Adventas

Pirmas advento sekmadienis, C metai

Į advento laiką mus kviečia Vasilijaus Kandinskio “Paskutinis teismas” (1912). Kaip bet kuris abstrakčiosios dailės kūrinys, šis paveikslas nėra pasakojamasis ar vaizduojamasis, jis labiau paveikiamasis. Kūrinys, kuriame spalvomis, linijomis ir formomis nepaprastai stipriai išreikštos emocijos, kviečia žiūrovą vizualiai išgyventi jame slypinčią jėgą.

“Paskutinis teismas” – ryškių pirminių spalvų, nenusakomų tamsių pavidalų ir sunkių juodų linijų kompozicija. Linijos labiau perdengia spalvas nei jas talpina; visas paveikslas – kontrastingi juodų linijų ir besiliejančių pirminių spalvų deriniai.

Nors abstrakcionizme daiktai ir figūros paprastai nevaizduojami, dailininkas siūlo naratyvinę užuominą, kuri padėtų žiūrovui perteikti potyrį. Dešiniau paveikslo centro galime įžvelgti mėlyną angelą, laikantį geltoną trimitą. Ikonografijoje tai – Paskutiniojo teismo arba laikų pabaigos simbolis. Šiame paveiksle angelas yra unikalus, nes jame spalva, forma ir linijos susijungia įprastu būdu. Juodos linijos apibrėžia spalvos ribas, ir mes matome angelo su trimitu siluetą.

Įdomūs yra angelo sparnai. Vienas jų mėlynas, o kitas – vien tik iš juodų linijų. Visame paveiksle linijos ir spalvos atsiskiria, persidengia, net susiduria. Angelas dvigubo pobūdžio sparnais savyje suvienija du skirtingus kompozicinius elementus. Prisiminkime Evangelijos pagal Luką 21 skyrių: mes dalyvaujame scenoje, kuri yra gąsdinanti, bet gelbstinti, jaudinanti, nerami, bet šlovinga. Esame kviečiami pajusti įtampą, kuri mus pabudina ir pastūmėja vilties link.

“Paskutinis teismas” skirtas sužadinti jausmus ir emocijas. Paveikslo spalvos, ypač pačiame centre, liejasi lyg akvarelė, jos nežemiškos, švelnios, tarsi pakylėja, ypač truputį kairiau į viršų kylančios dvi, raudona ir mėlyna, formos, įsiliejančios į ryškų, baltą paveikslo centrą. Kaip kontrastas, du sunkūs, juodi pavidalai netoliese savo grubumu užvaldo žiūrovą ir svarina žemyn. Anapusinio, transcendentinio lengvumo ir tamsybių svorio persidengimas paveiksle vaizdžiai iliustruoja šio sekmadienio ištrauką iš Evangelijos pagal Luką (Lk 21, 25-28. 34-36), taip pat rodo dvasinio gyvenimo sudėtingumą.

Evangelistas Lukas primena: “Visą laiką budėkite ir melskitės”, kad pasipriešintume tam, kas svarina mus žemyn ir ruoštume kelią tam, kas pakylės mus stoti priešais Žmogaus Sūnų.

Parengta pagal Loyola Press

Ketvirtas advento sekmadienis, C metai

Henrio Osavos Tanerio paveiksle (1909) Apsilankymas vaizduojamas realistiškai. Dailininkas kviečia mus į Elzbietos namus, prie stalo. Tą akimirką pro duris įžengia ir šeimininkę pasveikina Marija. Daiktų nedaug, tik stalas, užtiestas balta staltiese, padėta duonos ir...

Skaityti toliau

Trečias advento sekmadienis, C metai

Pamokslaujantį Joną Krikštytoją vaizduojanti freska yra viena iš ciklo, kurį Domenikas Girlandajas sukūrė Florencijos Naujosios Švč. Marijos bazilikos Tornabuoni koplyčioje (1490). Šioje scenoje Jonas Krikštytojas kalba minioms užsilipęs ant akmens; vienoje...

Skaityti toliau

Antras advento sekmadienis, C metai

Mattia Preti paveiksle "Šv. Jonas Krikštytojas pamokslauja" (apie 1665 m.) matome šv. Joną dykumoje, besidalijantį žinia su nedideliu susižavėjusių sekėjų būreliu. Panirti į šią istoriją kviečia įvairūs simboliai. Pusę Jono kūno gaubiantis raudonas...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai