Naujienos

Kviečiame: “Savęs ir kito pažinimas naudojant bibliodramą”

2021-10-07

Spalio 23 d. (šeštadienį) kviečiame į vienos dienos seminarą – rekolekcijas “Savęs ir kito pažinimas naudojant bibliodramą”. Programa skirta suaugusiems ir paaugliams, šeimoms su paaugliais bei visiems, kurie nori pagilinti ryšį su Dievu, labiau pažinti save ir naujai atrasti kitą.

Bibliodrama – tai vienas Biblijos pažinimo ir įsisąmoninimo metodų. Jo esmė – grupinis Biblijos skaitymas. Bibliodramos metu mažose grupelėse inscenizuojamos biblinės istorijos. Dalyviai susitapatina su bibliniais veikėjais arba su tekste esamais ar numanomais objektais ir kalba bei bendrauja pirmuoju asmeniu. Proceso metu senasis Šventojo Rašto tekstas atgyja, nes nutiesiamas tiltas tarp asmens biografijos ir Dievo Žodžio. Bibliodramos dėmesio centras yra toji vieta, kur susitinka dalyvaujančiojo gyvenimas ir Šventojo Rašto tekstas.

Daugiau apie bibliodramą

Programa:

10:00 Pradžia;

12:00 Pietūs;

15:00 Arbatos pertraukėlė (atsineškite užkandžių bendram stalui);

17:00 Pabaiga, tvarkymasis;

18:00 Šv. Mišios.

Registracija būtina: Daiva Urbonavičiūtė, 8 652 12 238, [email protected].

Prašoma auka 2-5 Eur (pagal išgales, pietums ir kitoms išlaidoms). 

Seminaras vedamas vykdant projektą “Brandi tėvystė – raktas į vaiko sėkmę”, kurį dalinai finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais, 18.00 val. Pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias kviečiame melstis Rožinio malda. Rožinis rankose - tai ženklas, kad mes priklausome Dievo Motinai, kuri visada užtaria mus...

Skaityti toliau

Kviečiame žaisti krepšinį

Nuo spalio 16 d. (sekmadienių vakarais) 18-20 val. Vievio gimnazijos sporto salėje žaisime krepšinį. Kviečiame visus Vievio parapijos bendruomenės (VPB) vyrus ir jaunuolius! Daugumos nutarimu, esame įsigiję sportinę aprangą. Komandos pavadinimas: VPB. Jei...

Skaityti toliau

Kvietimas mergaitėms

Mergaites, norinčias Eucharistinėse procesijose barstyti žiedlapius - šlovinti Karalių Kristų, kviečiame rugsėjo 28 d. (trečiadienį) 17.00 val. rinktis bažnyčioje. Daugiau informacijos - Asta Davidavičienė, 8 601 56 758.

Skaityti toliau

Kvietimas vairuotojams

Rugsėjo 24 d. (šeštadienį) kviečiame maldai bažnyčioje 17.30 val. Bus šventinami automobiliai ir kitos transporto priemonės. Šv. Mišios - 18.00 val.

Skaityti toliau

Dėl moderavimo ir liudijimų

Spalio pabaigoje pradėsime katechezių kursą "Malonė ir Gyvenimas", kurio metu kviesime tarnauti, augti ir atsinaujinti kaip Bendruomenei. Rugsėjo 20 d. 19.00 val. kviečiame susitikimui / mokymui parapijos namuose dėl grupelių moderavimo bei liudijimo. Mokymą ves...

Skaityti toliau

Sutvirtinimo sakramentas

Rugsėjo 25 d. (sekmadienį) 11.30 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Melskimės už Bažnyčios atsinaujinimą Šventojoje Dvasioje su mūsų vyskupijos ganytoju Jonu Ivanausku.

Skaityti toliau

Bendruomenės savaitgalis. Atgarsiai

Garbė Jėzui Kristui! Po ilgo nebuvimo Bendruomenės renginiuose man buvo labai nedrąsu sugrįžti... Vaizduotė kūrė labai liūdnus vaizdus, kad gal nereikalinga, kad nepritapsiu prie jau gan stipraus branduoliuko. (Beje sekmadienį per Giedrės mokymą man buvo paaiškinta,...

Skaityti toliau

Kviečiame į chorą

"Kas gieda – dvigubai meldžiasi" (šv. Augustinas). Kviečiame jungtis į suaugusiųjų - vyrų ir moterų chorą ir mokytis giedoti senovines lietuvių liaudies giesmes (kantičkas) bei kitas liturgines bažnytines giesmes su savo tikėjimo bendruomene. Pirmasis...

Skaityti toliau

Kvietimas moterims

Širdis trokšta nuoširdžios, paprastos ir jaukios moteriškų širdžių bendrystės, pažinti save kaip mylimą Dievo dukrą, viena kitai šioje maldos grupelėje būti palaikymas ir pagalba. Jei tu savo širdyje nešiojiesi tokį troškimą – kviečiame į pirmąjį susitikimą rugsėjo 14...

Skaityti toliau

Dėl pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

Vaikų registracija - spalio 2 d. bažnyčioje po 11.00 val. šv. Mišių (pas kunigą Povilą). Kartu aptarsime pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams programą. Atsineškite Krikšto pažymėjimą. Nespėjusius laiku pradėti ruoštis sakramentiniam gyvenimui, kviesime...

Skaityti toliau

Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui

Spalio 1 d. sudaroma nauja pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui grupė. Po 18.00 val. šv. Mišių parapijos namuose (Vilniaus g. 40) aptarsime pasiruošimo programą. Kviečiame kartu dalyvauti moksleivių, kurie ruošis Sutvirtinimui, tėvus. Atsineškite Krikšto pažymėjimą....

Skaityti toliau

Kviečiame į pastoracinę komandą

Rugpjūčio 24 d. (trečiadienį) 19.00 val. kviečiame į parapijos namus visus, kuriems brangus dvasinis parapijos gyvenimas.  Dalinsimės patirtimi, ieškosime ir planuosime Bendruomenės pastoracinius žingsnius.

Skaityti toliau

Kvietimas sutuoktiniams!

Kviečiame visus rugsėjo 10 d. (šeštadienį) į Vievio šv. Onos bažnyčią. 17.30 val. giedosime ir melsimės Dievo Gailestingumo vainikėlį. 18.00 val. iškilmingose šv. Mišiose melsimės už šeimas, dėkosime Dievui už visas sakramentines malones ir atnaujinsime Santuokos...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai