Galerijos

VPB savaitgalis

VPB savaitgalis

Šv. Onos atlaidai

Šv. Onos atlaidai

Jaunimo vasaros stovykla

Jaunimo vasaros stovykla

Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai

Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai

Sekminės

Sekminės

Susitaikinimas ir Velykų Tridienis

Susitaikinimas ir Velykų Tridienis

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentas

Sutuoktinių diena

Sutuoktinių diena

VPB savaitgalis

VPB savaitgalis

Pirmoji Šventoji Komunija

Pirmoji Šventoji Komunija

Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai

Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai

Bažnyčios papuošimas

Bažnyčios papuošimas

Sekminės

Sekminės

Velykų Tridienis

Velykų Tridienis

Piligrimystė į Šventąją Žemę

Piligrimystė į Šventąją Žemę

Susikaupimo savaitgalis

Susikaupimo savaitgalis

Jaunimo šventinis vakaras

Jaunimo šventinis vakaras

Šv. Kūčios

Šv. Kūčios

Ikonų gaminimas

Ikonų gaminimas

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentas

VPB savaitgalis Kazokiškėse

VPB savaitgalis Kazokiškėse

Piligriminė kelionė į Lenkiją

Piligriminė kelionė į Lenkiją

Jaunimo vasaros stovykla

Jaunimo vasaros stovykla

Sekminių piligriminis žygis

Sekminių piligriminis žygis

Pirmoji Šventoji Komunija

Pirmoji Šventoji Komunija

Velyknaktis

Velyknaktis

Kristaus Kančios minėjimo pamaldos

Kristaus Kančios minėjimo pamaldos

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias

Didysis Ketvirtadienis

Didysis Ketvirtadienis

Seminaras tėvams “Išmani tėvystė”

Seminaras tėvams “Išmani tėvystė”

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias

Susikaupimo savaitgalis

Susikaupimo savaitgalis

Bendruomenės šventinis vakaras

Bendruomenės šventinis vakaras

Šv. Kūčios

Šv. Kūčios

Vievio slaugos ligoninėje

Vievio slaugos ligoninėje

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje

Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje

Antras advento sekmadienis

Antras advento sekmadienis

Ikonų gaminimas

Ikonų gaminimas

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentas

Rožančinės atlaidai

Rožančinės atlaidai

Piligriminė-pažintinė kelionė į Videniškes

Piligriminė-pažintinė kelionė į Videniškes

Vaikų adoracijos malda

Vaikų adoracijos malda

Jaunimo šlovinimas Pivašiūnuose

Jaunimo šlovinimas Pivašiūnuose

Jaunimo vasaros stovykla

Jaunimo vasaros stovykla

Šeimų savaitgalis Kazokiškėse

Šeimų savaitgalis Kazokiškėse

Vaikų vasaros stovykla Kazokiškėse

Vaikų vasaros stovykla Kazokiškėse

Kauno šv. Jurgio bažnyčioje

Kauno šv. Jurgio bažnyčioje

Vaikų ir jaunimo vasara

Vaikų ir jaunimo vasara

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Piligriminis žygis

Piligriminis žygis

Pirmoji Šventoji Komunija

Pirmoji Šventoji Komunija

Bendruomenės pažintinė-piligriminė kelionė

Bendruomenės pažintinė-piligriminė kelionė

Jaunimo diena

Jaunimo diena

Jaunimo šlovinimas Bagaslaviškyje

Jaunimo šlovinimas Bagaslaviškyje

Vaikų ir jaunimo adoracijos malda

Vaikų ir jaunimo adoracijos malda

Jaunimo kelionė į VSAT Purvėnų užkardą

Jaunimo kelionė į VSAT Purvėnų užkardą

Velyknaktis

Velyknaktis

Bažnyčios papuošimas

Bažnyčios papuošimas

Kristaus Kančios minėjimo pamaldos

Kristaus Kančios minėjimo pamaldos

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias

Didysis Ketvirtadienis

Didysis Ketvirtadienis

Susitaikinimas

Susitaikinimas

Krepšinis

Krepšinis

Kelionė į LRS rūmus

Kelionė į LRS rūmus

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias

Susikaupimo savaitgalis

Susikaupimo savaitgalis

KVŠC paskaita sutuoktiniams

KVŠC paskaita sutuoktiniams

Jaunimo šventinis vakaras

Jaunimo šventinis vakaras

Bendruomenės šventinis vakaras

Bendruomenės šventinis vakaras

Caritas akcija “Gerumas mus vienija”

Caritas akcija “Gerumas mus vienija”

Susikaupimo savaitgalis Elektrėnų dekanato jaunimui

Susikaupimo savaitgalis Elektrėnų dekanato jaunimui

Eucharistija ir ikonų šventinimas

Eucharistija ir ikonų šventinimas

Ikonų gaminimas

Ikonų gaminimas

Katechezės “Malonė ir Gyvenimas”

Katechezės “Malonė ir Gyvenimas”

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentas

Adoracija

Adoracija

Motinos maldoje

Motinos maldoje

Šeimų savaitgalis Kazokiškėse (Sekmadienis)

Šeimų savaitgalis Kazokiškėse (Sekmadienis)

Šeimų savaitgalis Kazokiškėse (Šeštadienis)

Šeimų savaitgalis Kazokiškėse (Šeštadienis)

Šeimų savaitgalis Kazokiškėse (Penktadienis)

Šeimų savaitgalis Kazokiškėse (Penktadienis)

Kelionė į Kauną…

Kelionė į Kauną…

Eucharistija Stirnių bažnyčioje ir…

Eucharistija Stirnių bažnyčioje ir…

Kaišiadorių katedroje

Kaišiadorių katedroje

Bažnyčios papuošimas atlaidams

Bažnyčios papuošimas atlaidams

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai

Teofiliaus Matulionio sarkofago pagerbimas

Teofiliaus Matulionio sarkofago pagerbimas

Piligriminis žygis

Piligriminis žygis

Vidinio išgydymo pamaldos

Vidinio išgydymo pamaldos

Pirmoji Šventoji Komunija

Pirmoji Šventoji Komunija

Šlovinimas Šiluvoje

Šlovinimas Šiluvoje

Didysis Velykų Tridienis

Didysis Velykų Tridienis

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias

Gavėnios rekolekcijos šeimoms

Gavėnios rekolekcijos šeimoms

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias

Šlovinimas Panevėžio katedroje

Šlovinimas Panevėžio katedroje

Jaunimo rekolekcijų savaitgalis

Jaunimo rekolekcijų savaitgalis

Šlovinimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Šlovinimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Susikaupimo savaitgalis

Susikaupimo savaitgalis

Jaunimo vakaras

Jaunimo vakaras

Šv. Kūčios

Šv. Kūčios

Kunigo Povilo kunigystės dešimtmetis

Kunigo Povilo kunigystės dešimtmetis

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentas

Šeimų savaitgalis Vievininkuose

Šeimų savaitgalis Vievininkuose

Pirmoji Šventoji Komunija

Pirmoji Šventoji Komunija

Piligriminis žygis

Piligriminis žygis

Šeimos diena

Šeimos diena

Jaunimo diena

Jaunimo diena

Velyknaktis

Velyknaktis

Didysis Penktadienis

Didysis Penktadienis

Didysis Ketvirtadienis

Didysis Ketvirtadienis

Vidinio išgydymo pamaldos

Vidinio išgydymo pamaldos

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias

Jaunimo rekolekcijų savaitgalis

Jaunimo rekolekcijų savaitgalis

Susikaupimo savaitgalis

Susikaupimo savaitgalis

Jaunimo šventinis vakaras

Jaunimo šventinis vakaras

Šv. Kūčios

Šv. Kūčios

Šlovinimas šv. Ignoto bažnyčioje

Šlovinimas šv. Ignoto bažnyčioje

ALFA kursas

ALFA kursas

Vidinio išgydymo pamaldos

Vidinio išgydymo pamaldos

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentas

Šeimų savaitgalis

Šeimų savaitgalis

Jaunimo vasaros stovykla

Jaunimo vasaros stovykla

Bendruomenės diena

Bendruomenės diena

Velyknaktis

Velyknaktis

Susikaupimo savaitgalis

Susikaupimo savaitgalis

Prakartėlė

Prakartėlė

Šeimos diena

Šeimos diena

Jiezno parapijoje

Jiezno parapijoje

Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienos

Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienos

Sutvirtinimo sakramentas

Sutvirtinimo sakramentas

Šeimų savaitgalis

Šeimų savaitgalis

Jaunimo vasaros stovykla

Jaunimo vasaros stovykla

Rekolekcijos jaunimui

Rekolekcijos jaunimui

Šeimos diena

Šeimos diena

Naujienos

Kvietimas tikėjimo tarnystei

Kasmet lydime parapijos vaikus jų tikėjimo kelionės etape – ruošiantis Pirmajai Komunijai. Galbūt jaučiate troškimą pasitarnauti vaikams, padėti jiems išgyventi šią tikėjimo patirtį? Kviečiame susitikti rugsėjo 26 d. (sekmadienį) Kazokiškėse. 13.15 val. švęsime...

Skaityti toliau

Dvasinės pratybos pagal šventąjį Ignacą Lojolą

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, savo šeimoje, kad mums taptų įprasta kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi. Kviečiame dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime....

Skaityti toliau

Danutės liudijimas

Dukra pradėjo ruoštis Pirmajai Šventajai Komunijai, tad man reikėjo lankyti katechezes. Ten buvo viskas gerai ir įdomu: nors visada buvau tikinti, vis tiek atradau labai daug vertingų dalykų. Pavyzdžiui, vieno liudijimu metu išgirdau: "Man Jėzus pasakė..." Tada...

Skaityti toliau