Ignaciškasis dvasingumas

“Išmokyk mane Tau tarnauti, kaip esi vertas”

Jei manome, kad tarnavimas yra pasirinkimas – tarnaujame todėl, kad norime, tada mūsų tarnavimas priklausys nuo mūsų emocijų, pagrindimo ir valios.

  • Tarnauju Dievui, nes jaučiuosi laimingas ar dėkingas.
  • Tarnauju Dievui, nes tiesiog manau, jog tinkama tai daryti.
  • Tarnauju Dievui, nes paskyriau Jam savo gyvenimą, o įsipareigojimų laikausi.

Gera savijauta, teisingas mąstymas ir ryžtas nėra blogi motyvai tarnauti Dievui. Bet jie gali pasikeisti, priklausomai nuo aplinkybių ir mūsų vidinių neapsisprendimų.

Jei savo motyvus nukreipsime į Dievo būtį ir savybes, tada mūsų tarnystė kils iš To, kas yra nekintama ir daugiau nei bet koks asmeninis jausmas, mintis ar ryžtas. 

  • Mes tarnaujame Dievui, nes Dievas yra visa ko Kūrėjas ir virš visos kūrinijos amžinai.
  • Mes tarnaujame Dievui, nes žinome, kad visi mūsų veiksmai yra tarnavimas kažkam, o Dievas yra pagrindas / šaltinis ir galutinis tikslas, mūsų pradžia ir kartu pabaiga. Kam dar galėtume tarnauti?
  • Mes tarnaujame Dievui, nes Dievo užuojauta, gailestingumas ir aistringa meilė mums įkvepia dėkingumo jausmą, mintis apie tarnavimą kaip teisingą ir suprantamą bei troškimą ir ryžtą atsiliepti meile.

“Vertas” tikrai nėra pats tinkamiausias žodis, nes kūrinys niekaip negali lygiavertiškai atiduoti to, ką gavo iš Kūrėjo. Galime truputį pakeisti šią maldos eilutę: “Išmokyk mane taip Tau tarnauti, kad parodyčiau, jog išpažįstu, kas Tu esi”. 

Be abejo, diena po dienos, laikui bėgant vis geriau pažįstame, kas yra Dievas. Keičiantis, gilėjant mūsų santykiams su Dievu, keičiasi ir mūsų tarnystė. Mes tarnaujame Dievui ne tik pagal tai, kas yra Dievas, bet ir pagal tai, kas mes esame ir kuo tampame.

Parengta pagal IgnatianSpirituality.com

Šventojo Ignaco malda

O amžinasis Žodi, Viengimi Dievo Sūnau, išmokyk mane būti kilniaširdžiu. Išmokyk mane Tau tarnauti, kaip esi vertas: duoti neskaičiuojant, kovoti nepaisant žaizdų, darbuotis, neieškant poilsio, pasišvęsti nelaukiant jokio kito atlyginimo – tik žinoti, kad vykdau Tavo šventą ir dievišką valią. Amen.

Džiaugtis gamta su Dievu

Einu pakrante, kyla saulė, ir mano akys džiaugiasi besikeičiančia šviesa - nuo tamsiai mėlynos ir pilkos aušros iki rausvų, violetinių ir aukso atspalvių. Mano ausys džiaugiasi garsais bangų, dūžtančių į smėlėtą krantą čia pat ir į uolas tolėliau. Paukščiai brazda...

Skaityti toliau

Kelti troškimus į Dievą

Mes, visa žmonija, ilgisi ir trokšta. Visuotinėje kančioje patiriame netikrumą, praradimus, sielvartą ir izoliaciją. Jaučiamės vis labiau nesaugūs. Dažnai mūsų ilgesys ir troškimai susiduria su dvasiniu skurdu, ir mes suprantame, jog esame visiškai priklausomi nuo...

Skaityti toliau

Dvasinė paguoda. Kokia ji?

Kaip atrodo dvasinė paguoda? Ji nebūtinai turi būti stipri ar įspūdinga. Net nedidelis tikėjimo pliūpsnis, vilties žybtelėjimas ar didesnės meilės patyrimas yra paguoda. Dievas mane traukia prie savęs per daugybę įvairiausių patirčių. Rožė. Lankiau savo seserį...

Skaityti toliau

Dar apie dėkingumą

Važiavau namo ir negalėjau nepastebėti, kad Dievas tarsi ketina mane pristabdyti: pirmiausia - autobusas, paskui - šiukšliavežė; galiausiai prieš pat mano nosį užsidegė raudonas šviesoforo signalas. Kalbu ne apie laiko švaistymą: atpažįstu šį signalą kaip Dievo...

Skaityti toliau

Išminties žodžiai

Kokius išminties žodžius šiandien perduotumėte jaunesniam žmogui? Jei žinotumėte, kad nebeilgai gyvensite, kaip tai pakeistų - ar pakeistų - jūsų perduodamos žinios turinį ir pobūdį? Kokių klaidų, remdamasis savo pavyzdžiu, paragintumėte kitus nekartoti? Jei...

Skaityti toliau

Aštuoni kovos su nepaguoda įrankiai

Nykusis Slėnis Kalifornijoje yra 25 000 ha saugoma pirmykštės gamtos teritorija netoli vienos gražiausių, mano manymu, pasaulio vietų - Tahau ežero. Tokį kontrastą gimtojoje valstijoje laikau savo dvasinio gyvenimo metafora: ką tik buvusi nuostabios vienybės su Dievu...

Skaityti toliau

Ar gebate klausytis?

Klausydamiesi įgauname išminties. Sužinome naujos informacijos, išgirstame patarimų, galime mokytis iš kitų patyrimo: sėkmių ar / ir klaidų. Tačiau neįmanoma klausytis, jei jau esame apsisprendę - nebereikia daugiau informacijos, patys žinome, ką darome, ir nemanome,...

Skaityti toliau

Dėkingumas ir dosnumas

Jei ugdomės dėkingumo nuostatą, išmokstame žvelgti į pasaulį per gausos, o ne stygiaus prizmę. Galiu būti dėkingas už keletą poilsio akimirkų, kurias šiandien turėjau tarp susitikimų. Taip pat lengvai galėčiau piktintis, kad nesiilsėjau tada, kai norėjau, nes šiandien...

Skaityti toliau

Atmerktomis akimis

Matyti Dievą visuose dalykuose - tai iššūkis mūsų suformuotoms sampratoms apie Dievą, pripažįstant, kad jos visada yra ribotos. Mes, žmonės, galvodami padalijame pasaulį į "suvaldomus" gabaliukus; suvokimą, kaip viskas veikia, mes ugdomės remdamiesi tuo, ką sugebame...

Skaityti toliau

Dienos muzika

Vieną rytą išėjau melstis į sodą. Buvo vasara, o ankstyvą rytą mėgstamo medžio paunksmėje būdavo jauku ir tylu. Na, šįkart - ne taip tylu. Įsitaisiau klausytis Dievo, bet, kapsint minutėms, girdėjau viską, išskyrus Jį: policijos sirenas, kaimynų pokalbį, šunų lojimą,...

Skaityti toliau

“Išimtas laikas”

"Malda yra laikas, išimtas iš mūsų dienų linijinės kelionės, ji yra pati giliausia mūsų tikrovė. Kai meldžiamės, einame vidun į mumyse esantį Dievo centrą. Po to vėl išeiname atgal į savo situaciją pasaulyje. Šis judėjimas į centrą ir atgal pagimdo perkeitimo aktą....

Skaityti toliau

Kaip papildyti dvasines atsargas

Kartais dvasiniame gyvenime pasijuntame savotiškai "ištuštėję". Ignaciškasis dvasingumas siūlo daugybę būdų "papildyti atsargas". Bendruomenė Raskite bendrystę tikėjimo bendruomenėje. Šventasis Ignacas patyrė, kad sveikiausias tiek dvasiškai, tiek psichologiškai yra...

Skaityti toliau

Kodėl man patinka ignaciškasis dvasingumas

Kartais ne pro šalį pasitikrinti, kodėl geri dalykai yra geri. Galbūt, turint tokį ar panašų sąrašą, bus lengviau apie ignaciškąjį dvasingumą papasakoti kitiems. Taigi, ignaciškasis dvasingumas man patinka, nes: Veda į tvarią laimę. Kiekvieną rytą pradžiungu vien...

Skaityti toliau

Nuobodulys ir sausra maldoje

Mūsų santykis su Dievu maldoje turi tam tikrą ritmą. Būna aukštumų ir nuosmukių, tačiau ateina ir "eilinis", paprastas laikas. Iš tikrųjų, didžioji gyvenimo dalis yra gana paprasta. Tačiau maldos gyvenime šį įprastą laiką esame linkę greitai nuvertinti. "Nieko...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai