Naujienos

Kelionė ieškant “Meilės džiaugsmo šeimoje”

2021-06-01

Nuo 2021 m. kovo 19 d. popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus “Šeima – meilės džiaugsmas”. Šiais Šeimos metais norima pasiekti kiekvieną pasaulio šeimą per dvasinius, pastoracinius ir kultūrinius pasiūlymus, padedant iš naujo atrasti ir permąstyti šeimos gyvenimo svarbą ir dovanas. Vienas tokių pasiūlymų – piligriminės kelionės.

Piligrimystė – ne tik keliavimas, bet ir maldos būdas, savęs ir pasaulio pažinimas, bendrystės patirtis. “Meilės džiaugsmo šeimoje” metais kviečiame šeimas išeiti į žygį kaip progą ir galimybę apmąstyti bei aptarti šeimos gyvenimo džiaugsmus ir iššūkius.

Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centras kartu su Kaišiadorių Turizmo ir verslo informacijos centru bei Kauno Piligrimų centru paruošė 3 teminius maršrutus:

1. Kelionė ieškant meilės džiaugsmo šeimoje: (žaliasis maršrutas – piligriminis maršrutas);

2. Juozapo maršrutas: (geltonasis maršrutas – piligriminis maršrutas);

3. Istorinis maršrutas: (raudonasis maršrutas).

Maršrutai, skirti Šeimos metams 2021-2022 m.

Nuorodose rasite ne tik maršrutą, bet ir pokalbių su šeima temas, maldos pasiūlymus ir netgi konkursą. Pasirinkite, kas tiktų būtent jūsų šeimai. Svarbiausia, kad išgyventumėte bendrystę ir patirtumėte džiaugsmą šeimoje.

Dėl pasiruošimo šventiesiems sakramentams

Pratęsta registacija ruoštis šventiesiems Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Norintys ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, laukiami spalio 9 d. (šeštadienį) po 18.00 val. šv. Mišių bažnyčios raštinėje (zakristijoje). Norintys ruoštis Atgailos ir...

Skaityti toliau

Apie ribas

Visi žinome, kas yra limitas: amžiaus, greičio, kredito, t. t. Lotynų kalbos žodis limes (kilm. limitis) reiškia nuosavybės ribas, dažnai žymimas akmeniu / riboženkliu. II a. Romos imperijos ribos driekėsi nuo Škotijos iki Arabijos. Limito, ribų esmė tokia: dalykas...

Skaityti toliau

ALFA kursas Online

Alfa kurse ieškome atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus, kalbame apie Dievą, apie tikėjimą, apie žmogų. Kursas vyks nuotoliniu būdu (Zoom platformoje). Daugiau informacijos ir registracija (iki spalio 5 d.) Vaizdo kvietimas

Skaityti toliau

Kviečiame puošti Viešpaties altorių

Kviečiame kartu puošti mūsų bažnytėlę Marijos Rožinio Karalienės atlaidams. Tiks įvairiausios rudenėjančių gėlynų gėlės, o ypač reikėtų nasturtų. Skambinkite Virginijai, tel. 8 647 06 293. Darbuosimės spalio 2 d. (šeštadienį) po vakarinių...

Skaityti toliau

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais, 18.00 val. Pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias kviečiame melstis Rožinio malda. Rožinis rankose - tai ženklas, kad mes priklausome Dievo Motinai, kuri visada užtaria mus prieš...

Skaityti toliau

Kviečiame žaisti krepšinį

Nuo spalio 3 d. (sekmadienių vakarais) 18-20 val. Vievio gimnazijos sporto salėje žaisime krepšinį. Kviečiame visus Vievio parapijos bendruomenės (VPB) vyrus ir jaunuolius! Daugumos nutarimu, esame įsigiję sportinę aprangą. Komandos pavadinimas: VPB. Jei aprangos...

Skaityti toliau

Pažintis su Šventuoju Raštu

Nuo spalio 13 d. kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu. Kas antrą trečiadienį, 18.45 val., parapijos namuose (Vilniaus g. 40) vyks susitikimai, kurių metu skaitysime Bibliją, gilinsimės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui. Susitikimus ves...

Skaityti toliau

Vaikų ir jaunimo adoracijos malda

Pirmasis spalio mėnesio penktadienis - viso pasaulio vaikų Švenčiausiojo Sakramento adoracijos diena. Spalio 1 d. (penktadienį), 19.00 val. (po vakarinių šv. Mišių), kviečiame vaikus ir jaunimą garbinti Švenčiausiąjį Sakramentą, dėkojant Jėzui už Jo auką. Jau...

Skaityti toliau

Kvietimas tikėjimo tarnystei

Kasmet lydime parapijos vaikus jų tikėjimo kelionės etape – ruošiantis Pirmajai Komunijai. Galbūt jaučiate troškimą pasitarnauti vaikams, padėti jiems išgyventi šią tikėjimo patirtį? Kviečiame susitikti rugsėjo 26 d. (sekmadienį) Kazokiškėse. 13.15 val. švęsime...

Skaityti toliau

Dvasinės pratybos pagal šventąjį Ignacą Lojolą

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, savo šeimoje, kad mums taptų įprasta kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi. Kviečiame dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime....

Skaityti toliau

Danutės liudijimas

Dukra pradėjo ruoštis Pirmajai Šventajai Komunijai, tad man reikėjo lankyti katechezes. Ten buvo viskas gerai ir įdomu: nors visada buvau tikinti, vis tiek atradau labai daug vertingų dalykų. Pavyzdžiui, vieno liudijimu metu išgirdau: "Man Jėzus pasakė..." Tada...

Skaityti toliau

Švč. Mergelės Marijos Rožinio karalienės atlaidai

Spalio 3 d. (sekmadienį) 11.00 val. švęsime Marijos Rožinio Karalienės atlaidus. Vyks įrašymas į Rožinio ir Škaplieriaus draugiją. Spalio 2 d. 17.00 val. katechezė bažnyčioje norintiems priklausyti Rožinio ir Škaplieriaus draugijai. Ypač kviečiami vaikai, prieš metus...

Skaityti toliau

Dėl pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

Vaikų registracija - spalio 3 d. bažnyčioje po 11.00 val. šv. Mišių (pas kunigą Povilą). Kartu aptarsime pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams programą. Atsineškite Krikšto pažymėjimą. Nespėjusius laiku pradėti ruoštis sakramentiniam...

Skaityti toliau

Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui

Spalio 2 d. sudaroma nauja pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui grupė. Po 18.00 val. šv. Mišių parapijos namuose (Vilniaus g. 40) aptarsime pasiruošimo programą. Kviečiame kartu dalyvauti moksleivių, kurie ruošis Sutvirtinimui, tėvus. Atsineškite Krikšto pažymėjimą....

Skaityti toliau

Sutvirtinimo sakramentas

Rugsėjo 19 d. (sekmadienį) 11.30 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Melskimės už Bažnyčią su mūsų vyskupijos ganytoju Jonu Ivanausku.

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai