Ignaciškasis dvasingumas

Kodėl man patinka ignaciškasis dvasingumas

Kartais ne pro šalį pasitikrinti, kodėl geri dalykai yra geri. Galbūt, turint tokį ar panašų sąrašą, bus lengviau apie ignaciškąjį dvasingumą papasakoti kitiems. Taigi, ignaciškasis dvasingumas man patinka, nes:

  • Veda į tvarią laimę.

Kiekvieną rytą pradžiungu vien pagalvojusi apie darbus, kurie mane džiugina. Taip pat prisimenu šv. Ignaco įsitikinimą, kad tie kilnūs troškimai, kurie yra arčiausiai širdies, kurie mus labiausiai, giliai džiugina – ne praeinančios fantazijos ar dalykai, kurių norime, bet žinome, kad mums jie nėra naudingi, – atskleidžia Dievo planą mums. Ignaciškas dvasingumas padeda “susiderinti” su Dievo planu mums. Kai darbuojamės pagal Dievo planą, esame be galo laimingi ir išsipildę. Klausimas, kuris turi būti nuolat užduodamas priimant sprendimus, yra “Ko aš tikrai, giliai viduje noriu?” To nori ir Dievas. Dievas nori to, kas mums geriausia.

  • Padeda užmegzti ryšį su Dievu.

Ignacas mokė, kad žmogus yra sukurtas Dievą šlovinti, garbinti ir Jam tarnauti. Vis dėlto sietis su Dievo samprata gali būti sunku. Dvasinių pratybų metu šv. Ignacas patraukia abstrakčią Dievo sampratą ir palengvina artimą asmeninį santykį, kuriame imame patirti švelnią ir užjaučiančią Dievo meilę kiekvienam iš mūsų.

  • Padeda priimti gerus sprendimus.

Dažnai sunku pasirinkti geriausią kelią. Dvasinėse pratybose Ignacas išdėstė tvirtą schemą, pagal kurią žmogus gali priimti gerus sprendimus.

  • Yra prieinamas.

Ignacas mokė, kad Dievą galima rasti visuose dalykuose. Kiekvieną dieną aktyvi Dievo meilė pasirodo mūsų aplinkoje: žmonėse, vietose ir dalykuose – ne tik didingais gestais, bet ir kasdienio gyvenimo akimirkomis. Mums tiesiog reikia neužmerkti akių!

  • Skatina išlaikyti pusiausvyrą.

Ignacas skatino savo pasekėjus rūpintis savo kūnu, protu ir siela. Jis taip pat skatino teisingą ir pagrįstą požiūrį į gyvenimą, per ilgai nesigilinant nei į bloga, nei į gera. Ignaciškasis dvasingumas siūlo subalansuotą, realistinį ir praktinį požiūrį ne tik į dvasingumą, bet ir į gyvenimą apskritai.

  • Skatina dėkingumą ir optimizmą.

Bėgant metams Ignacas išvystė “dėkingumo nuostatą”. Jis atrado, kad kasdieniniame gyvenime apstu Dievo, kurį rasdavo visuose dalykuose, dovanų. Dėkojimą jis įtraukė į kasdienę sąžinės peržvalgą kaip esminę dalį. Ignaco pavyzdys, įsišaknijęs giliame tikėjime gyvuoju Išganytoju, kuris atėjo į žemę ir mirė, kad atpirktų kiekvieną iš mūsų, įkvepia vilties kupiną pasitikėjimą, kad, per Kristų, viskas bus gerai.

  • Skatina pozityvų bendravimą.

Ignacas skatino savo pasekėjus kituose matyti geriausia. Atliekantiems Dvasines pratybas ir vadovams šv. Ignacas pataria, kad “abu privalo sutikti su tuo, kad kiekvienas geras krikščionis veikiau turi stengtis gera prasme aiškinti artimo teiginį, negu jį smerkti. Jei nepajėgia aiškinti gera prasme, teklausia, kaip kitas tą teiginį supranta; jei pastarasis neteisingai jį supranta, tegul su meile pataiso. Jei to nepakanka, tegul ieško visų tinkamų priemonių, kad teisingai suprastų ir būtų išgelbėtas” (Vertė Lionginas Virbalas SJ). Kiek nesusipratimų būtų galima išvengti, jei šį bendravimo požiūrį pritaikytume ir savo kasdieniame gyvenime.

  • Palaiko bendruomenėje.

Šv. Ignaco sekėjai kviečiami būti “žmonėmis kitiems”. Tam reikia būti bendruomenėje, dalytis savo dovanomis ir tarnauti kitiems. Tarnaudami mes pradedame geriau suprasti kitus ir augame atjautoje.

  • Padeda mums atsiskleisti iš geriausios pusės.

Kai patiriame tikrą giminystę su savo broliais ir seserimis visame pasaulyje, mes norime bendradarbiauti su Dievu ir padėti naikinti neteisingumą. Tokiu būdu ignaciškasis dvasingumas skatina mus vis daugiau veikti ir daugiau būti, geriausiai atsiskleidžiant.

  • Padeda padaryti pasaulį geresniu.

Vieningai eidami su kitais, matydami Kristų kiekviename žmoguje ir siekdami palengvinti jų kančias, mes darome pasaulį geresne vieta gyventi. Ignaciškasis dvasingumas įgalina mus realiai darbuotis kuriant Dangaus Karalystę žemėje – ir tai teikia didžią šlovę Dievui.

Gurkšnodama kavą ir galvodama apie tai jaučiausi laiminga – giliai laiminga. O kaip jūs? Kuo jums patinka ignaciškasis dvasingumas?

Parengta pagal IgnatianSpirituality.com

Patarimai gyvenimo piligrimui

Atminkite, kad esame piligrimai, tik praeinantys per gyvenimą. Pradedame kelionę į nežinomybę, kad būtume atviri išgirsti Dievo kvietimą. Dievas yra piligrimas, kuris visada stengiasi mus surasti, net sunkiausiose situacijose. Dievas yra su mumis, net jei nesame su...

Skaityti toliau

Džiaugtis gamta su Dievu

Einu pakrante, kyla saulė, ir mano akys džiaugiasi besikeičiančia šviesa - nuo tamsiai mėlynos ir pilkos aušros iki rausvų, violetinių ir aukso atspalvių. Mano ausys džiaugiasi garsais bangų, dūžtančių į smėlėtą krantą čia pat ir į uolas tolėliau. Paukščiai brazda...

Skaityti toliau

Kelti troškimus į Dievą

Mes, visa žmonija, ilgisi ir trokšta. Visuotinėje kančioje patiriame netikrumą, praradimus, sielvartą ir izoliaciją. Jaučiamės vis labiau nesaugūs. Dažnai mūsų ilgesys ir troškimai susiduria su dvasiniu skurdu, ir mes suprantame, jog esame visiškai priklausomi nuo...

Skaityti toliau

Dvasinė paguoda. Kokia ji?

Kaip atrodo dvasinė paguoda? Ji nebūtinai turi būti stipri ar įspūdinga. Net nedidelis tikėjimo pliūpsnis, vilties žybtelėjimas ar didesnės meilės patyrimas yra paguoda. Dievas mane traukia prie savęs per daugybę įvairiausių patirčių. Rožė. Lankiau savo seserį...

Skaityti toliau

Dar apie dėkingumą

Važiavau namo ir negalėjau nepastebėti, kad Dievas tarsi ketina mane pristabdyti: pirmiausia - autobusas, paskui - šiukšliavežė; galiausiai prieš pat mano nosį užsidegė raudonas šviesoforo signalas. Kalbu ne apie laiko švaistymą: atpažįstu šį signalą kaip Dievo...

Skaityti toliau

Išminties žodžiai

Kokius išminties žodžius šiandien perduotumėte jaunesniam žmogui? Jei žinotumėte, kad nebeilgai gyvensite, kaip tai pakeistų - ar pakeistų - jūsų perduodamos žinios turinį ir pobūdį? Kokių klaidų, remdamasis savo pavyzdžiu, paragintumėte kitus nekartoti? Jei...

Skaityti toliau

Aštuoni kovos su nepaguoda įrankiai

Nykusis Slėnis Kalifornijoje yra 25 000 ha saugoma pirmykštės gamtos teritorija netoli vienos gražiausių, mano manymu, pasaulio vietų - Tahau ežero. Tokį kontrastą gimtojoje valstijoje laikau savo dvasinio gyvenimo metafora: ką tik buvusi nuostabios vienybės su Dievu...

Skaityti toliau

Ar gebate klausytis?

Klausydamiesi įgauname išminties. Sužinome naujos informacijos, išgirstame patarimų, galime mokytis iš kitų patyrimo: sėkmių ar / ir klaidų. Tačiau neįmanoma klausytis, jei jau esame apsisprendę - nebereikia daugiau informacijos, patys žinome, ką darome, ir nemanome,...

Skaityti toliau

Dėkingumas ir dosnumas

Jei ugdomės dėkingumo nuostatą, išmokstame žvelgti į pasaulį per gausos, o ne stygiaus prizmę. Galiu būti dėkingas už keletą poilsio akimirkų, kurias šiandien turėjau tarp susitikimų. Taip pat lengvai galėčiau piktintis, kad nesiilsėjau tada, kai norėjau, nes šiandien...

Skaityti toliau

Atmerktomis akimis

Matyti Dievą visuose dalykuose - tai iššūkis mūsų suformuotoms sampratoms apie Dievą, pripažįstant, kad jos visada yra ribotos. Mes, žmonės, galvodami padalijame pasaulį į "suvaldomus" gabaliukus; suvokimą, kaip viskas veikia, mes ugdomės remdamiesi tuo, ką sugebame...

Skaityti toliau

Dienos muzika

Vieną rytą išėjau melstis į sodą. Buvo vasara, o ankstyvą rytą mėgstamo medžio paunksmėje būdavo jauku ir tylu. Na, šįkart - ne taip tylu. Įsitaisiau klausytis Dievo, bet, kapsint minutėms, girdėjau viską, išskyrus Jį: policijos sirenas, kaimynų pokalbį, šunų lojimą,...

Skaityti toliau

“Išimtas laikas”

"Malda yra laikas, išimtas iš mūsų dienų linijinės kelionės, ji yra pati giliausia mūsų tikrovė. Kai meldžiamės, einame vidun į mumyse esantį Dievo centrą. Po to vėl išeiname atgal į savo situaciją pasaulyje. Šis judėjimas į centrą ir atgal pagimdo perkeitimo aktą....

Skaityti toliau

Kaip papildyti dvasines atsargas

Kartais dvasiniame gyvenime pasijuntame savotiškai "ištuštėję". Ignaciškasis dvasingumas siūlo daugybę būdų "papildyti atsargas". Bendruomenė Raskite bendrystę tikėjimo bendruomenėje. Šventasis Ignacas patyrė, kad sveikiausias tiek dvasiškai, tiek psichologiškai yra...

Skaityti toliau

Nuobodulys ir sausra maldoje

Mūsų santykis su Dievu maldoje turi tam tikrą ritmą. Būna aukštumų ir nuosmukių, tačiau ateina ir "eilinis", paprastas laikas. Iš tikrųjų, didžioji gyvenimo dalis yra gana paprasta. Tačiau maldos gyvenime šį įprastą laiką esame linkę greitai nuvertinti. "Nieko...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai