Naujienos

Dėl pasiruošimo šventiesiems sakramentams

2021-10-06

Pratęsta registacija ruoštis šventiesiems Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams.

  • Norintys ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, laukiami spalio 9 d. (šeštadienį) po 18.00 val. šv. Mišių bažnyčios raštinėje (zakristijoje).
  • Norintys ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams, laukiami spalio 10 d. (sekmadienį) po 10.00 val. šv. Mišių bažnyčios raštinėje (zakristijoje).

Turėkite Krikšto pažymėjimą.

Kviečiame adoracijos maldai

Penktadieniais po vakarinių šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyksta Eucharistinė adoracija.  Melskimės kartu su šv. Faustina ir jos "Dienoraščio" puslapiuose mokykimės atpažinti svarbiausią Dievo savybę – Jo Gailestingumą.

Skaityti toliau

Lapkričio 1 ir 2 d.

Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų dieną (pirmadienį), šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 18.00 val. Po šv. Mišių - pamaldos už mirusiuosius. Lapkričio 2 d., Mirusiųjų pagerbimo dieną (antradienį), šv. Mišios - 10.00 val. Po šv. Mišių - maldų už mirusiuosius...

Skaityti toliau

Gitaros pamokos

Nuo spalio 16 d., šeštadieniais, 19.30 val. parapijos namuose vyks nemokamos gitaros pamokos. Kviečiame jaunimą ir ne tik! Tik atsineškite gitaras... Dėl informacijos kreipkitės į Ievą Gliaudelytę, 8 604 57 535.

Skaityti toliau

Kviečiame dalintis tikėjimu

Nuo spalio 26 d. antradienių vakarais mūsų parapijoje vyks katechezės Atgailos ir Eucharistijos sakramentams besiruošiančių vaikų tėveliams. Iki spalio 23 d. kviečiame atsiliepti galinčius ir norinčius moderuoti pasidalijimų grupeles.  Skambinkite kun....

Skaityti toliau

Apie ribas

Visi žinome, kas yra limitas: amžiaus, greičio, kredito, t. t. Lotynų kalbos žodis limes (kilm. limitis) reiškia nuosavybės ribas, dažnai žymimas akmeniu / riboženkliu. II a. Romos imperijos ribos driekėsi nuo Škotijos iki Arabijos. Limito, ribų esmė tokia: dalykas...

Skaityti toliau

ALFA kursas Online

Alfa kurse ieškome atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus, kalbame apie Dievą, apie tikėjimą, apie žmogų. Kursas vyks nuotoliniu būdu (Zoom platformoje). Daugiau informacijos ir registracija (iki spalio 5 d.) Vaizdo kvietimas

Skaityti toliau

Kviečiame puošti Viešpaties altorių

Kviečiame kartu puošti mūsų bažnytėlę Marijos Rožinio Karalienės atlaidams. Tiks įvairiausios rudenėjančių gėlynų gėlės, o ypač reikėtų nasturtų. Skambinkite Virginijai, tel. 8 647 06 293. Darbuosimės spalio 2 d. (šeštadienį) po vakarinių...

Skaityti toliau

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Spalio mėn. šiokiadieniais mūsų bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais, 18.00 val. Pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias kviečiame melstis Rožinio malda. Rožinis rankose - tai ženklas, kad mes priklausome Dievo Motinai, kuri visada užtaria mus prieš...

Skaityti toliau

Kviečiame žaisti krepšinį

Nuo spalio 3 d. (sekmadienių vakarais) 18-20 val. Vievio gimnazijos sporto salėje žaisime krepšinį. Kviečiame visus Vievio parapijos bendruomenės (VPB) vyrus ir jaunuolius! Daugumos nutarimu, esame įsigiję sportinę aprangą. Komandos pavadinimas: VPB. Jei aprangos...

Skaityti toliau

Pažintis su Šventuoju Raštu

Nuo spalio 13 d. kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu. Kas antrą trečiadienį, 18.45 val., parapijos namuose (Vilniaus g. 40) vyks susitikimai, kurių metu skaitysime Bibliją, gilinsimės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui. Susitikimus ves...

Skaityti toliau

Vaikų ir jaunimo adoracijos malda

Pirmasis spalio mėnesio penktadienis - viso pasaulio vaikų Švenčiausiojo Sakramento adoracijos diena. Spalio 1 d. (penktadienį), 19.00 val. (po vakarinių šv. Mišių), kviečiame vaikus ir jaunimą garbinti Švenčiausiąjį Sakramentą, dėkojant Jėzui už Jo auką. Jau...

Skaityti toliau

Kvietimas tikėjimo tarnystei

Kasmet lydime parapijos vaikus jų tikėjimo kelionės etape – ruošiantis Pirmajai Komunijai. Galbūt jaučiate troškimą pasitarnauti vaikams, padėti jiems išgyventi šią tikėjimo patirtį? Kviečiame susitikti rugsėjo 26 d. (sekmadienį) Kazokiškėse. 13.15 val. švęsime...

Skaityti toliau

Dvasinės pratybos pagal šventąjį Ignacą Lojolą

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, savo šeimoje, kad mums taptų įprasta kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi. Kviečiame dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime....

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai