Susitikimų Kalendorius

agsdi-bookmark

PENKTADIENIS

18.45-19.45 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija (bažnyčioje)

20.00 val. Paskutinįjį mėnesio penktadienį, po adoracijos, jaunimo maldos grupės susitikimas

agsdi-bookmark

ŠEŠTADIENIS

16.00 val. Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

17.40 val. Vaikų pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

19.30 val. Gitaros pamokos