Ignaciškasis dvasingumas

Ignaciškasis dėkingumas: susitikimas ir atsakas

Prieš kelerius metus visas pasaulis sutelkęs dėmesį stebėjo berniukų futbolo komandos ir trenerio gelbėjimo operaciją Tailande. Kylantis vanduo vaikus buvo įkalinęs urve. Į sudėtingą gelbėjimo operaciją jungėsi specialistai iš viso pasaulio. Kai visi berniukai ir treneris, urve prabuvę aštuoniolika dienų, pagaliau buvo saugiai iškelti į dienos šviesą, džiaugsmui nebuvo ribų.

Kai prisimenu šią istoriją, vis matau paralelių su šv. Ignaco dvasine kelione. Kelionės pradžioje Ignacas atsidūrė “spąstuose” – urve prie Manrezos, nuolat kamuojamas praeities nuodėmių prisiminimo. Nors atlikęs viso gyvenimo išpažintį, Ignacas vis tiek matė save kaip apgailėtiną nusidėjėlį, vargu ar vertą išgelbėti. Nepadėjo nė sunkiausia atgaila. 

Kol Ignacas save plakė, Dievas stengėsi jį ištraukti atgal į dienos šviesą. Pagaliau išėjęs iš urvo, nuo kranto stebeilydamasis į Kardonero upės vandenį, šventasis išgyveno mistinę patirtį, kuri amžiams pakeitė jo gyvenimą: “Ten jam besėdint ėmė vertis proto akys. Nematė jokio regėjimo, tik suprato ir pažino daugybę dalykų – tiek dvasinių, tiek ir tikėjimo bei mokslo. Apšvietimas buvo toks stiprus, kad visi dalykai jam atrodė naujai. (…) Jam atrodė, kad per visą gyvenimą, iki šešiasdešimt dvejų metų, visa iš Dievo gauta pagalba ir visi pažinti dalykai, net juos kartu sudėjus, neprilygtų tam, ką gavo tuo vienu kartu. Tas proto apšvietimas buvo toks stiprus, kad jam atrodė, jog tapo kitu žmogumi, turinčiu kitą supratimą negu anksčiau” (ištrauka iš Šv. Ignaco autobiografijos; vertė Lionginas Virbalas SJ).

Tuo dieviškojo apšvietimo momentu Ignacas suprato, koks brangus jis yra Dievui. Po šio patyrimo obsesinės mintys apie nuodėmes, kamavusios jį urve, daugiau nebegrįžo. Jas pakeitė didžiulis dėkingumas už Dievo meilę. Ignacas ėmė pasakoti kiekvienam apie Dievo meilę ir apie dovanas, kurias Viešpats nepaliaujamai teikia mums. Jis matė Dievą visur – ne tik tą akimirką prie upės, bet ir žmonėse, vietose ir dalykuose, su kuriais susidurdavo kiekvieną įprastą dieną, ir visa tai jį skatino vis labiau šlovinti Dievą.

Ignaco supratimu, dėkingumas yra atsakas į susitikimą su dieviškumu. Dienos peržvalga ir Dvasinėmis pratybomis šventasis stengėsi kitiems šį susitikimą palengvinti. Pirmame peržvalgos žingsnyje jis prašo mūsų įsivaizduoti Dievo meilę mums, o paskui kviečia peržvelgti savo dieną atpažįstant visus tuos kartus, kai susitikome su Dievu, ir Jam už tai padėkoti. Galime pamatyti Dievą kitame asmenyje, gražiame muzikos kūrinyje ar gamtoje. Dievas, moko šventasis Ignacas, kiekvieną dieną veikia daugybe konkrečių būdų.

Dėkingumas Dievui už Jo dosnumą paskatino Ignacą atsiliepti radikaliai dosniai. Visa, ką turėjo, visą save, šventasis sugrąžino Dievui kaip atnašą: “Imk ir priimk, Viešpatie, visą mano laisvę, atmintį, protą ir valią; ką turiu ir valdau. Tu, Viešpatie, man tai davei, Tau viską grąžinu, viskas yra Tavo, tad viską tvarkyk pagal savo valią. Tik suteik man savo meilę ir malonę, nes man to pakanka”.

Toks atsakas gali kilti tik iš gilaus pasitikėjimo Dievu, kuris mus myli labiau nei galime įsivaizduoti, kuris pajudintų dangų ir žemę, kad išvestų mus iš tamsos į šviesą.

Šv. Ignaco paskatinti, melskime:

Šventoji Dvasia,

atverk mano širdį

kad suprasčiau, koks Tau esu brangus,

ir kaip labai Tavo mylimas.

Atverk mano sielos akis,

kad pamatyčiau dovanas, kurias šiandien prieš mane padėjai.

Suteik malonę atpažinti kiekvieną susitikimą su Tavimi.

Išmokyk mane atsiliepti dėkingumu, augti dėkingume.

Mokyk mane būti dosnų, koks Tu esi dosnus man,

ir darbuotis su Tavimi tarnaujant seserims ir broliams

didesnei Tavo garbei.

Amen.

Parengta pagal IgnatianSpirituality.com

Džiaugtis gamta su Dievu

Einu pakrante, kyla saulė, ir mano akys džiaugiasi besikeičiančia šviesa - nuo tamsiai mėlynos ir pilkos aušros iki rausvų, violetinių ir aukso atspalvių. Mano ausys džiaugiasi garsais bangų, dūžtančių į smėlėtą krantą čia pat ir į uolas tolėliau. Paukščiai brazda...

Skaityti toliau

Kelti troškimus į Dievą

Mes, visa žmonija, ilgisi ir trokšta. Visuotinėje kančioje patiriame netikrumą, praradimus, sielvartą ir izoliaciją. Jaučiamės vis labiau nesaugūs. Dažnai mūsų ilgesys ir troškimai susiduria su dvasiniu skurdu, ir mes suprantame, jog esame visiškai priklausomi nuo...

Skaityti toliau

Dvasinė paguoda. Kokia ji?

Kaip atrodo dvasinė paguoda? Ji nebūtinai turi būti stipri ar įspūdinga. Net nedidelis tikėjimo pliūpsnis, vilties žybtelėjimas ar didesnės meilės patyrimas yra paguoda. Dievas mane traukia prie savęs per daugybę įvairiausių patirčių. Rožė. Lankiau savo seserį...

Skaityti toliau

Dar apie dėkingumą

Važiavau namo ir negalėjau nepastebėti, kad Dievas tarsi ketina mane pristabdyti: pirmiausia - autobusas, paskui - šiukšliavežė; galiausiai prieš pat mano nosį užsidegė raudonas šviesoforo signalas. Kalbu ne apie laiko švaistymą: atpažįstu šį signalą kaip Dievo...

Skaityti toliau

Išminties žodžiai

Kokius išminties žodžius šiandien perduotumėte jaunesniam žmogui? Jei žinotumėte, kad nebeilgai gyvensite, kaip tai pakeistų - ar pakeistų - jūsų perduodamos žinios turinį ir pobūdį? Kokių klaidų, remdamasis savo pavyzdžiu, paragintumėte kitus nekartoti? Jei...

Skaityti toliau

Aštuoni kovos su nepaguoda įrankiai

Nykusis Slėnis Kalifornijoje yra 25 000 ha saugoma pirmykštės gamtos teritorija netoli vienos gražiausių, mano manymu, pasaulio vietų - Tahau ežero. Tokį kontrastą gimtojoje valstijoje laikau savo dvasinio gyvenimo metafora: ką tik buvusi nuostabios vienybės su Dievu...

Skaityti toliau

Ar gebate klausytis?

Klausydamiesi įgauname išminties. Sužinome naujos informacijos, išgirstame patarimų, galime mokytis iš kitų patyrimo: sėkmių ar / ir klaidų. Tačiau neįmanoma klausytis, jei jau esame apsisprendę - nebereikia daugiau informacijos, patys žinome, ką darome, ir nemanome,...

Skaityti toliau

Dėkingumas ir dosnumas

Jei ugdomės dėkingumo nuostatą, išmokstame žvelgti į pasaulį per gausos, o ne stygiaus prizmę. Galiu būti dėkingas už keletą poilsio akimirkų, kurias šiandien turėjau tarp susitikimų. Taip pat lengvai galėčiau piktintis, kad nesiilsėjau tada, kai norėjau, nes šiandien...

Skaityti toliau

Atmerktomis akimis

Matyti Dievą visuose dalykuose - tai iššūkis mūsų suformuotoms sampratoms apie Dievą, pripažįstant, kad jos visada yra ribotos. Mes, žmonės, galvodami padalijame pasaulį į "suvaldomus" gabaliukus; suvokimą, kaip viskas veikia, mes ugdomės remdamiesi tuo, ką sugebame...

Skaityti toliau

Dienos muzika

Vieną rytą išėjau melstis į sodą. Buvo vasara, o ankstyvą rytą mėgstamo medžio paunksmėje būdavo jauku ir tylu. Na, šįkart - ne taip tylu. Įsitaisiau klausytis Dievo, bet, kapsint minutėms, girdėjau viską, išskyrus Jį: policijos sirenas, kaimynų pokalbį, šunų lojimą,...

Skaityti toliau

“Išimtas laikas”

"Malda yra laikas, išimtas iš mūsų dienų linijinės kelionės, ji yra pati giliausia mūsų tikrovė. Kai meldžiamės, einame vidun į mumyse esantį Dievo centrą. Po to vėl išeiname atgal į savo situaciją pasaulyje. Šis judėjimas į centrą ir atgal pagimdo perkeitimo aktą....

Skaityti toliau

Kaip papildyti dvasines atsargas

Kartais dvasiniame gyvenime pasijuntame savotiškai "ištuštėję". Ignaciškasis dvasingumas siūlo daugybę būdų "papildyti atsargas". Bendruomenė Raskite bendrystę tikėjimo bendruomenėje. Šventasis Ignacas patyrė, kad sveikiausias tiek dvasiškai, tiek psichologiškai yra...

Skaityti toliau

Kodėl man patinka ignaciškasis dvasingumas

Kartais ne pro šalį pasitikrinti, kodėl geri dalykai yra geri. Galbūt, turint tokį ar panašų sąrašą, bus lengviau apie ignaciškąjį dvasingumą papasakoti kitiems. Taigi, ignaciškasis dvasingumas man patinka, nes: Veda į tvarią laimę. Kiekvieną rytą pradžiungu vien...

Skaityti toliau

Nuobodulys ir sausra maldoje

Mūsų santykis su Dievu maldoje turi tam tikrą ritmą. Būna aukštumų ir nuosmukių, tačiau ateina ir "eilinis", paprastas laikas. Iš tikrųjų, didžioji gyvenimo dalis yra gana paprasta. Tačiau maldos gyvenime šį įprastą laiką esame linkę greitai nuvertinti. "Nieko...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai