Mišių patarnautojai

Kviečiame jaunuolius ruoštis ministranto (lot. minister – patarnautojas) tarnystei kiekvieną šeštadienį 17 val., prieš šv. Mišias.

Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

Pats jausmas, jog esi Dievo akivaizdoje prie altoriaus Mišių metu siunčia malonius virpesius į širdį, nes supranti, kad būtent tu prisidedi prie Jėzaus skleidimo ir atėjimo į mano ir kitų širdis. Labai malonus ir vidinį tvirtumą suteikiantis jausmas yra, kai per didžiąsias šventes eini išvien su kunigais. (Laurynas)

Būdamas ministrantu, galiu tarnauti Bažnyčiai, o tarnaudamas galiu artėti prie Dievo! (Ernestas)

tarnystės

CARITAS

Caritas - tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

LEKTORIAI

"Dievo žodis yra skydas juo pasitikintiems" (Pat 30,  5). Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

ŠLOVINIMAS GIESME

Šlovinimas yra tokia malda, kuria žmogus labiausiai betarpiškai pripažįsta, kad Dievas yra Dievas.

MIŠIŲ PATARNAUTOJAI

Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

BAŽNYČIOS PUOŠIMAS

Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Garbiname Dievą Jo sukurtų gėlių ir augalų grožiu, dėkodami Kūrėjui už dovaną pastebėti ir komponuoti.