Ignaciškasis dvasingumas

Nedidelė šv. Ignaco pamoka

“Kad mes patys netrokštume labiau sveikatos negu ligos, turtų negu neturto, garbės negu nešlovės, ilgo gyvenimo negu trumpo ir panašiai visų kitų dalykų. Turime trokšti ir rinktis tik tai, kas mus labiau veda į tikslą, dėl kurio esame sukurti” (šv. Ignacas Lojola, Dvasinės pratybos).

Mes daug kalbame apie laisvę. Mūsų visuomenė grįsta laisvės principais. Mūsų dvasinis gyvenimas taip pat pagrįstas laisve. Šventasis Ignacas iš Lojolos gerai tą žinojo. Tad mūsų prisirišimas prie norų – troškimas būti sveikam ir baimė susirgti, garbės ir šlovės, turtų troškimas – gali užkirsti kelią tam, dėl ko mes buvome sukurti: mylėti, tarnauti ir šlovinti Dievą. Pamoka atrodo sunki – kas gi nenorėtų būti sveikas? Kas gi nenorėtų ilgo gyvenimo? Ignacas prašo mūsų nuodugniau ištirti savo norus ir užduoti kitą svarbų klausimą: “Kodėl?” Trokšti sveikatos tam, kad galėčiau girtis, koks esu “tinkamas”, yra visai kas kita nei trokšti sveikatos tam, kad galėčiau geriau tarnauti Dievui ir kitiems.

Žvelgdamas į savo norus, turiu vadovautis Ignaco nurodymu ir užduoti sau šį klausimą: ar mano norai padeda man mylėti Dievą ir artimą? O gal trukdo? Jei taip, turiu juos paleisti. Turiu išmokti jų atsisakyti. Priešingu atveju mano norai neleis atsiduoti Dievui.

Laisvė nuo prisirišimų – dalykų, kurie neleidžia mums šlovinti, garbinti ir tarnauti Dievui – būtina, jei norime vykdyti Dievo valią. Laisvė reikalinga įžvalgoms, dvasių skyrimui. Jei norime visuose dalykuose rasti Dievą, turime būti laisvi. Norėdami būti laisvi, turime atsisakyti savo valios, visko, ką turime, ir visko, ką savinamės.

Mylėti Dievą yra ne kas kita, kaip atsiduoti Dievui.

Meditacija: Prisirišimai

Šioje meditacijoje atpažinsite tuos dalykus, prie kurių prisirišote, kurie trukdo mylėti Dievą ir artimą. Ko reikia, kad juos paleistumėt?

  • Mąstykite šią Šventojo Rašto eilutę, kol jūsų protas nurims, imsite kvėpuoti lengvai ir laisvai: “Eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane” (Mk 10, 21).
  • Pagalvokite apie tai, kas, jūsų manymu, jums būtina, kad būtumėt laimingas. Tai gali būti materialus objektas, kitas žmogus ar idėja. Prisiminkite kuo daugiau detalių apie šį dalyką.
  • Kaip šis dalykas padeda jums mylėti, tarnauti ir šlovinti Dievą? Kaip tai padeda būti “žmogumi kitiems”? Tai yra, kaip tai padeda būti mylinčiam, maloniam, dosniam ir kantriam kitų žmonių atžvilgiu? Atkreipkite dėmesį į savo jausmus. Kaip juos apibūdintumėte? Kurioje kūno vietoje jie telkiasi?
  • Įsivaizduokite, kad jūs niekada to neturėjote – ne todėl, kad tai buvo atimta, bet net nežinojote, kad tai egzistuoja. Įsivaizduokite, kaip tokiu atveju mylėtumėte, tarnautumėte ir šlovintumėte Dievą? Kokie jausmai kyla jumyse?
  • Ar šis dalykas vis dar reikalingas jūsų laimei? Ar jis būtinas, kad mylėtumėte, tarnautumėte ir šlovintumėte Dievą bei būtumėte žmogus kitiems?
  • Pasidalykite savo mintimis ir jausmais su Jėzumi. Ką Jis turi pasakyti apie tai? Ar Jėzus jums sako, ko reikia, norint mylėti Dievą ir savo artimą?
  • Užbaikite šia malda: Šventasis Ignacai, tebūna mano tikrasis ir vienintelis troškimas – mylėti, tarnauti ir šlovinti Dievą. Jėzaus vardu prašau. Amen.

Parengta pagal IgnatianSpirituality.com

Džiaugtis gamta su Dievu

Einu pakrante, kyla saulė, ir mano akys džiaugiasi besikeičiančia šviesa - nuo tamsiai mėlynos ir pilkos aušros iki rausvų, violetinių ir aukso atspalvių. Mano ausys džiaugiasi garsais bangų, dūžtančių į smėlėtą krantą čia pat ir į uolas tolėliau. Paukščiai brazda...

Skaityti toliau

Kelti troškimus į Dievą

Mes, visa žmonija, ilgisi ir trokšta. Visuotinėje kančioje patiriame netikrumą, praradimus, sielvartą ir izoliaciją. Jaučiamės vis labiau nesaugūs. Dažnai mūsų ilgesys ir troškimai susiduria su dvasiniu skurdu, ir mes suprantame, jog esame visiškai priklausomi nuo...

Skaityti toliau

Dvasinė paguoda. Kokia ji?

Kaip atrodo dvasinė paguoda? Ji nebūtinai turi būti stipri ar įspūdinga. Net nedidelis tikėjimo pliūpsnis, vilties žybtelėjimas ar didesnės meilės patyrimas yra paguoda. Dievas mane traukia prie savęs per daugybę įvairiausių patirčių. Rožė. Lankiau savo seserį...

Skaityti toliau

Dar apie dėkingumą

Važiavau namo ir negalėjau nepastebėti, kad Dievas tarsi ketina mane pristabdyti: pirmiausia - autobusas, paskui - šiukšliavežė; galiausiai prieš pat mano nosį užsidegė raudonas šviesoforo signalas. Kalbu ne apie laiko švaistymą: atpažįstu šį signalą kaip Dievo...

Skaityti toliau

Išminties žodžiai

Kokius išminties žodžius šiandien perduotumėte jaunesniam žmogui? Jei žinotumėte, kad nebeilgai gyvensite, kaip tai pakeistų - ar pakeistų - jūsų perduodamos žinios turinį ir pobūdį? Kokių klaidų, remdamasis savo pavyzdžiu, paragintumėte kitus nekartoti? Jei...

Skaityti toliau

Aštuoni kovos su nepaguoda įrankiai

Nykusis Slėnis Kalifornijoje yra 25 000 ha saugoma pirmykštės gamtos teritorija netoli vienos gražiausių, mano manymu, pasaulio vietų - Tahau ežero. Tokį kontrastą gimtojoje valstijoje laikau savo dvasinio gyvenimo metafora: ką tik buvusi nuostabios vienybės su Dievu...

Skaityti toliau

Ar gebate klausytis?

Klausydamiesi įgauname išminties. Sužinome naujos informacijos, išgirstame patarimų, galime mokytis iš kitų patyrimo: sėkmių ar / ir klaidų. Tačiau neįmanoma klausytis, jei jau esame apsisprendę - nebereikia daugiau informacijos, patys žinome, ką darome, ir nemanome,...

Skaityti toliau

Dėkingumas ir dosnumas

Jei ugdomės dėkingumo nuostatą, išmokstame žvelgti į pasaulį per gausos, o ne stygiaus prizmę. Galiu būti dėkingas už keletą poilsio akimirkų, kurias šiandien turėjau tarp susitikimų. Taip pat lengvai galėčiau piktintis, kad nesiilsėjau tada, kai norėjau, nes šiandien...

Skaityti toliau

Atmerktomis akimis

Matyti Dievą visuose dalykuose - tai iššūkis mūsų suformuotoms sampratoms apie Dievą, pripažįstant, kad jos visada yra ribotos. Mes, žmonės, galvodami padalijame pasaulį į "suvaldomus" gabaliukus; suvokimą, kaip viskas veikia, mes ugdomės remdamiesi tuo, ką sugebame...

Skaityti toliau

Dienos muzika

Vieną rytą išėjau melstis į sodą. Buvo vasara, o ankstyvą rytą mėgstamo medžio paunksmėje būdavo jauku ir tylu. Na, šįkart - ne taip tylu. Įsitaisiau klausytis Dievo, bet, kapsint minutėms, girdėjau viską, išskyrus Jį: policijos sirenas, kaimynų pokalbį, šunų lojimą,...

Skaityti toliau

“Išimtas laikas”

"Malda yra laikas, išimtas iš mūsų dienų linijinės kelionės, ji yra pati giliausia mūsų tikrovė. Kai meldžiamės, einame vidun į mumyse esantį Dievo centrą. Po to vėl išeiname atgal į savo situaciją pasaulyje. Šis judėjimas į centrą ir atgal pagimdo perkeitimo aktą....

Skaityti toliau

Kaip papildyti dvasines atsargas

Kartais dvasiniame gyvenime pasijuntame savotiškai "ištuštėję". Ignaciškasis dvasingumas siūlo daugybę būdų "papildyti atsargas". Bendruomenė Raskite bendrystę tikėjimo bendruomenėje. Šventasis Ignacas patyrė, kad sveikiausias tiek dvasiškai, tiek psichologiškai yra...

Skaityti toliau

Kodėl man patinka ignaciškasis dvasingumas

Kartais ne pro šalį pasitikrinti, kodėl geri dalykai yra geri. Galbūt, turint tokį ar panašų sąrašą, bus lengviau apie ignaciškąjį dvasingumą papasakoti kitiems. Taigi, ignaciškasis dvasingumas man patinka, nes: Veda į tvarią laimę. Kiekvieną rytą pradžiungu vien...

Skaityti toliau

Nuobodulys ir sausra maldoje

Mūsų santykis su Dievu maldoje turi tam tikrą ritmą. Būna aukštumų ir nuosmukių, tačiau ateina ir "eilinis", paprastas laikas. Iš tikrųjų, didžioji gyvenimo dalis yra gana paprasta. Tačiau maldos gyvenime šį įprastą laiką esame linkę greitai nuvertinti. "Nieko...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai