Naujienos

Dėl pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

2021-09-06

Vaikų registracija – spalio 3 d. bažnyčioje po 11.00 val. šv. Mišių (pas kunigą Povilą). Kartu aptarsime pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams programą. Atsineškite Krikšto pažymėjimą.

Nespėjusius laiku pradėti ruoštis sakramentiniam gyvenimui, kviesime kitais metais.

Kviečiame susitikti su karo pabėgėliais iš Ukrainos

Gegužės 29 d. (sekmadienį), 13.00 val., kviečiame bendruomenę parapijos namų kieme susitikti su karo pabėgėliais iš Ukrainos, laikinai apsigyvenusiais Vievio miestelyje bei apylinkėse. Atsineškime vaišių draugystės stalui, bendraukime ir pasistenkime atliepti į mūsų...

Skaityti toliau

Kviečiame pasitarti dėl VPB vasaros renginių

Gegužės 26 d. (ketvirtadienį) 19.00 val. kviečiame į organizacinį susitikimą (parapijos namuose), kuriame aptarsime ir planuosime bendruomenės vasaros renginius. Kviečiame dalyvauti ir siūlyti visa, kas pagelbėtų bendruomenės ugdymui.

Skaityti toliau

Greitosios pagalbos automobilis – parama Ukrainai

Jau daugiau nei 80 dienų tęsiasi karas Ukrainoje. Žūsta daugybė nekaltų žmonių, naikinamas per ilgus metus kruopščiu darbu sukurtas bendrasis gėris. Nuostoliai patiriami įvairiose srityse. Vien Kijive nuo karo pradžios sunaikinta daugiau kaip 200 greitosios pagalbos...

Skaityti toliau

Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Gegužės 20 d. (penktadienį) 19.00 val., po vakarinių Mišių, Vievio bažnyčioje prasidės Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir tęsis iki gegužės 21 d. (šeštadienio) 9.00 val. Kviečiame užsirašyti konkrečiai maldos valandai.  Skambinkite Daliai Pukalskienei,...

Skaityti toliau

Pirmosios Komunijos šventė

Gegužės 15 d. (sekmadienį) 11.30 val. Mišiose vaikai priims Pirmąją šv. Komuniją. Kviečiame švęsti tikėjimą, melstis už parapijos vaikus bei jų tėvelius, kad atsakingai liudytų vaikams krikščioniškojo gyvenimo dorybes.

Skaityti toliau

Šv. Eucharistija gegužės mėnesį

Bažnyčios liturginiame gyvenime gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai. Eucharistiją švęsime vakarais, 18.00 val. Melsimės pagerbdami dangiškąją Motiną ir prašydami jos užtarimo visuose reikaluose.

Skaityti toliau

Kviečiame vaikus ir jaunimą šlovinti ir tarnauti

Balandžio 30 d. (šeštadienį) kviečiame vaikus ir jaunuolius mokytis tarnauti prie Viešpaties altoriaus ir šlovinti Jį savo balsais ir muzika. 16.30 val. susitinkame bažnyčioje su norinčiais patarnauti šv. Mišiose; 19.30 val. su jaunuoliais susitinkame parapijos...

Skaityti toliau

Motinos diena

Gegužės 1 d. (sekmadienį) švęsdami Eucharistiją pagerbsime motinystės dovaną. Šv. Mišios - 10.00 ir 11.30 val. Melsime Dievo palaimos gyvoms motinoms. Po Mišių prisiminsime mirusias motinas ir melsime už jų išaukštinimą Dangaus Karalystėje.

Skaityti toliau

Vaikų adoracija

Balandžio 29 d. (penktadienį), 19.00 val. (po vakarinių šv. Mišių), kviečiame vaikus Švenčiausiojo Sakramento garbinimo maldai. Ypač kviečiame vaikus, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai. Dievas visada yra arčiau nei mums atrodo...

Skaityti toliau

Viešpaties Prisikėlimas, C metai

Viename iš XIII a. vitražų Kenterberio katedros Trejybės koplyčioje vaizduojamas Prisikėlimas. Vitražui kaip meno kūriniui atsiskleisti visada padeda šviesa. Spinduliai nutvieskia spalvotą stiklą panašiai kaip Viešpaties dangiška šviesa apšviečia Išgelbėjimo...

Skaityti toliau

Didysis Šeštadienis, C metai

Matome nežinomo XIV a. armėnų rankraščio iliustraciją, kurioje nupieštos moterys prie kapo ir Jėzus, nusileidęs į pragarus. Abi scenos pavaizduotos viename lape norint parodyti Didžiojo Šeštadienio įvykių ir biblinį, ir Bažnyčios Tradicijos pagrindą. Puslapio viršuje...

Skaityti toliau

Didysis Penktadienis, C metai

Andrėjo Matenjos "Kristaus apraudojimas" (1475-1478)  kviečia mus kontempliuoti nualintą Kristaus kūną, kuris netrukus bus guldomas į kapą. Stovime prie Jo kojų. Stiprus potyris. Iš arti matome žaizdas Kristaus delnuose ir pėdose, bet jos neatrodo bauginamai, nėra...

Skaityti toliau

Didysis Ketvirtadienis, C metai

Bizantinėje Venecijos šventojo Morkaus bazilikos XIII a. mozaikoje pavaizduotas Kristus, plaunantis mokiniams kojas. Aukso fone, šie dviem eilėmis susėdę aplink tvirtą, masyvų stalą. Mokinių pirmoje eilėje veidai pasižymi tam tikru individualumu, tų, kurie gale - jie...

Skaityti toliau

Verbų sekmadienis ir Didžiosios savaitės pamaldos

Balandžio 10 d. - Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis. Šv. Mišios - 8.30, 10.00 ir 11.30 val. Bus šventinamos verbos. Verbų procesija 10.00 val. šv. Mišiose. Balandžio 13 d. - Didysis Trečiadienis. 18.00 val. kviečiame švęsti Atgailos pamaldas ir tinkamai...

Skaityti toliau

Kviečiame švęsti Krizmos Mišias

Didysis Ketvirtadienis - Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo diena. Kviečiame Kaišiadorių katedroje, 10.00 val., vienybėje su mūsų ganytoju Jonu Ivanausku ir vyskupijos kunigais švęsti Krizmos Mišias. Norintys vykti kartu, skambinkite Nerijui Ž., tel. 8 620 96...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai