Malonė ir gyvenimas

Malonė yra Dievo dovana, kuri išskleidžia mūsų gyvenimą.

Dievo vaiko gyvenimas prasideda Krikštu. Mes, krikščionys, galime išgyventi savo krikščioniškąjį pašaukimą, tai yra, patirti tai, ką reiškia būti Dievo vaiku, šeimoje – Bažnyčios bendruomenėje. Svarbiau yra tai, ką Dievas padaro, ne mes patys (plg. Ps 127), todėl šis kursas yra vieta dalintis ir atsiverti – mokytis priimti kitą, augti į Bendruomenę.

Kiekvienas esame atpirkti brangiu Krauju (plg.1 Pt 1, 18-19), tačiau išganymui reikia ir mūsų pastangų. Leiskimės malonės auginami – klausantis, klausiant, prisimenant ir atrandant dalykus, kuriuos galbūt pamiršome, kurie galbūt buvo tapę nesvarbūs – kad tikėjimu būtų gyvenama.

Temos ir klausimai

1. Tikėjimas ir malda

1. Pasidalinkite apie savo tikėjimą ir maldą.

2. Kokia krikščioniškos maldos esmė?

2. Ikonų gaminimas

1. Kaip jaučiatės patys pasigaminę ikoną? Ar jau numatėte jai vietą savo namuose?

3. Dvasingumo paieškos

1. Ar tikite antgamtiniais reiškiniais, okultiniais dalykais, mistiniais prietarais?

2. Kas Jums yra velnias? Kaip velnias gundo kasdienybėje?

4. Šventasis Raštas / Dievo Žodis mano gyvenime

1. Ar skaitote ir kaip sekasi skaityti Dievo žodį?

2. Ar tikite, kad Dievo Žodis turi galios Jūsų gyvenimui?

5. Sakramentai

1. Kas Jums yra Jėzus?

2. Ar / ir kokius Sakramentus švenčiate?

6. Atgailos sakramentas

1. Pasidalinkite savo Išpažinties patirtimi.

2. Ar išgyvenate Sutaikinimo sakramentą kaip sugrįžimą į Bažnyčią?

7. Eucharistija

1. Pasidalinkite apie savo Pirmąją Komuniją. 

2. Kas labiausiai trukdo priimti Šv. Komuniją Mišių metu?

8. Šventumas ir pamaldumas

1. Ar Dievas Jums labiau siejasi su meile, ar su baime? 

2. Ar nebijote keistis?

9. Bendruomenė

1. Ar atpažinote parapijoje gyvą tikėjimo Bendruomenę?

2. Kaip save matote šioje Bendruomenėje?

augimas

ALFA kursas

Alfa kursas kviečia asmeniškiau susipažinti su krikščionybe, gilinti savo tikėjimą ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Jėzaus asmenyje.

Tai 10-11 savaičių kursas apie pamatines tikėjimo tiesas tikintiems, pradedantiems, netikintiems…

Malonė ir Gyvenimas

Dievo vaiko gyvenimas prasideda Krikštu. Mes, krikščionys, galime išgyventi savo krikščioniškąjį pašaukimą, tai yra, patirti tai, ką reiškia būti Dievo vaiku, šeimoje - Bažnyčios bendruomenėje.

Pažintis su Šventuoju Raštu

Kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu.

Susitikimų metu skaitome Bibliją, gilinamės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui.

Dvasinės pratybos

Dievas - mūsų būties pagrindas.

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, kad įprastume kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi.

Išvykos ir renginiai

Bažnyčia yra keliaujanti bendruomenė, sukurta Viešpaties ir visada Jo ugdoma.

Kviečiame keliauti, augti ir atsinaujinti kartu.