Palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslas ir relikvijos

Palaimintojo kankinio Teofiliaus paveikslą (100×160, drobė, aliejus, 2017) Vievio šv. Onos bažnyčiai nutapė dailininkas Linas Gelumbauskas.

Nors paveikslas pasižymi realistiškumu, tačiau nevengiama ir simbolikos. Visu ūgiu iškilmingais vyskupo rūbais vaizduojamas palaimintasis ranka liečia ant krūtinės kabantį kryžių. Kryžius Teofilių Matulionį lydėjo visą gyvenimą. Nors paveiksle matome auksu spindintį vyskupo kryžių, vis dėlto tai kryžius – tikėjimo, kančios, vilties, paguodos ir stiprybės ženklas.

Didesnę savo gyvenimo dalį vyskupas kankinys prie širdies spaudė ne šitokį, vyskupišką, bet iš duonos sulipdytą ar iš pagaliukų surištą kalinio kryžių. Nors Teofiliaus Matulionio tarnystės Dievui ir Bažnyčiai aukščiausias ženklas buvo arkivyskupo titulas, daug ilgiau jis nešiojo ne vyskupo peleriną, bet garsųjį “Gulago stiliaus paltą”, vadinamąją “vatinę”. Todėl, norėdamas bent kiek išsamiau pavaizduoti vyskupo kankinio gyvenimą, dailininkas dešiniajame paveikslo kampe, Kaišiadorių katedros fone, nutapė fragmentą iš garsiosios pal. Teofiliaus nuotraukos, darytos sugrįžus iš sovietų Gulago 1933 m. spalio 19 d.

Palaimintasis kankinys Teofilius paveiksle yra apšviestas ryškios, net akinamos šviesos, sklindančios pro romaninio stiliaus šventovės langus. Šių langų forma akivaizdžiai primena Dešimties Dievo Įsakymų plokštes, kokias priimta vaizduoti tos tematikos paveiksluose. Tai ne šiaip sutapimas. Dievo Įsakymai, Jo valia buvo palaimintojo kankinio gyvenimo šviesa. Prie arkivyskupo kojų pavaizduota erškėčių pynė, nežymiai pereinanti į spygliuotos vielos rezginį, tarsi jungia Kristų ir Naujųjų laikų kankinius.

Palaimintojo kankinio Teofiliaus veidas tapytas pernelyg nenutolstant nuo nuotraukos, darytos vizito Jungtinėse Amerikos valstijose metu (1934-1936 m.). Gilus, mąslus žvilgsnis byloja apie gilią ir skausmingą patirtį bei nuojautą, kad dar ne visas vargas dėl Bažnyčios išvargtas, o kančia dėl Kristaus dar ne visa iškentėta.

Žvelgiant į paveikslą stebina, kaip skiriasi vyskupo apdarą ir kalinio vatinę dėvinčio to paties asmens išvaizda. Kalinio drabužius dėvintysis yra netgi keleriais metais jaunesnis už vyskupo rūbais pasipuošusįjį. Šis paveiksle pabrėžtas kontrastas aiškiai matomas ir to meto nuotraukose, puikiai iliustruoja priespaudos, kurią ne kartą teko patirti palaimintajam kankiniui sovietiniame Gulage, nežmoniškumą.

2017 m. spalio mėn. 8 d. Kaišiadorių vyskupas J. E. Jonas Ivanauskas pašventino palaimintojo paveikslą ir Vievio šv. Onos parapijai įteikė palaimintojo kankinio Teofiliaus relikviją.

Vievio šv. onos bažnyčia

Bažnyčios istorija

Informacija ruošiama.

Architektūra

Neobarokinė su klasicizmo elementais mūrinė Šv. Onos bažnyčia pagal architekto V. Michnevičiaus projektą perstatyta 1931 metais.

Dailė

Vievio Šv. Onos bažnyčią puošia nemažai meno kūrinių, net trys iš jų yra kultūros paminklai.

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos

Palaimintasis Teofiliau, melski už mus!

sakramentai

Viso liturginio Bažnyčios gyvenimo centras yra Eucharistinė auka ir Sakramentai. Be Sakramentų nėra Bažnyčios ir be Bažnyčios nėra Sakramentų. Bendruomenėje (Bažnyčioje) švenčiame sakramentus kaip dangiškos vienybės su Dievu ilgesį ir ženklą. Ruošiamės tinkamai ir vertai priimti Dievo malonės dovanas ir jomis dalintis, kad Viešpats pašventintų mūsų, Dievo vaikų gyvenimą.

sakramentalijos

Laidotuvės

Pagarba mirusiajam.

šv. agotos duona

Informacija ruošiama.

procesijos

Informacija ruošiama.

grabnyčios

Informacija ruošiama.

palaiminimai

Informacija ruošiama.

verbos

Informacija ruošiama.

Naujienos

Kviečiame adoracijos maldai

Penktadieniais po vakarinių šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyksta Eucharistinė adoracija.  Melskimės kartu su šv. Faustina ir jos "Dienoraščio" puslapiuose mokykimės atpažinti svarbiausią Dievo savybę – Jo Gailestingumą.

Skaityti toliau

Lapkričio 1 ir 2 d.

Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų dieną (pirmadienį), šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 18.00 val. Po šv. Mišių - pamaldos už mirusiuosius. Lapkričio 2 d., Mirusiųjų pagerbimo dieną (antradienį), šv. Mišios - 10.00 val. Po šv. Mišių - maldų už mirusiuosius...

Skaityti toliau

Parašykite mums