Naujienos

Kviečiame: “Savęs ir kito pažinimas naudojant bibliodramą”

2021-10-07

Spalio 23 d. (šeštadienį) kviečiame į vienos dienos seminarą – rekolekcijas “Savęs ir kito pažinimas naudojant bibliodramą”. Programa skirta suaugusiems ir paaugliams, šeimoms su paaugliais bei visiems, kurie nori pagilinti ryšį su Dievu, labiau pažinti save ir naujai atrasti kitą.

Bibliodrama – tai vienas Biblijos pažinimo ir įsisąmoninimo metodų. Jo esmė – grupinis Biblijos skaitymas. Bibliodramos metu mažose grupelėse inscenizuojamos biblinės istorijos. Dalyviai susitapatina su bibliniais veikėjais arba su tekste esamais ar numanomais objektais ir kalba bei bendrauja pirmuoju asmeniu. Proceso metu senasis Šventojo Rašto tekstas atgyja, nes nutiesiamas tiltas tarp asmens biografijos ir Dievo Žodžio. Bibliodramos dėmesio centras yra toji vieta, kur susitinka dalyvaujančiojo gyvenimas ir Šventojo Rašto tekstas.

Daugiau apie bibliodramą

Programa:

10:00 Pradžia;

12:00 Pietūs;

15:00 Arbatos pertraukėlė (atsineškite užkandžių bendram stalui);

17:00 Pabaiga, tvarkymasis;

18:00 Šv. Mišios.

Registracija būtina: Daiva Urbonavičiūtė, 8 652 12 238, [email protected].

Prašoma auka 2-5 Eur (pagal išgales, pietums ir kitoms išlaidoms). 

Seminaras vedamas vykdant projektą “Brandi tėvystė – raktas į vaiko sėkmę”, kurį dalinai finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Advento kelias. Antra savaitė

Antra advento savaitė. Sekmadienis Dievas pašaukia Mozę Dievas tarė Mozei: "Aš esu, kuris esu" (Jahvė). Vardas Jahvė nepabrėžia amžinosios Dievo būties, bet rodo į Dievo įėjimą ir Artumą istorijos įvykiuose. Taigi galėtume sakyti, kad vardas Jahvė apreiškia Dievą,...

Skaityti toliau

Antras advento sekmadienis, C metai

Mattia Preti paveiksle "Šv. Jonas Krikštytojas pamokslauja" (apie 1665 m.) matome šv. Joną dykumoje, besidalijantį žinia su nedideliu susižavėjusių sekėjų būreliu. Panirti į šią istoriją kviečia įvairūs simboliai. Pusę Jono kūno gaubiantis raudonas...

Skaityti toliau

Advento kelias. Pirma savaitė

Pirma advento savaitė. Sekmadienis Jesės medis "Jesės medis" buvo sukurtas padėti žmonėms susieti Kalėdų eglutės puošimo paprotį su įvykiais, vedančiais prie Kristaus gimimo. Eglutės buvo puošiamos anksčiau nei Europoje paplito krikščionybė. Kad ankstyvosios Bažnyčios...

Skaityti toliau

Advento kelias. Pradžia

Advento kelionė - tai pasakojimas apie Dievą ir Jo ištikimybę per 4000 metų. Izraelitai per Abraomo pašaukimą buvo Dievo pasirinkti, kad būtų šviesa tautoms. Patekę į Egipto vergiją, jie šaukėsi Dievo, ir Dievas jiems tarė: "Aš mačiau savo tautos kančią...

Skaityti toliau

Pirmas advento sekmadienis, C metai

Į advento laiką mus kviečia Vasilijaus Kandinskio "Paskutinis teismas" (1912). Kaip bet kuris abstrakčiosios dailės kūrinys, šis paveikslas nėra pasakojamasis ar vaizduojamasis, jis labiau paveikiamasis. Kūrinys, kuriame spalvomis, linijomis ir formomis nepaprastai...

Skaityti toliau

Poezijos vakaras

Gruodžio 12 d. (sekmadienį) 17.00 val. kviečiame į jaukų poezijos vakarą Vievio šv. Onos bažnyčioje. Poetė ir aktorė Dalia Morozovaitė skaitys eiles iš pirmosios savo poezijos knygos “Lytėjimas”. Vakarą fleitos garsais nuskaidrins Augustė Janatjeva. Po renginio Jūsų...

Skaityti toliau

Caritas akcija “Gerumas mus vienija”

Kviečiame dalyvauti Caritas akcijoje "Gerumas mus vienija". Nuo lapkričio 27 d. šeštadienių vakarais bei sekmadieniais prieš ir po šv. Mišių bažnyčioje galėsite įsigyti Caritas žvakučių bei leidyklos "Katalikų pasaulio leidiniai" knygų. Surinktos piniginės aukos bus...

Skaityti toliau

Kviečiame lektoriaus tarnystei

Norintys 2022 m. Eucharistijos metu skelbti Dievo Žodį, iki gruodžio 3 d. kreipkitės į kunigą Povilą. Gruodžio 3 d. (penktadienį) visus lektorius kviečiame į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją dėkoti už tarnystę ir malonę.

Skaityti toliau

Advento vainiko pašventinimas

Lapkričio 27 d. (šeštadienį), pirmojo advento sekmadienio išvakarėse, prieš vakarines šv. Mišias, pašventinsime advento vainiką ir įžiebsime pirmąją vainiko žvakę - mūsų tikėjimo kelionės į Kalėdų šviesą simbolį.

Skaityti toliau

Kviečiame adoracijos maldai

Penktadieniais po vakarinių šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyksta Eucharistinė adoracija.  Melskimės kartu su šv. Faustina ir jos "Dienoraščio" puslapiuose mokykimės atpažinti svarbiausią Dievo savybę – Jo Gailestingumą.

Skaityti toliau

Lapkričio 1 ir 2 d.

Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų dieną (pirmadienį), šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 18.00 val. Po šv. Mišių - pamaldos už mirusiuosius. Lapkričio 2 d., Mirusiųjų pagerbimo dieną (antradienį), šv. Mišios - 10.00 val. Po šv. Mišių - maldų už mirusiuosius...

Skaityti toliau

Gitaros pamokos

Nuo spalio 16 d., šeštadieniais, 19.30 val. parapijos namuose vyks nemokamos gitaros pamokos. Kviečiame jaunimą ir ne tik! Tik atsineškite gitaras... Dėl informacijos kreipkitės į Ievą Gliaudelytę, 8 604 57 535.

Skaityti toliau

Kviečiame dalintis tikėjimu

Nuo spalio 26 d. antradienių vakarais mūsų parapijoje vyks katechezės Atgailos ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančių vaikų tėveliams. Iki spalio 23 d. kviečiame atsiliepti galinčius ir norinčius moderuoti pasidalijimų grupeles.  Skambinkite kun....

Skaityti toliau

Dėl pasiruošimo šventiesiems sakramentams

Pratęsta registacija ruoštis šventiesiems Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Norintys ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, laukiami spalio 9 d. (šeštadienį) po 18.00 val. šv. Mišių bažnyčios raštinėje (zakristijoje). Norintys ruoštis Atgailos ir...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai