Ignaciškasis dvasingumas

Kaip papildyti dvasines atsargas

Kartais dvasiniame gyvenime pasijuntame savotiškai “ištuštėję”. Ignaciškasis dvasingumas siūlo daugybę būdų “papildyti atsargas”.

  • Bendruomenė

Raskite bendrystę tikėjimo bendruomenėje. Šventasis Ignacas patyrė, kad sveikiausias tiek dvasiškai, tiek psichologiškai yra tada, kai keliauja su bendražygiais. Bendruomenė buvo esminė Jėzaus draugijos plano dalis. Mums taip pat reikia ugdyti bendruomenę, kurioje galime autentiškai gyventi tikėjimu. Tokioje bendruomenėje puoselėjama šventa pagarba kiekvienam nariui ir dėkingumas už kiekvieno įnešamų dovanų įvairovę. Mylinčioje tikėjimo bendruomenėje mes patiriame, kaip galingai veikia Šventoji Dvasia ir įgyjame supratimo, ką reiškia kurti Dievo Karalystę žemėje.

  • Gamta

Išeikite į gamtą, kurioje liejasi Kūrėjo meilė mums. Savo autobiografijoje Ignacas pasakoja apie kertinę dvasinės kelionės akimirką ant Kardonero upės kranto. Ten, apgaubtas Dievo meilės, jis patyrė Dievo gailestingumą ir suvokė Dievo buvimą visuose dalykuose. Daugeliui kalnai ir vandens telkiniai yra tos vietos, kur lengviau susitikti su Dievu. Jei nepavyksta leistis į žygį ar nuvykti prie jūros, Dievo prisilietimų galime rasti mūsų kasdienėje aplinkoje: pastebėti šalikelėje, asfalto plyšyje pražydusią gėlę, pajusti gaivinantį vėjo dvelksmą ar įkvėpti šviežiai nupjautos žolės.

  • Būti čia ir dabar

Pastebėkite dovanas, kurias Dievas mums teikia kiekvieną akimirką, susitelkdami į dabartį, užuot gyvenę praeityje ar nerimaudami dėl ateities. Dievas nuolat kuria ir kvepia gyvybę į visą kūriniją. Nė viena akimirka nėra nereikšminga, nes kiekvienoje iš jų yra Dievo Karalystė ir dangiškasis palaikymas.

  • Stebėti tylą

Kiekvieną dieną skirkite laiko tylai ugdyti. Raminkite savo protą ir širdį ir klausykite Dvasios raginimo. Šv. Ignacui tyla buvo esmingai svarbi. Jis reikalavo, kad visi, atliekantieji Dvasines pratybas, laikytųsi visiškos ir absoliučios tylos. Kun. Adolfas Nikolas SJ taip įžvelgia: “Mūsų širdys yra mūsų vienuolynai. Už kiekvienos veiklos, kiekvieno apmąstymo, kiekvieno sprendimo yra tyla, tokia tyla, kuria dalijamasi tik su Dievu”.

  • Peržvalga

Kasdien atlikite sąžinės peržvalgą. Apmąstydami dienos įvykius ir savo reakciją į juos, pastebėsite, kur susitikote su Dievu. Praktikuodami kasdienę sąžinės peržvalgą patiriame, kad mūsų Dievas nėra tolimas ir abejingas, bet Dievas, kuris yra su mumis per visas dienas ir yra mums artimas.

  • Muzika

Kurkite ar klausykitės muzikos, kuri pakylėja jūsų sielą. Gera muzika yra tikras būdas “prisipildyti”. Šventasis Ignacas savo autobiografijoje prisimena, kaip muzika leido giliau suprasti Trejybę: “Vieną dieną, kai ant to paties vienuolyno laiptų kalbėjo Mergelės Marijos valandas, protas ėmė šviesėti, tarsi matytų Švenčiausiąją Trejybę trijų klavišų pavidalu. Apsipylė gausiomis ašaromis ir ėmė nesulaikomai raudoti”.

  • Šabas

Skirkite laiko atsitraukti nuo darbų ir atsinaujinti. Septintą dieną Dievas ilsėjosi. Dievas ir mums liepia pailsėti! Šabo reikia, kad ištirtume, kas mus atnaujina ir nuo ko reikia atsitraukti, kad atsirastų erdvės atsinaujinimui. Tobulėdamas dvasiniame gyvenime, šventasis Ignacas paliko nuošalyje jaunystės perteklių ir suprato pusiausvyros svarbą. Šabas yra būdas rasti pusiausvyrą, į savo tvarkaraštį įtraukiant reguliarų poilsio ir atsitraukimo laiką.

  • Juokas

“Humoras padeda išryškinti gyvenimo detales tiek, kad jos tampa bent kiek juokingos. Be to, humoras niekada niekam nepadarys jokios žalos ir yra labai svarbus sveikam dvasiniam gyvenimui”, – rašo tėvas Markas Rotsertas SJ. Juokitės iš savęs, juokitės su kitais ir leiskite netikėtumų Dievui palengvinti jūsų naštą.

  • Puoselėti save ir kitus

Švelniai rūpinkitės savimi ir kitais. Mes tikime, kad kiekvienas asmuo yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir kad mes kiekvienas esame Šventosios Dvasios šventovė. Kai visa tai įsisaviname, suprantame, kaip svarbu rūpintis savo visuma – protu, kūnu ir siela. Dievo buvimo kiekviename žmoguje pripažinimas taip pat padeda suprasti šventą atsakomybę rūpintis kitais. Kaip sakė šventasis Irenėjus, “Dievo šlovė yra gyvas žmogus”.

Tai tik keli iš būdų, kuriuos siūlo ignaciškasis dvasingumas. Kas padeda “prisipildyti” jums?

Parengta pagal IgnatianSpirituality.com

Patarimai gyvenimo piligrimui

Atminkite, kad esame piligrimai, tik praeinantys per gyvenimą. Pradedame kelionę į nežinomybę, kad būtume atviri išgirsti Dievo kvietimą. Dievas yra piligrimas, kuris visada stengiasi mus surasti, net sunkiausiose situacijose. Dievas yra su mumis, net jei nesame su...

Skaityti toliau

Džiaugtis gamta su Dievu

Einu pakrante, kyla saulė, ir mano akys džiaugiasi besikeičiančia šviesa - nuo tamsiai mėlynos ir pilkos aušros iki rausvų, violetinių ir aukso atspalvių. Mano ausys džiaugiasi garsais bangų, dūžtančių į smėlėtą krantą čia pat ir į uolas tolėliau. Paukščiai brazda...

Skaityti toliau

Kelti troškimus į Dievą

Mes, visa žmonija, ilgisi ir trokšta. Visuotinėje kančioje patiriame netikrumą, praradimus, sielvartą ir izoliaciją. Jaučiamės vis labiau nesaugūs. Dažnai mūsų ilgesys ir troškimai susiduria su dvasiniu skurdu, ir mes suprantame, jog esame visiškai priklausomi nuo...

Skaityti toliau

Dvasinė paguoda. Kokia ji?

Kaip atrodo dvasinė paguoda? Ji nebūtinai turi būti stipri ar įspūdinga. Net nedidelis tikėjimo pliūpsnis, vilties žybtelėjimas ar didesnės meilės patyrimas yra paguoda. Dievas mane traukia prie savęs per daugybę įvairiausių patirčių. Rožė. Lankiau savo seserį...

Skaityti toliau

Dar apie dėkingumą

Važiavau namo ir negalėjau nepastebėti, kad Dievas tarsi ketina mane pristabdyti: pirmiausia - autobusas, paskui - šiukšliavežė; galiausiai prieš pat mano nosį užsidegė raudonas šviesoforo signalas. Kalbu ne apie laiko švaistymą: atpažįstu šį signalą kaip Dievo...

Skaityti toliau

Išminties žodžiai

Kokius išminties žodžius šiandien perduotumėte jaunesniam žmogui? Jei žinotumėte, kad nebeilgai gyvensite, kaip tai pakeistų - ar pakeistų - jūsų perduodamos žinios turinį ir pobūdį? Kokių klaidų, remdamasis savo pavyzdžiu, paragintumėte kitus nekartoti? Jei...

Skaityti toliau

Aštuoni kovos su nepaguoda įrankiai

Nykusis Slėnis Kalifornijoje yra 25 000 ha saugoma pirmykštės gamtos teritorija netoli vienos gražiausių, mano manymu, pasaulio vietų - Tahau ežero. Tokį kontrastą gimtojoje valstijoje laikau savo dvasinio gyvenimo metafora: ką tik buvusi nuostabios vienybės su Dievu...

Skaityti toliau

Ar gebate klausytis?

Klausydamiesi įgauname išminties. Sužinome naujos informacijos, išgirstame patarimų, galime mokytis iš kitų patyrimo: sėkmių ar / ir klaidų. Tačiau neįmanoma klausytis, jei jau esame apsisprendę - nebereikia daugiau informacijos, patys žinome, ką darome, ir nemanome,...

Skaityti toliau

Dėkingumas ir dosnumas

Jei ugdomės dėkingumo nuostatą, išmokstame žvelgti į pasaulį per gausos, o ne stygiaus prizmę. Galiu būti dėkingas už keletą poilsio akimirkų, kurias šiandien turėjau tarp susitikimų. Taip pat lengvai galėčiau piktintis, kad nesiilsėjau tada, kai norėjau, nes šiandien...

Skaityti toliau

Atmerktomis akimis

Matyti Dievą visuose dalykuose - tai iššūkis mūsų suformuotoms sampratoms apie Dievą, pripažįstant, kad jos visada yra ribotos. Mes, žmonės, galvodami padalijame pasaulį į "suvaldomus" gabaliukus; suvokimą, kaip viskas veikia, mes ugdomės remdamiesi tuo, ką sugebame...

Skaityti toliau

Dienos muzika

Vieną rytą išėjau melstis į sodą. Buvo vasara, o ankstyvą rytą mėgstamo medžio paunksmėje būdavo jauku ir tylu. Na, šįkart - ne taip tylu. Įsitaisiau klausytis Dievo, bet, kapsint minutėms, girdėjau viską, išskyrus Jį: policijos sirenas, kaimynų pokalbį, šunų lojimą,...

Skaityti toliau

“Išimtas laikas”

"Malda yra laikas, išimtas iš mūsų dienų linijinės kelionės, ji yra pati giliausia mūsų tikrovė. Kai meldžiamės, einame vidun į mumyse esantį Dievo centrą. Po to vėl išeiname atgal į savo situaciją pasaulyje. Šis judėjimas į centrą ir atgal pagimdo perkeitimo aktą....

Skaityti toliau

Kodėl man patinka ignaciškasis dvasingumas

Kartais ne pro šalį pasitikrinti, kodėl geri dalykai yra geri. Galbūt, turint tokį ar panašų sąrašą, bus lengviau apie ignaciškąjį dvasingumą papasakoti kitiems. Taigi, ignaciškasis dvasingumas man patinka, nes: Veda į tvarią laimę. Kiekvieną rytą pradžiungu vien...

Skaityti toliau

Nuobodulys ir sausra maldoje

Mūsų santykis su Dievu maldoje turi tam tikrą ritmą. Būna aukštumų ir nuosmukių, tačiau ateina ir "eilinis", paprastas laikas. Iš tikrųjų, didžioji gyvenimo dalis yra gana paprasta. Tačiau maldos gyvenime šį įprastą laiką esame linkę greitai nuvertinti. "Nieko...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai