Caritas

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

Lietuvos Caritas savo veiklą pradėjo 1989 metais ir šiuo metu vienija apie 3000 darbuotojų bei savanorių.

Caritas veiklos pagrindas kyla iš krikščionybės esmės – t. y., gailestingosios meilės, kuri pasireiškia kaip jautrus, draugiškas ir dosnus savęs dalijimas kitiems.

Caritas nariai priklauso Katalikų Bažnyčiai, gyvai išpažįsta ir švenčia Tikėjimą.

Veiklos kryptys:

  • Dvasinė bei socialinė pagalba vienišiems, neįgaliems, senyvo amžiaus žmonėms;
  • Ligonių lankymas bei savanoriška slauga.

Karitatyvinė veikla grindžiama:

Pagarba žmogaus orumui ir nesmerkiamu požiūriu;

  • Savanoriško darbo principais, kuriems būdingas bendruomeniškumas, vieningumas, interesų bendrumas.

Paremti Caritas veiklą galima:

  • Savanoriška veikla;
  • Finansiškai;
  • Dalijantis.

Paaukoti galima lėšas pervedant į Vievio Šv. Onos parapijos sąskaitą banke nurodant:

  • Paskirties tikslas: CARITAS
  • Banko sąskaita: LT89 7300 0100 8341 5059
  • Bankas: “Swedbank”, AB
  • Banko kodas: 73000

Caritas veikla labai konkrečiai nukreipta tiek į dvasinius, tiek į fizinius žmonių poreikius, kuriuos pagal išgales siekiame atliepti. Kiekvienas galime pasitarnauti ir padauginti gerumo, o ypač dovanodami vieni kitiems tai, ką turime.

Šioje anketoje galite įrašyti Jūsų jau nenaudojamus daiktus, kuriuos norėtumėte padovanoti stokojantiems. Taip pat galite įrašyti Jums ar Jūsų artimiesiems būtiniausius daiktus. Mes su Jumis susisieksime bei pasirūpinsime, kad aukos / dovanos pasiektų tuos, kurie šaukiasi…

Atsakomybė: Daiva Sabonytė

[email protected]

8 698 70 941

tarnystės

CARITAS

Caritas - tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

LEKTORIAI

"Dievo žodis yra skydas juo pasitikintiems" (Pat 30,  5). Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

ŠLOVINIMAS GIESME

Šlovinimas yra tokia malda, kuria žmogus labiausiai betarpiškai pripažįsta, kad Dievas yra Dievas.

MIŠIŲ PATARNAUTOJAI

Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

BAŽNYČIOS PUOŠIMAS

Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Garbiname Dievą Jo sukurtų gėlių ir augalų grožiu, dėkodami Kūrėjui už dovaną pastebėti ir komponuoti.