Jaunimo vasaros stovykla "Pažink save"

Birželio 28 – liepos 2 d. Kazokiškėse vyks jaunimo stovykla “Pažink save”.

Dalyvių amžius: 14-19 metų.

Dalyvio auka – 25 Eur. Negalintys paskirti visos sumos – praneškite.

Gyvoje tikinčiųjų Bendruomenėje išgyvename tikėjimą švęsdami Eucharistiją; per įvairius užsiėmimus, mokymus, diskusijas, giesmes ir maldą vis atrandame tikėjimo prasmę, reikalingumą, regime jo vaisius. Krikščioniškųjų vertybių puoselėjimas formuoja ir atskleidžia tikėjimą, kur žmogus yra tikslas ir vertybė, o vartojimo kultūra skatina kitą žmogų laikyti vartojimo objektu, naudotis kitu kaip daiktu, priemone malonumui pasiekti.

Šioje stovykloje sieksime padėti jaunam žmogui save pažinti, priimti ir vertinti; vertinti kitą, būti vertiems meilės. Formuojant krikščioniškąjį požiūrį į šeimą, suprantame, kaip svarbu ugdyti lytiškumą, kuris visų pirma ir yra orientuotas į vertybes bei asmenybės ugdymą.

tarnystės

agsdi-world-heart

Caritas

Caritas - tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

agsdi-hamburger-menu-circle

Lektoriai

"Dievo žodis yra skydas juo pasitikintiems" (Pat 30, 5).

Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

agsdi-music

ŠLOVINIMAS GIESME

Šlovinimas yra tokia malda, kuria žmogus labiausiai betarpiškai pripažįsta, kad Dievas yra Dievas.

agsdi-hospital

MIŠIŲ PATARNAUTOJAI

Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

agsdi-macro

BAŽNYČIOS PUOŠIMAS

Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Garbiname Dievą Jo sukurtų gėlių ir augalų grožiu, dėkodami Kūrėjui už dovaną pastebėti ir komponuoti.

augimas

ALFA kursas

Alfa kursas kviečia asmeniškiau susipažinti su krikščionybe, gilinti savo tikėjimą ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Jėzaus asmenyje.

Tai 10-11 savaičių kursas apie pamatines tikėjimo tiesas tikintiems, pradedantiems, netikintiems…

Malonė ir Gyvenimas

Dievo vaiko gyvenimas prasideda Krikštu. Mes, krikščionys, galime išgyventi savo krikščioniškąjį pašaukimą, tai yra, patirti tai, ką reiškia būti Dievo vaiku, šeimoje - Bažnyčios bendruomenėje.

Pažintis su Šventuoju Raštu

Kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu.

Susitikimų metu skaitome Bibliją, gilinamės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui.

Dvasinės pratybos

Dievas - mūsų būties pagrindas.

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, kad įprastume kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi.

Išvykos ir renginiai

Bažnyčia yra keliaujanti bendruomenė, sukurta Viešpaties ir visada Jo ugdoma.

Kviečiame keliauti, augti ir atsinaujinti kartu.