekmadienis ir Didžiosios savaitės pamaldos

Balandžio 10 d. - Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios - 8.30, 10.00 ir 11.30 val. Bus šventinamos verbos. Verbų procesija 10.00 val. šv. Mišiose. Balandžio 13 d. - Didysis Trečiadienis. 18.00 val. kviečiame švęsti Atgailos pamaldas ir tinkamai...

Skaityti toliau

Kviečiame švęsti Krizmos Mišias

Didysis Ketvirtadienis - Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena. Kviečiame Kaišiadorių katedroje, 10.00 val., vienybėje su mūsų ganytoju Jonu Ivanausku ir vyskupijos kunigais švęsti Krizmos Mišias. Norintys vykti kartu, skambinkite Nerijui Ž., tel. 8 620 96...

Skaityti toliau

Kviečiame į talką

Balandžio 12 d. (antradienį), po rytinių šv. Mišių (apie 9.15 val.), kviečiame pagelbėti statant simbolinį Kristaus kapą bažnyčioje. Vakare, 18.00 val., kviečiame talkai. Atsineškite bažnyčios valymui ir plovimui reikalingų priemonių. Pasitvarkysime ir paruošime...

Skaityti toliau

Verbų sekmadienis, C metai

Į Didžiąją savaitę mus lydi Vilhelmo Morgnerio "Kristaus įžengimas į Jeruzalę" - ekspresionistinė Evangelijos scenos interpretacija. Ekspresionizme svarbu nuotaika ir asmeninės perspektyvos perteikimas spalvomis bei formomis; todėl šitas paveikslas - labiau...

Skaityti toliau

Dėl paskaitų kurso

Balandžio 5 d. (antradienį) 19.00 val. kviečiame į paskutinį paskaitų kurso “Septyni didieji melai apie Bažnyčią bei jos istoriją” susitikimą.

Skaityti toliau

Penktas gavėnios sekmadienis, C metai

Palmos Vyresniojo "Kristus ir svetimautoja" kviečia mus kartu su fariziejais paklausyti, kaip Jėzus teis svetimaujant užkluptą moterį. Dailininkas ragina mus prieiti labai arti Kristaus, moters ir trijų fariziejų - toks artumas neišvengiamai kviečia tirti sąžinę....

Skaityti toliau

Dėl vasaros žygio baidarėmis

Planuodami vasaros renginius, kai kuriems jų turime ruoštis iš anksto. Liepos 16-17 d. (šeštadienį-sekmadienį) numatytas VPB žygis baidarėmis Verknės upe ir nakvynė kaimo turizmo sodyboje (Verknės g. 29, Pikelionių k., Stakliškių sen., Prienų r.). Numatome iš...

Skaityti toliau

Kviečiame susitikti!

Balandžio 3 d. (sekmadienį), 13.00 val., Vyrų maldos grupės vyrai kviečia bendruomenę susitikti parapijos namų kieme. Sulauksime svečio - gynybos ir išgyvenimo taktikos instruktoriaus, Etmono mokyklos įkūrėjo bei šaulio Eivido Ž., kuris šiomis karo dienomis tarnauja...

Skaityti toliau

Ketvirtas gavėnios sekmadienis, C metai

Rembranto paveikslas "Sūnaus palaidūno sugrįžimas" turbūt yra garsiausias ir žinomiausiais meno kūrinys, vaizduojantis palyginimą apie sūnų palaidūną, kitaip dar - palyginimą apie atleidžiantį tėvą iš Evangelijos pagal Luką. Dailininko gyvenimo pabaigoje tapytame...

Skaityti toliau

Trečias gavėnios sekmadienis, C metai

Dailininkas Aleksejus Pismenyj "Palyginimą apie nevaisingą figmedį" piešia šiuolaikiniu stiliumi, sekdamas ortodoksų ikonografija. Paveiksle vaizduojamos trys susijusios scenos, aprašytos Evangelijos pagal Luką 13 skyriuje. Pasakojimas prasideda viršutiniame...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai