Ignaciškasis dvasingumas

Priešinimasis dvasiniame gyvenime

Terminas “priešinimasis” dažnai vartojamas kalbant apie dvasinius judesius. Dažniausia juo apibūdinamas mūsų nenoras vykdyti Dievo valią, prieštaravimas Dievo veiksmams, pasipriešinimas Dievo kvietimui. Mes galime priešintis:

  • pokyčiams, nors pokyčiai yra būtina gyvenimo dalis;
  • Dievo kvietimui išbandyti naujus vaidmenis, kurie mums nepatogūs arba neįprasti;
  • paleisti, atiduoti;
  • maldos pokyčiams;
  • netgi meilei.

Taip pat mes linkę atidėlioti. 

Pavyzdys iš asmeninio gyvenimo: po aštuonių dienų tylos rekolekcijų atlikau kontempliaciją Dieviškajai Meilei pasiekti. Apmąstęs dosnias Dievo dovanas, išlietas rekolekcijose, pasakiau: “Ačiū, Viešpatie! Viską dėl Tavęs padarysiu!” Pajutau, kaip Dievas atsako: “Gerai, ruoškis būti dvasiniu palydėtoju”. Tučtuojau atsakiau: “Ne!”

Dabar pagalvojus, atrodo linksma. Toks tas mano “viskas dėl Tavęs”. Bet man kilo tikrų abejonių: kaip tai įterpsiu į savo jau ir taip įtemptą darbotvarkę? Be to, nenoromis galiu įskaudinti žmogų, kurį lydėsiu. O kas, jei būsiu niekam tikęs? O kas, jei ko pripainiosiu?

Dievas kantriai klausėsi mano rūpesčių, bet paskui pasiūlė: “Tik ruoškis, o dėl detalių jaudinsiesi vėliau”. Aš visus metus tempiau gumą, tariausi su savo dvasiniu vadovu, ar tai tikrai yra kvietimas, ir galiausiai skyriau laiko ir lėšų gerai pasiruošti. Nors šiuo metu palydžiu tik kelis žmones, didelė dovana ši kelionė; tikiuosi, naudinga ir jiems.

Priešinimasis gali atrodyti neigiamas dalykas, bet, kaip sako vienas mano mokytojų, kai yra pasipriešinimas, yra ir Dievas. Kitaip tariant, mes nesipriešiname, kol nėra kam priešintis; pasipriešinimo viduje visada yra Dievo veikimas. Taigi, kai bendraudami su kitais stebime pasipriešinimą, naudinga būti kantriems ir tikėti, kad Dievas vis dar dirba. Jei atrodo, kad žmogus yra pasirengęs tai išgirsti, galime padėti jam pastebėti pasipriešinimą, tačiau neturime skubinti nei kituose, nei savyje vykstančių procesų. Dievas dirba toliau.

Pastaruoju metu pradėjau domėtis, ar galima pastebėti pasipriešinimą ne tik pavieniuose asmenyse, bet ir santykių dinamikoje. Pavyzdžiui, sutuoktinių pora pokyčių metu visada ginčijasi. Ginčas gali būti būdas išlaikyti ryšį, nors abiems tas ryšys gali atrodyti negatyvus. Kitas pavyzdys – paaugliai, kurie nori didesnės nepriklausomybės ir savarankiškumo, bet kartais taip pat nori tiesiog būti vaikais. Šis nuolatinis šokinėjimas nuo nepriklausomybės prie ryšio gali būti tikras išbandymas. Tėvai ir paaugliai ar net suaugę vaikai gali priešintis Dievo raginimui kurti naujo pobūdžio santykius.

Kai pastebime savyje pasipriešinimą, gali būti naudinga: 1) tai įvardyti; 2) būti maloniam ir kantriam su savimi; 3) “veikti priešingai” (agere contra), kaip siūlo šv. Ignacas. Pavyzdžiui, pamenu, buvau susipykęs su šeimos nariu, o Dievas stumtelėjo mane eiti ir jį apkabinti. Tikrai visai nenorėjau to daryti, bet pasielgiau prieš savo pasipriešinimą ir paklausiau Dievo. Kai artimąjį apkabinau, visas mano pasipriešinimas ištirpo, jį pakeitė meilės šeimai šiluma. Dievas laimėjo, nepaisant mano pasipriešinimo.

Kur patyrėte pasipriešinimą ir kaip Dievas padėjo jums tai pereiti?

Parengta pagal IgnatianSpirituality.com

Džiaugtis gamta su Dievu

Einu pakrante, kyla saulė, ir mano akys džiaugiasi besikeičiančia šviesa - nuo tamsiai mėlynos ir pilkos aušros iki rausvų, violetinių ir aukso atspalvių. Mano ausys džiaugiasi garsais bangų, dūžtančių į smėlėtą krantą čia pat ir į uolas tolėliau. Paukščiai brazda...

Skaityti toliau

Kelti troškimus į Dievą

Mes, visa žmonija, ilgisi ir trokšta. Visuotinėje kančioje patiriame netikrumą, praradimus, sielvartą ir izoliaciją. Jaučiamės vis labiau nesaugūs. Dažnai mūsų ilgesys ir troškimai susiduria su dvasiniu skurdu, ir mes suprantame, jog esame visiškai priklausomi nuo...

Skaityti toliau

Dvasinė paguoda. Kokia ji?

Kaip atrodo dvasinė paguoda? Ji nebūtinai turi būti stipri ar įspūdinga. Net nedidelis tikėjimo pliūpsnis, vilties žybtelėjimas ar didesnės meilės patyrimas yra paguoda. Dievas mane traukia prie savęs per daugybę įvairiausių patirčių. Rožė. Lankiau savo seserį...

Skaityti toliau

Dar apie dėkingumą

Važiavau namo ir negalėjau nepastebėti, kad Dievas tarsi ketina mane pristabdyti: pirmiausia - autobusas, paskui - šiukšliavežė; galiausiai prieš pat mano nosį užsidegė raudonas šviesoforo signalas. Kalbu ne apie laiko švaistymą: atpažįstu šį signalą kaip Dievo...

Skaityti toliau

Išminties žodžiai

Kokius išminties žodžius šiandien perduotumėte jaunesniam žmogui? Jei žinotumėte, kad nebeilgai gyvensite, kaip tai pakeistų - ar pakeistų - jūsų perduodamos žinios turinį ir pobūdį? Kokių klaidų, remdamasis savo pavyzdžiu, paragintumėte kitus nekartoti? Jei...

Skaityti toliau

Aštuoni kovos su nepaguoda įrankiai

Nykusis Slėnis Kalifornijoje yra 25 000 ha saugoma pirmykštės gamtos teritorija netoli vienos gražiausių, mano manymu, pasaulio vietų - Tahau ežero. Tokį kontrastą gimtojoje valstijoje laikau savo dvasinio gyvenimo metafora: ką tik buvusi nuostabios vienybės su Dievu...

Skaityti toliau

Ar gebate klausytis?

Klausydamiesi įgauname išminties. Sužinome naujos informacijos, išgirstame patarimų, galime mokytis iš kitų patyrimo: sėkmių ar / ir klaidų. Tačiau neįmanoma klausytis, jei jau esame apsisprendę - nebereikia daugiau informacijos, patys žinome, ką darome, ir nemanome,...

Skaityti toliau

Dėkingumas ir dosnumas

Jei ugdomės dėkingumo nuostatą, išmokstame žvelgti į pasaulį per gausos, o ne stygiaus prizmę. Galiu būti dėkingas už keletą poilsio akimirkų, kurias šiandien turėjau tarp susitikimų. Taip pat lengvai galėčiau piktintis, kad nesiilsėjau tada, kai norėjau, nes šiandien...

Skaityti toliau

Atmerktomis akimis

Matyti Dievą visuose dalykuose - tai iššūkis mūsų suformuotoms sampratoms apie Dievą, pripažįstant, kad jos visada yra ribotos. Mes, žmonės, galvodami padalijame pasaulį į "suvaldomus" gabaliukus; suvokimą, kaip viskas veikia, mes ugdomės remdamiesi tuo, ką sugebame...

Skaityti toliau

Dienos muzika

Vieną rytą išėjau melstis į sodą. Buvo vasara, o ankstyvą rytą mėgstamo medžio paunksmėje būdavo jauku ir tylu. Na, šįkart - ne taip tylu. Įsitaisiau klausytis Dievo, bet, kapsint minutėms, girdėjau viską, išskyrus Jį: policijos sirenas, kaimynų pokalbį, šunų lojimą,...

Skaityti toliau

“Išimtas laikas”

"Malda yra laikas, išimtas iš mūsų dienų linijinės kelionės, ji yra pati giliausia mūsų tikrovė. Kai meldžiamės, einame vidun į mumyse esantį Dievo centrą. Po to vėl išeiname atgal į savo situaciją pasaulyje. Šis judėjimas į centrą ir atgal pagimdo perkeitimo aktą....

Skaityti toliau

Kaip papildyti dvasines atsargas

Kartais dvasiniame gyvenime pasijuntame savotiškai "ištuštėję". Ignaciškasis dvasingumas siūlo daugybę būdų "papildyti atsargas". Bendruomenė Raskite bendrystę tikėjimo bendruomenėje. Šventasis Ignacas patyrė, kad sveikiausias tiek dvasiškai, tiek psichologiškai yra...

Skaityti toliau

Kodėl man patinka ignaciškasis dvasingumas

Kartais ne pro šalį pasitikrinti, kodėl geri dalykai yra geri. Galbūt, turint tokį ar panašų sąrašą, bus lengviau apie ignaciškąjį dvasingumą papasakoti kitiems. Taigi, ignaciškasis dvasingumas man patinka, nes: Veda į tvarią laimę. Kiekvieną rytą pradžiungu vien...

Skaityti toliau

Nuobodulys ir sausra maldoje

Mūsų santykis su Dievu maldoje turi tam tikrą ritmą. Būna aukštumų ir nuosmukių, tačiau ateina ir "eilinis", paprastas laikas. Iš tikrųjų, didžioji gyvenimo dalis yra gana paprasta. Tačiau maldos gyvenime šį įprastą laiką esame linkę greitai nuvertinti. "Nieko...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai