Ignaciškasis dvasingumas

Dar apie dėkingumą

Važiavau namo ir negalėjau nepastebėti, kad Dievas tarsi ketina mane pristabdyti: pirmiausia – autobusas, paskui – šiukšliavežė; galiausiai prieš pat mano nosį užsidegė raudonas šviesoforo signalas. Kalbu ne apie laiko švaistymą: atpažįstu šį signalą kaip Dievo bandymą atkreipti mano dėmesį. Nusišypsojau viduje, dėkingas už galimybę apmąstyti Dievo buvimą trumpomis ramybės akimirkomis, kurias suteikia toks sustabdymas. Medžiuose ir gėlėse, dvelkiančiame vėjyje ir kiekvieno sutiktojo veide esti slėpiningoji Dievo šlovė. Paprastais maldos žodžiais padėkojau mylinčiam Tėvui, kuris suteikia viską, ko man reikia.

Vaikystėje išmokau pasakyti “ačiū” gavęs dovaną, tačiau tik neseniai pradėjau vertinti dėkingos širdies džiaugsmą ir grožį savo dvasinėje kelionėje. Stebėjau kitų piligrimų gyvenimą dėkingume, ir tai stipriai traukė mano sielą. Galų gale, lengva reikšti dėkingumą, kai esi supamas akivaizdaus Dievo gerumo, bet kaip gi tada, kai Dievas atrodo tolimas? Per maldą, atlikdamas šv. Ignaco Dvasines pratybas, aš pagaliau ėmiau suvokti skirtumą tarp vaikystėje išmoktos pamokos ir to, ką iš tikrųjų apima dėkingumas: nuolankumo ir pasitikėjimo dorybes, kurios gilina mano ryšį su Dievu.

Asmeninės silpnybės, kovos šeimoje, nelaimingi atsitikimai ar ligos, net pasaulio chaosas – tai nepanašu į dovanas: mano vidinė ramybė sklinda kartu su neigiamomis emocijomis, kurios akimirksniu kyla dėl tų negandų. Keista, bet šie akivaizdūs kryžiai pamažu atsiskleidžia kaip dovanos, skirtos vidiniam perkeitimui, jei žvelgiu į juos dėkingumo žvilgsniu. Net kai dalis manęs reikalauja reaguoti neigiamai ar baimingai, gilesnioji dalis ragina prisiminti, kad Dievas yra šalia manęs šioje tamsoje. Kaip ir meilė, dėkingumas yra labiau pasirinkimas – pasirinkimas, pagrįstas sąmoningu supratimu, kad Dievas viską panaudoja didesnei savo garbei. Kartą atrakintas nuolankumu, dėkingumas pats tampa raktu priimant viską, ką Dievas teikia, kaip būtent tai, ko man reikia, nesvarbu, ar mano protui tai atrodo suprantama. Žingsnis pirmyn iš pradinės neigiamos reakcijos sukelia pasitikėjimą nenugalima Dievo meile. Tai gali užtrukti, bet aš mokausi būti kantrus užuot likęs įkalintas skaudžiuose nedėkingumo padariniuose.

Kad išliktum dėkingas negandų metu, reikia malonei atviros širdies. Patys patikimiausi ženklai, rodantys, kad dėkingumas yra Dievo parodytas kelias, yra vidinė ramybė ir gilus džiaugsmas, kurie lieka nesutrikdyti nepaisant kovos. Sąmoningai tarti “ačiū” Dievui už asmeninius iššūkius ir žaizdas, erzinantį eismą ir gyvenimo audras prieštarauja žmogaus prigimčiai, tačiau praktikuojantis tampa vis aiškiau, jog verta rinktis dėkingumą. Mano transformacija link gyvenimo dėkingume tęsiasi, ir mano kelionė praturtinama kiekvienu “ačiū”, ištartu už visa, ką Dievas siunčia.

Parengta pagal IgnatianSpirituality.com

Ko nebematė šventasis Ignacas

Pirmosiomis dvasinio prabudimo dienomis šv. Ignacas savo tikėjimą suvokė tik kaip lojalumo perkėlimą. Buvęs kareivis, prisiekęs ištikimybę karaliui, Ignacas tapo mokiniu, prisiekusiu ištikimybę Kristui. Tačiau, kai Ignacas leido Dievui veikti savo gyvenime, pasikeitė...

Skaityti toliau

Patarimai gyvenimo piligrimui

Atminkite, kad esame piligrimai, tik praeinantys per gyvenimą. Pradedame kelionę į nežinomybę, kad būtume atviri išgirsti Dievo kvietimą. Dievas yra piligrimas, kuris visada stengiasi mus surasti, net sunkiausiose situacijose. Dievas yra su mumis, net jei nesame su...

Skaityti toliau

Džiaugtis gamta su Dievu

Einu pakrante, kyla saulė, ir mano akys džiaugiasi besikeičiančia šviesa - nuo tamsiai mėlynos ir pilkos aušros iki rausvų, violetinių ir aukso atspalvių. Mano ausys džiaugiasi garsais bangų, dūžtančių į smėlėtą krantą čia pat ir į uolas tolėliau. Paukščiai brazda...

Skaityti toliau

Kelti troškimus į Dievą

Mes, visa žmonija, ilgisi ir trokšta. Visuotinėje kančioje patiriame netikrumą, praradimus, sielvartą ir izoliaciją. Jaučiamės vis labiau nesaugūs. Dažnai mūsų ilgesys ir troškimai susiduria su dvasiniu skurdu, ir mes suprantame, jog esame visiškai priklausomi nuo...

Skaityti toliau

Dvasinė paguoda. Kokia ji?

Kaip atrodo dvasinė paguoda? Ji nebūtinai turi būti stipri ar įspūdinga. Net nedidelis tikėjimo pliūpsnis, vilties žybtelėjimas ar didesnės meilės patyrimas yra paguoda. Dievas mane traukia prie savęs per daugybę įvairiausių patirčių. Rožė. Lankiau savo seserį...

Skaityti toliau

Išminties žodžiai

Kokius išminties žodžius šiandien perduotumėte jaunesniam žmogui? Jei žinotumėte, kad nebeilgai gyvensite, kaip tai pakeistų - ar pakeistų - jūsų perduodamos žinios turinį ir pobūdį? Kokių klaidų, remdamasis savo pavyzdžiu, paragintumėte kitus nekartoti? Jei...

Skaityti toliau

Aštuoni kovos su nepaguoda įrankiai

Nykusis Slėnis Kalifornijoje yra 25 000 ha saugoma pirmykštės gamtos teritorija netoli vienos gražiausių, mano manymu, pasaulio vietų - Tahau ežero. Tokį kontrastą gimtojoje valstijoje laikau savo dvasinio gyvenimo metafora: ką tik buvusi nuostabios vienybės su Dievu...

Skaityti toliau

Ar gebate klausytis?

Klausydamiesi įgauname išminties. Sužinome naujos informacijos, išgirstame patarimų, galime mokytis iš kitų patyrimo: sėkmių ar / ir klaidų. Tačiau neįmanoma klausytis, jei jau esame apsisprendę - nebereikia daugiau informacijos, patys žinome, ką darome, ir nemanome,...

Skaityti toliau

Dėkingumas ir dosnumas

Jei ugdomės dėkingumo nuostatą, išmokstame žvelgti į pasaulį per gausos, o ne stygiaus prizmę. Galiu būti dėkingas už keletą poilsio akimirkų, kurias šiandien turėjau tarp susitikimų. Taip pat lengvai galėčiau piktintis, kad nesiilsėjau tada, kai norėjau, nes šiandien...

Skaityti toliau

Atmerktomis akimis

Matyti Dievą visuose dalykuose - tai iššūkis mūsų suformuotoms sampratoms apie Dievą, pripažįstant, kad jos visada yra ribotos. Mes, žmonės, galvodami padalijame pasaulį į "suvaldomus" gabaliukus; suvokimą, kaip viskas veikia, mes ugdomės remdamiesi tuo, ką sugebame...

Skaityti toliau

Dienos muzika

Vieną rytą išėjau melstis į sodą. Buvo vasara, o ankstyvą rytą mėgstamo medžio paunksmėje būdavo jauku ir tylu. Na, šįkart - ne taip tylu. Įsitaisiau klausytis Dievo, bet, kapsint minutėms, girdėjau viską, išskyrus Jį: policijos sirenas, kaimynų pokalbį, šunų lojimą,...

Skaityti toliau

“Išimtas laikas”

"Malda yra laikas, išimtas iš mūsų dienų linijinės kelionės, ji yra pati giliausia mūsų tikrovė. Kai meldžiamės, einame vidun į mumyse esantį Dievo centrą. Po to vėl išeiname atgal į savo situaciją pasaulyje. Šis judėjimas į centrą ir atgal pagimdo perkeitimo aktą....

Skaityti toliau

Kaip papildyti dvasines atsargas

Kartais dvasiniame gyvenime pasijuntame savotiškai "ištuštėję". Ignaciškasis dvasingumas siūlo daugybę būdų "papildyti atsargas". Bendruomenė Raskite bendrystę tikėjimo bendruomenėje. Šventasis Ignacas patyrė, kad sveikiausias tiek dvasiškai, tiek psichologiškai yra...

Skaityti toliau

Kodėl man patinka ignaciškasis dvasingumas

Kartais ne pro šalį pasitikrinti, kodėl geri dalykai yra geri. Galbūt, turint tokį ar panašų sąrašą, bus lengviau apie ignaciškąjį dvasingumą papasakoti kitiems. Taigi, ignaciškasis dvasingumas man patinka, nes: Veda į tvarią laimę. Kiekvieną rytą pradžiungu vien...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai