Knygos

Nuolankumo taisyklės

Kad ir kaip neįprastai skambėtų, priešnuodis streso ir depresijos epidemijai, užvaldžiusiai šiuolaikinius žmones, yra nuolankumas. Penktojo amžiaus šventojo Benedikto Regula yra pats tikriausias nuolankumo vadovas. Tačiau šventojo Benedikto Regula / Taisyklės parašytos viduramžių kalba, kurią gerai supranta “specialistai” – vienuoliai ir vienuolės. Kaip tad ši senovės išmintis galėtų pasitarnauti paprastiems žmonėms?

Vienuolis benediktinas, gimnazijos mokytojas Augustinas Veta, pasitelkdamas žavesį, humorą ir unikalų požiūrį į klasikinį meną, suskaidė šventojo Benedikto metodą į dvylika žingsnių, pritaikomų bet kurio žmogaus gyvenime, kurie padėtų surasti vidinę ramybę.

Šmaikštus stilius tikrai neleis skaitytojams pernelyg rimtai žiūrėti į save – tai jau pirmas žingsnis į nuolankumą.

Pamaldi kelionė į Mišias

Jei Mišios yra arba tapo įprastos ar net nuobodžios, ši knyga skirta jums. Joje rasite aštuonis paprastus būdus paversti kiekvieną Mišių šventimą džiaugsmingo pamaldumo ir intensyvaus atsidavimo metu.

Knygos autorius Kristoferis Karstensas, aiškindamas dvasines prasmes, slypinčias už Mišių ženklų ir simbolių, žodžių ir veiksmų, moko mus dvasiškai praturtinančių būdų įeiti į bažnyčios pastatą, padaryti Kryžiaus ženklą, melstis Pradžios maldą, klausyti skaitinių, paruošti sielą atnašavimui, dalyvauti Eucharistinėje maldoje, priimti Komuniją ir net atsiliepti į išsiuntimą.

Ši knyga parašyta visiems ir kiekvienam, kurie svarstė ir svarsto, kodėl ir kaip turėtų dalyvauti Mišiose, kad toji sekmadienio valanda taptų / būtų prasminga.

Galbūt netrukus nustebsite, jog kiekvienas Eucharistijos šventimas tapo ramybės šaltiniu, gilia atgaiva jūsų sielai.

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai