Dievo Motinos komandos

Dievo Motinos komandos (Equipes Notre-Dame) – tai tarptautinė Santuokos sakramentu sujungtų porų bendruomenė, savo narius burianti į komandas bei siūlanti konkrečias priemones, padedančias sutuoktiniams atrasti Dievo meilę ir ja dalintis su kitais. Dievo Motinos komandas prieš 50 metų Prancūzijoje įkūrė kunigas Henris Kafarelis.

Paprastai vienoje komandoje buriasi 4-7 Santuokos sakramentą priėmusios poros ir kunigas. Kunigas komandoje nėra sprendimus priimantis vadovas, o bičiulis, kuriam poros dovanoja savo draugystę. Čia jis gali pailsėti, pabūti klausytoju, o ne kalbėtoju – taip pamato, kuo gyvena šeimos ir tai jam padeda geriau pasiruošti šeimų sielovadai.

Komanda kas mėnesį susitinka vis kitos poros namuose. Susitikimo metu poros ir kunigas kartu valgo, dalijasi svarbiausiais praėjusio mėnesio įvykiais ir tuo, kaip jiems pavyko laikytis įsipareigojimų, kartu meldžiasi ir pasidalija mintimis apie kartu skaitomą tekstą.

DMK judėjimas kviečia poras įsipareigojimams, kurie įvardijami kaip santuoką palaikantys ir tvirtinantys siekiai:

  • Kasdien skaityti Šventąjį Raštą.
  • Kasdien skirti laiko asmeninei maldai – pokalbiui su Viešpačiu.
  • Kasdien pasimelsti su sutuoktiniu, o jei įmanoma – su visa šeima.
  • Kas mėnesį sutuoktiniams susėsti pokalbiui Viešpaties akivaizdoje (“Prisėdimas”).
  • Kas mėnesį nusistatyti asmeninę taisyklę, padėsiančią augti ir praktiškai laikytis tikėjimo, ir stengtis jos laikytis.
  • Kartą per metus dalyvauti ne trumpesnėse kaip 2 dienų rekolekcijose, kur apžvelgtų per metus santuokoje nueitą dvasinį kelią.

Siekiai, kurie yra smulkiai ir konkrečiai apibrėžti chartijoje, padeda nenukrypti nuo krikščioniško gyvenimo kelio. Jie tarsi rėmai sutvirtina ir prilaiko mūsų veiksmus, padeda neskubant, pirmiausia poroje, paskui visiems kartu komandoje, o tada ir visoje bendruomenėje auginti meilę, mokytis maldos, klausytis ir girdėti Dievo žodį, bendravimo, nuolankumo, supratingumo ir daugelio kitų nuostabių dalykų Dievo akivaizdoje.

Dievo Motinos Komandų misija yra padėti Santuoką priėmusioms poroms vis labiau atsiverti Dievo meilei bei nuolat ją liudyti.

Dievo Motinos Komandos Lietuvoje

Atsakomybė: Asta Stoškuvienė

[email protected]

8 685 82 872

Maldos grupės

Dievo Motinos komandos

Dievo Motinos komandos (Equipes Notre-Dame) - tai tarptautinė Santuokos sakramentu sujungtų porų bendruomenė, savo narius burianti į komandas bei siūlanti konkrečias priemones, padedančias sutuoktiniams atrasti Dievo meilę ir ja dalintis su kitais.

Motinos maldoje

Susivienijusios maldoje, mes gelbėjame savo vaikus.

Kaskart susirinkusios maldai, prašome Šventosios Dvasios vedimo, skaitome Šventąjį Raštą, šloviname Dievą giesmėmis ir meldžiamės už savo bei viso pasaulio vaikus, už krikšto, dvasinius ir iškeliavusius pas Viešpatį vaikus, už savo sutuoktinius ir viena už kitą, kaskart dėkodamos už motinystės dovaną.

Gyvasis Rožinis

Gyvasis Rožinis Vievio parapijoje jungia 40 tikinčiųjų (2 grupelės).

Grupelės nariai kiekvieną dieną meldžiasi po vieną Rožinio slėpinį Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos intencijomis.

Užtarimo malda

"Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta." (Jn 15, 7)

Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose kartu meldžiamės Valandų liturgiją. 

Vienykimės maldoje!

Jaunimo maldos grupė

Bažnyčios stiprybė - tikinčiųjų bendrystė vienoje Dvasioje.

Kasdieną meldžiamės Gailestingumo vainikėlį vieni kitų intencijomis. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, 20 val., po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos susitinkame parapijos namuose bendrai maldai ir pasidalijimui.

Vyrų maldos grupė

Kassavaitiniai Vyrų maldos grupės susitikimai vyksta ketvirtadieniais parapijos namuose.

Kviečiame rinktis vyrus, kuriems svarbi vyriška maldos bendrystė, kurie turi troškimą melstis už mylimas žmonas, vaikus, Lietuvą ir pasaulį.