Gavėnia

Didysis Penktadienis, C metai

Andrėjo Matenjos “Kristaus apraudojimas” (1475-1478)  kviečia mus kontempliuoti nualintą Kristaus kūną, kuris netrukus bus guldomas į kapą. Stovime prie Jo kojų. Stiprus potyris. Iš arti matome žaizdas Kristaus delnuose ir pėdose, bet jos neatrodo bauginamai, nėra krauju aptekusios, kraują stingdančios. Sakytum, ir žaizdose juntamas visiškas išsekimas, visiškas išsieikvojimas, kurį įžvelgiame Jėzaus veide. Aiškiai suvokiame, kad Jis mums atidavė visa, ką turėjo. Visą save.

Paveikslo kairėje išnyra du Jėzaus raudantys gedėtojai. Abu veidai perkreipti skausmo. Vyresnė moteris galėtų būti Marija, Kristaus motina. Kitas, jaunesnis vyras, tikriausiai vaizduoja mylimą mokinį. Abi figūros čia atstovauja krikščionių bendruomenei, jos yra simbolis Bažnyčios, kuri tą dieną stovi prie kryžiaus, dar kartą akis į akį susidūrusi su visiško Kristaus savęs dovanojimo tikrove. Jų ašaros – tai sielvarto, netekties, palūžusių, pralaimėjusių ašaros: tinkama reakcija Jėzaus mirties akivaizdoje. Tačiau ašaros taip pat primena ir Jėzaus mirties priežastį: panaikinti nuodėmės vergovę ir pagaliau išlaisvinti mus iš žmogiškų kentėjimų. 

Išskirtinis šio paveikslo bruožas – dėl perspektyvos sumažėjęs, vertikaliai matomas Kristaus kūnas. Į akis labiausiai krinta pėdos. Pirmiausia pamatyti pėdas – vadinasi, tas kūno dalis, kurios arčiausiai žemės, arčiausiai purvo, akmenų, gyveimo kelio erškėčių. Tokia perspektyva pabrėžia, kad Jėzus visiškai, pilnai išgyveno ir ištvėrė žmogišką patirtį, netgi neteisingą ir žiaurią mirtį, kuri atėmė viską, ką Jis turėjo. Šitaip regimos pėdos taip pat primena Jo mokymą tarnauti, kvietimą daryti tai, ką daro Jis, plaudamas savo mokiniams kojas. Mirusio Krisraus pėdos, kojos kviečia mus atpažinti pašaukimą tarnystei iki galo, gyvybės atidavimui už kitą. Stovėdami prie Jėzaus kojų mes esame kaip tik ten, kur esame pašaukti būti.

 Parengta pagal Loyola Press

Didysis Šeštadienis, C metai

Matome nežinomo XIV a. armėnų rankraščio iliustraciją, kurioje nupieštos moterys prie kapo ir Jėzus, nusileidęs į pragarus. Abi scenos pavaizduotos viename lape norint parodyti Didžiojo Šeštadienio įvykių ir biblinį, ir Bažnyčios Tradicijos pagrindą. Puslapio viršuje...

Skaityti toliau

Didysis Ketvirtadienis, C metai

Bizantinėje Venecijos šventojo Morkaus bazilikos XIII a. mozaikoje pavaizduotas Kristus, plaunantis mokiniams kojas. Aukso fone, šie dviem eilėmis susėdę aplink tvirtą, masyvų stalą. Mokinių pirmoje eilėje veidai pasižymi tam tikru individualumu, tų, kurie gale - jie...

Skaityti toliau

Verbų sekmadienis, C metai

Į Didžiąją savaitę mus lydi Vilhelmo Morgnerio "Kristaus įžengimas į Jeruzalę" - ekspresionistinė Evangelijos scenos interpretacija. Ekspresionizme svarbu nuotaika ir asmeninės perspektyvos perteikimas spalvomis bei formomis; todėl šitas paveikslas - labiau...

Skaityti toliau

Penktas gavėnios sekmadienis, C metai

Palmos Vyresniojo "Kristus ir svetimautoja" kviečia mus kartu su fariziejais paklausyti, kaip Jėzus teis svetimaujant užkluptą moterį. Dailininkas ragina mus prieiti labai arti Kristaus, moters ir trijų fariziejų - toks artumas neišvengiamai kviečia tirti sąžinę....

Skaityti toliau

Ketvirtas gavėnios sekmadienis, C metai

Rembranto paveikslas "Sūnaus palaidūno sugrįžimas" turbūt yra garsiausias ir žinomiausiais meno kūrinys, vaizduojantis palyginimą apie sūnų palaidūną, kitaip dar - palyginimą apie atleidžiantį tėvą iš Evangelijos pagal Luką. Dailininko gyvenimo pabaigoje tapytame...

Skaityti toliau

Trečias gavėnios sekmadienis, C metai

Dailininkas Aleksejus Pismenyj "Palyginimą apie nevaisingą figmedį" piešia šiuolaikiniu stiliumi, sekdamas ortodoksų ikonografija. Paveiksle vaizduojamos trys susijusios scenos, aprašytos Evangelijos pagal Luką 13 skyriuje. Pasakojimas prasideda viršutiniame...

Skaityti toliau

Antras gavėnios sekmadienis, C metai

Lorenco Loto "Kristaus Atsimainymas" yra centrinis trijų dalių altoriaus paveikslas Santa Maria di Castelnuovo bažnyčioje Rekanatyje. Kūrinyje ryški didžiųjų renesanso tapytojų įtaka ir savotiškai užfiksuotas Loto kaip menininko virsmas. Galima įžvelgti renesanso...

Skaityti toliau

Pirmas gavėnios sekmadienis, C metai

Ši Kristaus gundymo scena - iš "Puikiosios Berio hercogo valandų knygos". Tai XV a. asmeninė, brolių Limburgų iliustruota, biblinių skaitinių knyga, kurioje pateikiami apmąstymai pagal paros metą, taip pat skirti liturginio kalendoriaus šventėms ir laikams. Kaip...

Skaityti toliau

Pelenų diena, C metai

Džono Kromo paveiksle "Galinga audra Jarmute Pelenų dieną" pasakojama istorija kviečia mus į gavėnios laiką vaizdinga romantizmo kalba. Šiame tapybos stiliuje stiprios emocijos dažnai perteikiamos per gamtos galią ir didingumą. Dailininkas Kromas dažniausiai tapė...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai