Naujienos

Kviečiame lektoriaus tarnystei

2021-11-20

Norintys 2022 m. Eucharistijos metu skelbti Dievo Žodį, iki gruodžio 3 d. kreipkitės į kunigą Povilą.

Gruodžio 3 d. (penktadienį) visus lektorius kviečiame į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją dėkoti už tarnystę ir malonę.

Kviečiame puošti Viešpaties altorių

Kviečiame kartu puošti mūsų bažnytėlę Marijos Rožinio Karalienės atlaidams. Tiks įvairiausios rudenėjančių gėlynų gėlės, o ypač reikėtų nasturtų. Skambinkite Virginijai, tel. 8 647 06 293. Darbuosimės spalio 2 d. (šeštadienį) po vakarinių...

Skaityti toliau

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais, 18.00 val. Pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias kviečiame melstis Rožinio malda. Rožinis rankose - tai ženklas, kad mes priklausome Dievo Motinai, kuri visada užtaria mus prieš...

Skaityti toliau

Kviečiame žaisti krepšinį

Nuo spalio 3 d. (sekmadienių vakarais) 18-20 val. Vievio gimnazijos sporto salėje žaisime krepšinį. Kviečiame visus Vievio parapijos bendruomenės (VPB) vyrus ir jaunuolius! Daugumos nutarimu, esame įsigiję sportinę aprangą. Komandos pavadinimas: VPB. Jei aprangos...

Skaityti toliau

Pažintis su Šventuoju Raštu

Nuo spalio 13 d. kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu. Kas antrą trečiadienį, 18.45 val., parapijos namuose (Vilniaus g. 40) vyks susitikimai, kurių metu skaitysime Bibliją, gilinsimės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui. Susitikimus ves...

Skaityti toliau

Vaikų ir jaunimo adoracijos malda

Pirmasis spalio mėnesio penktadienis - viso pasaulio vaikų Švenčiausiojo Sakramento adoracijos diena. Spalio 1 d. (penktadienį), 19.00 val. (po vakarinių šv. Mišių), kviečiame vaikus ir jaunimą garbinti Švenčiausiąjį Sakramentą, dėkojant Jėzui už Jo auką. Jau...

Skaityti toliau

Kvietimas tikėjimo tarnystei

Kasmet lydime parapijos vaikus jų tikėjimo kelionės etape – ruošiantis Pirmajai Komunijai. Galbūt jaučiate troškimą pasitarnauti vaikams, padėti jiems išgyventi šią tikėjimo patirtį? Kviečiame susitikti rugsėjo 26 d. (sekmadienį) Kazokiškėse. 13.15 val. švęsime...

Skaityti toliau

Dvasinės pratybos pagal šventąjį Ignacą Lojolą

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, savo šeimoje, kad mums taptų įprasta kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi. Kviečiame dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime....

Skaityti toliau

Danutės liudijimas

Dukra pradėjo ruoštis Pirmajai Šventajai Komunijai, tad man reikėjo lankyti katechezes. Ten buvo viskas gerai ir įdomu: nors visada buvau tikinti, vis tiek atradau labai daug vertingų dalykų. Pavyzdžiui, vieno liudijimu metu išgirdau: "Man Jėzus pasakė..." Tada...

Skaityti toliau

Švč. Mergelės Marijos Rožinio karalienės atlaidai

Spalio 3 d. (sekmadienį) 11.00 val. švęsime Marijos Rožinio Karalienės atlaidus. Vyks įrašymas į Rožinio ir Škaplieriaus draugiją. Spalio 2 d. 17.00 val. katechezė bažnyčioje norintiems priklausyti Rožinio ir Škaplieriaus draugijai. Ypač kviečiami vaikai, prieš metus...

Skaityti toliau

Dėl pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

Vaikų registracija - spalio 3 d. bažnyčioje po 11.00 val. šv. Mišių (pas kunigą Povilą). Kartu aptarsime pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams programą. Atsineškite Krikšto pažymėjimą. Nespėjusius laiku pradėti ruoštis sakramentiniam...

Skaityti toliau

Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui

Spalio 2 d. sudaroma nauja pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui grupė. Po 18.00 val. šv. Mišių parapijos namuose (Vilniaus g. 40) aptarsime pasiruošimo programą. Kviečiame kartu dalyvauti moksleivių, kurie ruošis Sutvirtinimui, tėvus. Atsineškite Krikšto pažymėjimą....

Skaityti toliau

Sutvirtinimo sakramentas

Rugsėjo 19 d. (sekmadienį) 11.30 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Melskimės už Bažnyčią su mūsų vyskupijos ganytoju Jonu Ivanausku.

Skaityti toliau

Pradedant naujuosius mokslo metus

Kad naujieji mokslo metai būtų palaiminti: Rugpjūčio 28 d. (šeštadienį) 18.00 val. švęsime Eucharistiją. Išminties pradžia yra nuoširdus noras mokytis, o atsidėjimas mokymuisi - meilė. (Išm 6, 17)

Skaityti toliau

Kviečiame į pastoracinę komandą

Rugpjūčio 25 d. (trečiadienį) 19.00 val. kviečiame į parapijos namus visus, kuriems brangus dvasinis parapijos gyvenimas.  Dalinsimės patirtimi, ieškosime ir planuosime Bendruomenės pastoracinius žingsnius.

Skaityti toliau

Bendruomenės savaitgalio atgarsiai

Adoracijoje baigiantis Vievio parapijos bendruomenės savaitgaliui, atėjo įkvėpimas ir susidėliojo, kas man yra Vievio parapijos bendruomenė: tai Brigitos giedama giesmė "Tavyje, Tavyje, mano siela rami", Lauryno homilija, Giedrės mokymas, Neringos košė, Romo malda,...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai