Dvasinės pratybos

Dvasinės pratybos pradedamos spalio mėn., kad kasdieniai skaitiniai ir mąstymai sutaptų su liturginiu Bažnyčios kalendoriumi.

Jei kasdien neskiriame laiko Dievui, vadinasi, Jis nėra mums svarbus. Nuolat nebendraudami su Dievu visada jausime stygių: ramybės, džiaugsmo, drąsos, tikrumo. Dievas – mūsų būties pagrindas. Jis mus ne tik sukūrė, bet ir toliau kuria, palaiko savo meile, kad ir mes galėtume kūrybingai darbuotis. Nuo Jo priklausome kiekvieną savo gyvenimo akimirką. 

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, kad įprastume kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi. Kad jaustumėmės saugiai, nebijotume dalintis Dievo buvimu mūsų gyvenime, nebijotume klausti, reikia bendraminčių. 

Viena iš galimybių – šventojo Ignaco Lojolos Dvasinės pratybos. 

Šv. Ignacas Lojola pateikia analogiją: kaip vaikščiojimas, ėjimas ir bėgimas yra kūno pratybos, taip meditacija, kontempliacija ir kiti maldos būdai, kurie parengia ir nuteikia sielą, yra vadinami dvasinėmis pratybomis. Pagal šv. Ignacą Lojolą, Dvasinių pratybų kasdieniame gyvenime esmė – kad žmogus mąstytų ir melstųsi pats. 

“Katalikų pasaulio leidiniai” išleido knygą “Eik į savo kambarėlį” (Mt 6, 6) [Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime], kurią parengė kun. Lionginas Virbalas SJ, pagal Hedwig Lewis, SJ, “At home with God”. Ši knyga daugeliui padėjo sutvirtinti ryšį su Dievu, išmokti asmeninės maldos.

Apmąstymai ir knygos nagrinėjimas veda link Dievo pažinimo. Dvasines pratybas galima atlikti savarankiškai, vis dėlto naudingiau jas atlikti grupelėje. 

Surasti laiko įmanoma – reikia tik labai norėti. Pasiryžus, troškimas melstis leidžia Dievui sudėlioti mūsų laiką. Laikas, kurį skirsime vien tik maldai, bus mūsų artimo bendravimo valandėlės su pačiu brangiausiu mūsų Bičiuliu. 

Siūloma Dvasinių pratybų atlikimo tvarka: 

Norinčių bendrai melstis tikinčiųjų grupei pateikiamos užduotys savaitei, kartą per savaitę susirenkama pasidalyti maldos bei gyvenimo patirtimi. Susitikus kartu pasimeldžiama, pasisakoma, kaip sekėsi atlikti pra­tybas, kuri meditacija buvo naudingiausia ir kodėl. Pratybų vadovas grupei pataria ir padeda, be to, kiekvienas dalyvis gali susitikti su juo pasikalbėti asmeniškai. 

Siųsdamas Šventosios Dvasios įkvėpimus visuomet pagrindinis Dvasinių pratybų vadovas yra Viešpats!

augimas

ALFA kursas

Alfa kursas kviečia asmeniškiau susipažinti su krikščionybe, gilinti savo tikėjimą ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Jėzaus asmenyje.

Tai 10-11 savaičių kursas apie pamatines tikėjimo tiesas tikintiems, pradedantiems, netikintiems…

Malonė ir Gyvenimas

Dievo vaiko gyvenimas prasideda Krikštu. Mes, krikščionys, galime išgyventi savo krikščioniškąjį pašaukimą, tai yra, patirti tai, ką reiškia būti Dievo vaiku, šeimoje - Bažnyčios bendruomenėje.

Pažintis su Šventuoju Raštu

Kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu.

Susitikimų metu skaitome Bibliją, gilinamės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui.

Dvasinės pratybos

Dievas - mūsų būties pagrindas.

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, kad įprastume kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi.

Išvykos ir renginiai

Bažnyčia yra keliaujanti bendruomenė, sukurta Viešpaties ir visada Jo ugdoma.

Kviečiame keliauti, augti ir atsinaujinti kartu.

tarnystės

agsdi-world-heart

Caritas

Caritas - tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

agsdi-hamburger-menu-circle

Lektoriai

"Dievo žodis yra skydas juo pasitikintiems" (Pat 30, 5).

Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

agsdi-music

ŠLOVINIMAS GIESME

Šlovinimas yra tokia malda, kuria žmogus labiausiai betarpiškai pripažįsta, kad Dievas yra Dievas.

agsdi-hospital

MIŠIŲ PATARNAUTOJAI

Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

agsdi-macro

BAŽNYČIOS PUOŠIMAS

Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Garbiname Dievą Jo sukurtų gėlių ir augalų grožiu, dėkodami Kūrėjui už dovaną pastebėti ir komponuoti.

Maldos grupės

Dievo Motinos komandos

Dievo Motinos komandos (Equipes Notre-Dame) - tai tarptautinė Santuokos sakramentu sujungtų porų bendruomenė, savo narius burianti į komandas bei siūlanti konkrečias priemones, padedančias sutuoktiniams atrasti Dievo meilę ir ja dalintis su kitais.

Motinos maldoje

Susivienijusios maldoje, mes gelbėjame savo vaikus.

Kaskart susirinkusios maldai, prašome Šventosios Dvasios vedimo, skaitome Šventąjį Raštą, šloviname Dievą giesmėmis ir meldžiamės už savo bei viso pasaulio vaikus, už krikšto, dvasinius ir iškeliavusius pas Viešpatį vaikus, už savo sutuoktinius ir viena už kitą, kaskart dėkodamos už motinystės dovaną.

Gyvasis Rožinis

Gyvasis Rožinis Vievio parapijoje jungia 40 tikinčiųjų (2 grupelės).

Grupelės nariai kiekvieną dieną meldžiasi po vieną Rožinio slėpinį Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos intencijomis.

Užtarimo malda

"Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta." (Jn 15, 7)

Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose kartu meldžiamės Valandų liturgiją. 

Vienykimės maldoje!

Jaunimo maldos grupė

Bažnyčios stiprybė - tikinčiųjų bendrystė vienoje Dvasioje.

Kasdieną meldžiamės Gailestingumo vainikėlį vieni kitų intencijomis. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, 20 val., po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos susitinkame parapijos namuose bendrai maldai ir pasidalijimui.

Vyrų maldos grupė

Kassavaitiniai Vyrų maldos grupės susitikimai vyksta trečiadieniais parapijos namuose.

Kviečiame rinktis vyrus, kuriems svarbi vyriška maldos bendrystė, kurie turi troškimą melstis už mylimas žmonas, vaikus, Lietuvą ir pasaulį.