Lektoriai

Dievo Žodžio skelbimas – pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

Šeštadienių vakarais Dievo žodį skelbia parapijos jaunimas.

Lektoriai ir jų tarnystės laikas sekmadienių 10 ir 11.30 val. Mišiose bei švenčių dienomis:

ASTA STOŠKUVIENĖ
DAIVA URBONAVIČIŪTĖ
GIEDRĖ TARTĖNIENĖ
GINTARAS JANČIAUSKAS
JANINA ARANECKIENĖ

JOVITA APANAVIČIENĖ
JŪRATĖ ŠIRKIENĖ
KOTRYNA TAMAŠEVIČIENĖ
KRISTINA RAGAVIČIENĖ
MINDAUGAS BUJA

MINDAUGAS STOŠKUS
MONIKA GUMBYTĖ
NERIJUS ŽILIONIS
NERINGA TUMASONIENĖ
REGINA ŠIMULEVIČ

RIČARDAS PRANUKEVIČIUS
SAULIUS KINDEREVIČIUS
VALDAS CIBULSKAS
VILMA GUMBIENĖ

2021-10-24, XXX Eilinis sekmadienis

10.00 val. Gintaras / Kristina

11.30 val. Giedrė / Monika

2021-10-31, XXXI Eilinis sekmadienis

10.00 val. Jūratė / Janina

11.30 val. Kotryna / Mindaugas B.

2021-11-01, Visi šventieji

10.00 val. Nerijus / Saulius

2021-11-02, Mirusiųjų minėjimo diena

10.00 val. Neringa / Valdas

2021-11-07, XXXII Eilinis sekmadienis

10.00 val. Asta / Mindaugas

11.30 val. Ričardas / Daiva

2021-11-14, XXXIII Eilinis sekmadienis

10.00 val. Janina / Kristina

11.30 val. Mindaugas B. / Giedrė

2021-11-21, Kristus Karalius

10.00 val. Jūratė / Gintaras

11.30 val. Vilma / Kotryna

2021-11-28, I Advento sekmadienis

10.00 val. Regina / Jovita

11.30 val. Monika / Neringa

2021-12-05, II Advento sekmadienis

10.00 val. Mindaugas / Asta

11.30 val. Valdas / Nerijus

2021-12-12, III Advento sekmadienis

10.00 val. Janina / Mindaugas B.

11.30 val. Daiva / Ričardas

2021-12-29, IV Advento sekmadienis

10.00 val. Saulius / Gintaras

11.30 val. Giedrė / Jovita

2021-12-24, Šv. Kūčios

22.00 val. Jaunimas

2021-12-25, Šv. Kalėdos

11.30 val. Regina / Jūratė

2021-12-26, Šventoji šeima

10.00 val. Kristina / Monika

11.30 val. Vilma / Valdas

2021-12-31, Padėka už 2021 metus

22.00 val. Saulius

tarnystės

agsdi-world-heart

Caritas

Caritas - tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

agsdi-hamburger-menu-circle

Lektoriai

"Dievo žodis yra skydas juo pasitikintiems" (Pat 30, 5).

Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

agsdi-music

ŠLOVINIMAS GIESME

Šlovinimas yra tokia malda, kuria žmogus labiausiai betarpiškai pripažįsta, kad Dievas yra Dievas.

agsdi-hospital

MIŠIŲ PATARNAUTOJAI

Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

agsdi-macro

BAŽNYČIOS PUOŠIMAS

Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Garbiname Dievą Jo sukurtų gėlių ir augalų grožiu, dėkodami Kūrėjui už dovaną pastebėti ir komponuoti.

Maldos grupės

Dievo Motinos komandos

Dievo Motinos komandos (Equipes Notre-Dame) - tai tarptautinė Santuokos sakramentu sujungtų porų bendruomenė, savo narius burianti į komandas bei siūlanti konkrečias priemones, padedančias sutuoktiniams atrasti Dievo meilę ir ja dalintis su kitais.

Motinos maldoje

Susivienijusios maldoje, mes gelbėjame savo vaikus.

Kaskart susirinkusios maldai, prašome Šventosios Dvasios vedimo, skaitome Šventąjį Raštą, šloviname Dievą giesmėmis ir meldžiamės už savo bei viso pasaulio vaikus, už krikšto, dvasinius ir iškeliavusius pas Viešpatį vaikus, už savo sutuoktinius ir viena už kitą, kaskart dėkodamos už motinystės dovaną.

Gyvasis Rožinis

Gyvasis Rožinis Vievio parapijoje jungia 40 tikinčiųjų (2 grupelės).

Grupelės nariai kiekvieną dieną meldžiasi po vieną Rožinio slėpinį Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos intencijomis.

Užtarimo malda

"Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta." (Jn 15, 7)

Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose kartu meldžiamės Valandų liturgiją. 

Vienykimės maldoje!

Jaunimo maldos grupė

Bažnyčios stiprybė - tikinčiųjų bendrystė vienoje Dvasioje.

Kasdieną meldžiamės Gailestingumo vainikėlį vieni kitų intencijomis. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, 20 val., po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos susitinkame parapijos namuose bendrai maldai ir pasidalijimui.

Vyrų maldos grupė

Kassavaitiniai Vyrų maldos grupės susitikimai vyksta trečiadieniais parapijos namuose.

Kviečiame rinktis vyrus, kuriems svarbi vyriška maldos bendrystė, kurie turi troškimą melstis už mylimas žmonas, vaikus, Lietuvą ir pasaulį.

augimas

ALFA kursas

Alfa kursas kviečia asmeniškiau susipažinti su krikščionybe, gilinti savo tikėjimą ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Jėzaus asmenyje.

Tai 10-11 savaičių kursas apie pamatines tikėjimo tiesas tikintiems, pradedantiems, netikintiems…

Malonė ir Gyvenimas

Dievo vaiko gyvenimas prasideda Krikštu. Mes, krikščionys, galime išgyventi savo krikščioniškąjį pašaukimą, tai yra, patirti tai, ką reiškia būti Dievo vaiku, šeimoje - Bažnyčios bendruomenėje.

Pažintis su Šventuoju Raštu

Kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu.

Susitikimų metu skaitome Bibliją, gilinamės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui.

Dvasinės pratybos

Dievas - mūsų būties pagrindas.

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, kad įprastume kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi.

Išvykos ir renginiai

Bažnyčia yra keliaujanti bendruomenė, sukurta Viešpaties ir visada Jo ugdoma.

Kviečiame keliauti, augti ir atsinaujinti kartu.