Caritas

Caritas – tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

Lietuvos Caritas savo veiklą pradėjo 1989 metais ir šiuo metu vienija apie 3000 darbuotojų bei savanorių.

Caritas veiklos pagrindas kyla iš krikščionybės esmės – t. y., gailestingosios meilės, kuri pasireiškia kaip jautrus, draugiškas ir dosnus savęs dalijimas kitiems.

Caritas nariai priklauso Katalikų Bažnyčiai, gyvai išpažįsta ir švenčia Tikėjimą.

Veiklos kryptys:

  • Dvasinė bei socialinė pagalba vienišiems, neįgaliems, senyvo amžiaus žmonėms;
  • Ligonių lankymas bei savanoriška slauga.

Karitatyvinė veikla grindžiama:

Pagarba žmogaus orumui ir nesmerkiamu požiūriu;

  • Savanoriško darbo principais, kuriems būdingas bendruomeniškumas, vieningumas, interesų bendrumas.

Paremti Caritas veiklą galima:

  • Savanoriška veikla;
  • Finansiškai;
  • Dalijantis.

Paaukoti galima lėšas pervedant į Vievio Šv. Onos parapijos sąskaitą banke nurodant:

  • Paskirties tikslas: CARITAS
  • Banko sąskaita: LT89 7300 0100 8341 5059
  • Bankas: “Swedbank”, AB
  • Banko kodas: 73000

Caritas veikla labai konkrečiai nukreipta tiek į dvasinius, tiek į fizinius žmonių poreikius, kuriuos pagal išgales siekiame atliepti. Kiekvienas galime pasitarnauti ir padauginti gerumo, o ypač dovanodami vieni kitiems tai, ką turime.

Šioje anketoje galite įrašyti Jūsų jau nenaudojamus daiktus, kuriuos norėtumėte padovanoti stokojantiems. Taip pat galite įrašyti Jums ar Jūsų artimiesiems būtiniausius daiktus. Mes su Jumis susisieksime bei pasirūpinsime, kad aukos / dovanos pasiektų tuos, kurie šaukiasi…

tarnystės

agsdi-world-heart

Caritas

Caritas - tai tarptautinė katalikiška organizacija, visame pasaulyje vykdanti humanitarinę veiklą ir padedanti vargstantiems.

agsdi-hamburger-menu-circle

Lektoriai

"Dievo žodis yra skydas juo pasitikintiems" (Pat 30, 5).

Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

agsdi-music

ŠLOVINIMAS GIESME

Šlovinimas yra tokia malda, kuria žmogus labiausiai betarpiškai pripažįsta, kad Dievas yra Dievas.

agsdi-hospital

MIŠIŲ PATARNAUTOJAI

Mokomės tinkamai atlikti tarnybą Dievo akivaizdoje, kad tarnavimas prie altoriaus taptų vidinio gyvenimo liudijimu.

agsdi-macro

BAŽNYČIOS PUOŠIMAS

Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Garbiname Dievą Jo sukurtų gėlių ir augalų grožiu, dėkodami Kūrėjui už dovaną pastebėti ir komponuoti.

Maldos grupės

Dievo Motinos komandos

Dievo Motinos komandos (Equipes Notre-Dame) - tai tarptautinė Santuokos sakramentu sujungtų porų bendruomenė, savo narius burianti į komandas bei siūlanti konkrečias priemones, padedančias sutuoktiniams atrasti Dievo meilę ir ja dalintis su kitais.

Motinos maldoje

Susivienijusios maldoje, mes gelbėjame savo vaikus.

Kaskart susirinkusios maldai, prašome Šventosios Dvasios vedimo, skaitome Šventąjį Raštą, šloviname Dievą giesmėmis ir meldžiamės už savo bei viso pasaulio vaikus, už krikšto, dvasinius ir iškeliavusius pas Viešpatį vaikus, už savo sutuoktinius ir viena už kitą, kaskart dėkodamos už motinystės dovaną.

Gyvasis Rožinis

Gyvasis Rožinis Vievio parapijoje jungia 40 tikinčiųjų (2 grupelės).

Grupelės nariai kiekvieną dieną meldžiasi po vieną Rožinio slėpinį Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos intencijomis.

Užtarimo malda

"Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta." (Jn 15, 7)

Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose kartu meldžiamės Valandų liturgiją. 

Vienykimės maldoje!

Jaunimo maldos grupė

Bažnyčios stiprybė - tikinčiųjų bendrystė vienoje Dvasioje.

Kasdieną meldžiamės Gailestingumo vainikėlį vieni kitų intencijomis. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, 20 val., po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos susitinkame parapijos namuose bendrai maldai ir pasidalijimui.

Vyrų maldos grupė

Kassavaitiniai Vyrų maldos grupės susitikimai vyksta trečiadieniais parapijos namuose.

Kviečiame rinktis vyrus, kuriems svarbi vyriška maldos bendrystė, kurie turi troškimą melstis už mylimas žmonas, vaikus, Lietuvą ir pasaulį.

augimas

ALFA kursas

Alfa kursas kviečia asmeniškiau susipažinti su krikščionybe, gilinti savo tikėjimą ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Jėzaus asmenyje.

Tai 10-11 savaičių kursas apie pamatines tikėjimo tiesas tikintiems, pradedantiems, netikintiems…

Malonė ir Gyvenimas

Dievo vaiko gyvenimas prasideda Krikštu. Mes, krikščionys, galime išgyventi savo krikščioniškąjį pašaukimą, tai yra, patirti tai, ką reiškia būti Dievo vaiku, šeimoje - Bažnyčios bendruomenėje.

Pažintis su Šventuoju Raštu

Kviečiame į paskaitų ciklą Pažintis su Šventuoju Raštu.

Susitikimų metu skaitome Bibliją, gilinamės į tai, ką ji nori pasakyti skaitytojui.

Dvasinės pratybos

Dievas - mūsų būties pagrindas.

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, kad įprastume kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi.

Išvykos ir renginiai

Bažnyčia yra keliaujanti bendruomenė, sukurta Viešpaties ir visada Jo ugdoma.

Kviečiame keliauti, augti ir atsinaujinti kartu.