Ignaciškasis dvasingumas

Džiaugtis gamta su Dievu

Einu pakrante, kyla saulė, ir mano akys džiaugiasi besikeičiančia šviesa – nuo tamsiai mėlynos ir pilkos aušros iki rausvų, violetinių ir aukso atspalvių. Mano ausys džiaugiasi garsais bangų, dūžtančių į smėlėtą krantą čia pat ir į uolas tolėliau. Paukščiai brazda netoliese esančiame krūmyne. Girdžiu jų giesmes. Kaskart pasivaikščiojimai gamtoje man vis brangesni. Aš stengiuosi atidžiau stebėti paukščius, kurie suka lizdus ir lekioja mano aplinkoje. Bandau išskirti įvairių paukščių giesmes, pažinti jų rūšių įvairovę, dar labiau juos vertinti ir dėkoti už spalvingą ir džiugų jų buvimą. Aš žaidžiu su Dievu. Turiu omenyje vaikiškai, linksmai, nes džiaugiuosi Dievo kūrinija, gamtos grožiu, kuris mane supa ten, kur esu. Atsikėliau anksti ir išėjau pasivaikščioti į netoliese esantį paplūdimį. 

Jaučiu ant odos vėjo vėsą. Rytais prie jūros būna vėsu, tačiau giedra dangaus žydrynė – debesys kiek anksčiau pamažu išsisklaidė – žada šiltą dieną. Giliai įkvėpiu, uždedu ranką ant širdies ir garsiai tariu:

Ačiū Tau, Dieve, už nuostabų, gražų ir šlovingą pasaulį. Ačiū, kad galiu būti čia, kad gebu vertinti ir branginti šį gamtos kampelį, ypač dabar, pandemijos metu, kai žinau, kokia daugybė žmonių visame pasaulyje kenčia, nerimauja ir yra sutrikę, sielvartauja praradę artimuosius ir galbūt turi izoliuotis savo namuose negalėdami betarpiškai džiaugtis gamta.

Žinau, kad esi čia su manimi, Dieve. Jaučiu Tavo buvimą giliai širdyje. Jaučiu Tavo buvimą visu kūnu, kai kiekviena mano juslė džiaugiasi nuostabia gamta, mane supančia šią akimirką.

Tai tikrų tikriausia juslių šventė, mano pojūčių žaidimų aikštelė.

Žvelgdamas į vandenyną ir platų horizontą susimąstau apie gamtos didingumą ir grožį, gyvenimo slėpinį ir dar didingesnį Dievo slėpinį. Šią akimirką patiriu gilų meilės ir dėkingumo jausmą. Dievas yra su manimi. Dievas yra su manimi čia, dabar ir visada.

Mano širdis plečiasi, o rankos seka paskui širdį, plačiai išsitiesdamos. Vėl giliai įkvepiu, supratęs, kad kiekviena gyvenimo diena yra palaima. Dovana. Tariu palaiminimo žodžius visiems kenčiantiems, kad jie rastų ramybę ir paguodą Dievo meilėje, išlietoje jų širdyse. Ir tada jaučiu, kaip Dievas šnabžda man į širdį: “Ramybė tau”.

Vėl giliai įkvepiu ir leidžiu šiems žodžiams nugrimzti giliai į kūną ir sielą. “Ramybė tau”. Suprantu, kad Dievo ramybės buvimas manyje nėra savaime suprantamas dalykas. Taigi aš dėkoju. Tada staiga pajuntu jėgų antplūdį ir pasileidžiu bėgti pakrante. Tai žaismingas sprintas, kuris man primena, kaip vaikystėje susijaudinęs ir džiaugsmingai įbėgdavau į tėvo glėbį. Mano širdis gyva džiaugsmu. Patyriau ypatingą akimirką su mylimuoju Dievu, kuris kasdien gamtos grožiu man primena, kad esu mylimas, ir kad mano žavėjimasis šiuo gamtos grožiu džiugina Dievą. Šiuo grožiu galime džiaugtis kartu. Ir už tai aš dėkoju.

Raskite savo džiaugsmo ir grožio akimirkas

Kartais gali būti sunku patirti džiaugsmo ir grožio akimirkų. Raskite vietų, kuriose galite pasigrožėti gamtos pasauliu: galbūt jūsų sode, vietos parke ar pievelėje, o gal tiesiog žvelgsite į dangų pro langą. Stebėkite besikeičiančią šviesą, ypač saulei kylant ir leidžiantis, kai atspalviai gali pasikeisti per kelias minutes. Neskubėdami klausykitės paukščių giesmių. Ir tomis tyliomis akimirkomis, nors minutei, pabandykite uždėti ranką ant širdies, kelis kartus giliai įkvėpti ir pasimelsti. Dievas visada yra su mumis ir džiaugiasi mus girdėdamas.

Parengta pagal IgnatianSpirituality.com

Ko nebematė šventasis Ignacas

Pirmosiomis dvasinio prabudimo dienomis šv. Ignacas savo tikėjimą suvokė tik kaip lojalumo perkėlimą. Buvęs kareivis, prisiekęs ištikimybę karaliui, Ignacas tapo mokiniu, prisiekusiu ištikimybę Kristui. Tačiau, kai Ignacas leido Dievui veikti savo gyvenime, pasikeitė...

Skaityti toliau

Patarimai gyvenimo piligrimui

Atminkite, kad esame piligrimai, tik praeinantys per gyvenimą. Pradedame kelionę į nežinomybę, kad būtume atviri išgirsti Dievo kvietimą. Dievas yra piligrimas, kuris visada stengiasi mus surasti, net sunkiausiose situacijose. Dievas yra su mumis, net jei nesame su...

Skaityti toliau

Kelti troškimus į Dievą

Mes, visa žmonija, ilgisi ir trokšta. Visuotinėje kančioje patiriame netikrumą, praradimus, sielvartą ir izoliaciją. Jaučiamės vis labiau nesaugūs. Dažnai mūsų ilgesys ir troškimai susiduria su dvasiniu skurdu, ir mes suprantame, jog esame visiškai priklausomi nuo...

Skaityti toliau

Dvasinė paguoda. Kokia ji?

Kaip atrodo dvasinė paguoda? Ji nebūtinai turi būti stipri ar įspūdinga. Net nedidelis tikėjimo pliūpsnis, vilties žybtelėjimas ar didesnės meilės patyrimas yra paguoda. Dievas mane traukia prie savęs per daugybę įvairiausių patirčių. Rožė. Lankiau savo seserį...

Skaityti toliau

Dar apie dėkingumą

Važiavau namo ir negalėjau nepastebėti, kad Dievas tarsi ketina mane pristabdyti: pirmiausia - autobusas, paskui - šiukšliavežė; galiausiai prieš pat mano nosį užsidegė raudonas šviesoforo signalas. Kalbu ne apie laiko švaistymą: atpažįstu šį signalą kaip Dievo...

Skaityti toliau

Išminties žodžiai

Kokius išminties žodžius šiandien perduotumėte jaunesniam žmogui? Jei žinotumėte, kad nebeilgai gyvensite, kaip tai pakeistų - ar pakeistų - jūsų perduodamos žinios turinį ir pobūdį? Kokių klaidų, remdamasis savo pavyzdžiu, paragintumėte kitus nekartoti? Jei...

Skaityti toliau

Aštuoni kovos su nepaguoda įrankiai

Nykusis Slėnis Kalifornijoje yra 25 000 ha saugoma pirmykštės gamtos teritorija netoli vienos gražiausių, mano manymu, pasaulio vietų - Tahau ežero. Tokį kontrastą gimtojoje valstijoje laikau savo dvasinio gyvenimo metafora: ką tik buvusi nuostabios vienybės su Dievu...

Skaityti toliau

Ar gebate klausytis?

Klausydamiesi įgauname išminties. Sužinome naujos informacijos, išgirstame patarimų, galime mokytis iš kitų patyrimo: sėkmių ar / ir klaidų. Tačiau neįmanoma klausytis, jei jau esame apsisprendę - nebereikia daugiau informacijos, patys žinome, ką darome, ir nemanome,...

Skaityti toliau

Dėkingumas ir dosnumas

Jei ugdomės dėkingumo nuostatą, išmokstame žvelgti į pasaulį per gausos, o ne stygiaus prizmę. Galiu būti dėkingas už keletą poilsio akimirkų, kurias šiandien turėjau tarp susitikimų. Taip pat lengvai galėčiau piktintis, kad nesiilsėjau tada, kai norėjau, nes šiandien...

Skaityti toliau

Atmerktomis akimis

Matyti Dievą visuose dalykuose - tai iššūkis mūsų suformuotoms sampratoms apie Dievą, pripažįstant, kad jos visada yra ribotos. Mes, žmonės, galvodami padalijame pasaulį į "suvaldomus" gabaliukus; suvokimą, kaip viskas veikia, mes ugdomės remdamiesi tuo, ką sugebame...

Skaityti toliau

Dienos muzika

Vieną rytą išėjau melstis į sodą. Buvo vasara, o ankstyvą rytą mėgstamo medžio paunksmėje būdavo jauku ir tylu. Na, šįkart - ne taip tylu. Įsitaisiau klausytis Dievo, bet, kapsint minutėms, girdėjau viską, išskyrus Jį: policijos sirenas, kaimynų pokalbį, šunų lojimą,...

Skaityti toliau

“Išimtas laikas”

"Malda yra laikas, išimtas iš mūsų dienų linijinės kelionės, ji yra pati giliausia mūsų tikrovė. Kai meldžiamės, einame vidun į mumyse esantį Dievo centrą. Po to vėl išeiname atgal į savo situaciją pasaulyje. Šis judėjimas į centrą ir atgal pagimdo perkeitimo aktą....

Skaityti toliau

Kaip papildyti dvasines atsargas

Kartais dvasiniame gyvenime pasijuntame savotiškai "ištuštėję". Ignaciškasis dvasingumas siūlo daugybę būdų "papildyti atsargas". Bendruomenė Raskite bendrystę tikėjimo bendruomenėje. Šventasis Ignacas patyrė, kad sveikiausias tiek dvasiškai, tiek psichologiškai yra...

Skaityti toliau

Kodėl man patinka ignaciškasis dvasingumas

Kartais ne pro šalį pasitikrinti, kodėl geri dalykai yra geri. Galbūt, turint tokį ar panašų sąrašą, bus lengviau apie ignaciškąjį dvasingumą papasakoti kitiems. Taigi, ignaciškasis dvasingumas man patinka, nes: Veda į tvarią laimę. Kiekvieną rytą pradžiungu vien...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai