Ignaciškasis dvasingumas

Aštuoni kovos su nepaguoda įrankiai

Nykusis Slėnis Kalifornijoje yra 25 000 ha saugoma pirmykštės gamtos teritorija netoli vienos gražiausių, mano manymu, pasaulio vietų – Tahau ežero. Tokį kontrastą gimtojoje valstijoje laikau savo dvasinio gyvenimo metafora: ką tik buvusi nuostabios vienybės su Dievu viršūnėje netrukus atsiduriu nevilties tarpeklyje. Nuo paguodos iki nepaguodos kartais ranka pasiekti.

Nykiajame slėnyje styro plikos uolos, masyvios granito formacijos, didžiuliame plote medžiai reti ir skurdūs. Čia puikiai jaučiasi įvairūs graužikai. Mieliau vaikštinėčiau kitur. Tas pats pasakytina ir apie nepaguodos laiką. Kai jis ateina, noriu būti kitur.

Keliauti per tyrus ilgu ir sunku. Reikia kantrybės, atkaklumo, ryžto, drąsos ir apsisprendimo – tų pačių dalykų, kurie praverčia patiriant dvasinę nykumą.

Įžengus į dvasinės nepaguodos dykumą, jokiu būdu nepulkite apgailestauti. Priešas to ir siekia: kad skųstumėtės dėl pūslių ir nuospaudų. Verčiau į kuprinę įsidėkite aštuonias kovos su nepaguoda priemones.

  • Ryžtas. Nepaguodoje niekada nieko nekeiskite! Tai svarbiausias punktas. Nepaguoda nėra klinikinė depresija, nors simptomai ir žodžiai abiems apibūdinti atrodo panašūs. Nepaguoda yra tai, kas mus atitraukia nuo tikėjimo, vilties ir meilės, verčia matyti tik piktžoles, uosti kelio dulkes, norėti atsiskirti, jaustis išsekusiais, nemotyvuotais ar tiesiog pasipūtusiais.
  • Daugiau maldos. Dvasinėje nepaguodoje tikrai nejaučiame noro daugiau melstis. Bet ir sunki, nuobodi malda nepaguodoje yra tarsi tvirta lazda, kuria galima pasiremti nelygiame reljefe.
  • Žemėlapis. Su Dievo pagalba bus išėjimas. Peržvelgus maršrutą taip pat galima pastebėti, kaip čia patekome.
  • Žibintuvėlis ir draugas. Susitikite su dvasios tėvu, aplankykite kaimyną, paskambinkite draugui ar pasikalbėkite su šeimos nariu apie tai, kas vyksta, užuot pasidavę pagundai atsiskirti. Kai paviešiname, tarsi apšviečiame kai kurias slaptas mintis ir jausmus, jie praranda dalį savo galios. Blogis mėgsta slėptis.
  • Užrašai. Įšėję iš dykumos, mes aprašome savo patirtį. Tokiu būdu liekame nuolankūs ir pamatome, kaip greitai galime pasiklysti, kai manome, kad valdome padėtį. Melskitės apmąstydami patirtus išgyvenimus.
  • Vanduo. Dalinkitės gertuve. Kaip ir paguodomis, kai jas patiriate: jos skirtos ne tik mums, bet ir bendruomenei. Atsidūrę prie upelio, papildykite vandens atsargas. Apsvarstykite, kaip elgsitės, kai pristigs vandens ir paguodos. Kaupkite jėgas, kai tik galite, kaip voverė kaupia atsargas žiemai.
  • Dievo malonė. Mums gali tekti sau priminti, kad pakanka Dievo malonės, kuri visada prieinama. Gali atrodyti, kad išbaigėme paskutinį kantrybės lašą, bet malonė ją papildo. Nuostabu!
  • Dėkingumas. Ačiū Dievui, kad nepaguoda netruks. Vis dar keliaudami, šlovinkime Dievą. Puikusis vaizdas į Tahau ežerą – jau už kitos viršūnės.

Parengta pagal IgnatianSpirituality.com

Ko nebematė šventasis Ignacas

Pirmosiomis dvasinio prabudimo dienomis šv. Ignacas savo tikėjimą suvokė tik kaip lojalumo perkėlimą. Buvęs kareivis, prisiekęs ištikimybę karaliui, Ignacas tapo mokiniu, prisiekusiu ištikimybę Kristui. Tačiau, kai Ignacas leido Dievui veikti savo gyvenime, pasikeitė...

Skaityti toliau

Patarimai gyvenimo piligrimui

Atminkite, kad esame piligrimai, tik praeinantys per gyvenimą. Pradedame kelionę į nežinomybę, kad būtume atviri išgirsti Dievo kvietimą. Dievas yra piligrimas, kuris visada stengiasi mus surasti, net sunkiausiose situacijose. Dievas yra su mumis, net jei nesame su...

Skaityti toliau

Džiaugtis gamta su Dievu

Einu pakrante, kyla saulė, ir mano akys džiaugiasi besikeičiančia šviesa - nuo tamsiai mėlynos ir pilkos aušros iki rausvų, violetinių ir aukso atspalvių. Mano ausys džiaugiasi garsais bangų, dūžtančių į smėlėtą krantą čia pat ir į uolas tolėliau. Paukščiai brazda...

Skaityti toliau

Kelti troškimus į Dievą

Mes, visa žmonija, ilgisi ir trokšta. Visuotinėje kančioje patiriame netikrumą, praradimus, sielvartą ir izoliaciją. Jaučiamės vis labiau nesaugūs. Dažnai mūsų ilgesys ir troškimai susiduria su dvasiniu skurdu, ir mes suprantame, jog esame visiškai priklausomi nuo...

Skaityti toliau

Dvasinė paguoda. Kokia ji?

Kaip atrodo dvasinė paguoda? Ji nebūtinai turi būti stipri ar įspūdinga. Net nedidelis tikėjimo pliūpsnis, vilties žybtelėjimas ar didesnės meilės patyrimas yra paguoda. Dievas mane traukia prie savęs per daugybę įvairiausių patirčių. Rožė. Lankiau savo seserį...

Skaityti toliau

Dar apie dėkingumą

Važiavau namo ir negalėjau nepastebėti, kad Dievas tarsi ketina mane pristabdyti: pirmiausia - autobusas, paskui - šiukšliavežė; galiausiai prieš pat mano nosį užsidegė raudonas šviesoforo signalas. Kalbu ne apie laiko švaistymą: atpažįstu šį signalą kaip Dievo...

Skaityti toliau

Išminties žodžiai

Kokius išminties žodžius šiandien perduotumėte jaunesniam žmogui? Jei žinotumėte, kad nebeilgai gyvensite, kaip tai pakeistų - ar pakeistų - jūsų perduodamos žinios turinį ir pobūdį? Kokių klaidų, remdamasis savo pavyzdžiu, paragintumėte kitus nekartoti? Jei...

Skaityti toliau

Ar gebate klausytis?

Klausydamiesi įgauname išminties. Sužinome naujos informacijos, išgirstame patarimų, galime mokytis iš kitų patyrimo: sėkmių ar / ir klaidų. Tačiau neįmanoma klausytis, jei jau esame apsisprendę - nebereikia daugiau informacijos, patys žinome, ką darome, ir nemanome,...

Skaityti toliau

Dėkingumas ir dosnumas

Jei ugdomės dėkingumo nuostatą, išmokstame žvelgti į pasaulį per gausos, o ne stygiaus prizmę. Galiu būti dėkingas už keletą poilsio akimirkų, kurias šiandien turėjau tarp susitikimų. Taip pat lengvai galėčiau piktintis, kad nesiilsėjau tada, kai norėjau, nes šiandien...

Skaityti toliau

Atmerktomis akimis

Matyti Dievą visuose dalykuose - tai iššūkis mūsų suformuotoms sampratoms apie Dievą, pripažįstant, kad jos visada yra ribotos. Mes, žmonės, galvodami padalijame pasaulį į "suvaldomus" gabaliukus; suvokimą, kaip viskas veikia, mes ugdomės remdamiesi tuo, ką sugebame...

Skaityti toliau

Dienos muzika

Vieną rytą išėjau melstis į sodą. Buvo vasara, o ankstyvą rytą mėgstamo medžio paunksmėje būdavo jauku ir tylu. Na, šįkart - ne taip tylu. Įsitaisiau klausytis Dievo, bet, kapsint minutėms, girdėjau viską, išskyrus Jį: policijos sirenas, kaimynų pokalbį, šunų lojimą,...

Skaityti toliau

“Išimtas laikas”

"Malda yra laikas, išimtas iš mūsų dienų linijinės kelionės, ji yra pati giliausia mūsų tikrovė. Kai meldžiamės, einame vidun į mumyse esantį Dievo centrą. Po to vėl išeiname atgal į savo situaciją pasaulyje. Šis judėjimas į centrą ir atgal pagimdo perkeitimo aktą....

Skaityti toliau

Kaip papildyti dvasines atsargas

Kartais dvasiniame gyvenime pasijuntame savotiškai "ištuštėję". Ignaciškasis dvasingumas siūlo daugybę būdų "papildyti atsargas". Bendruomenė Raskite bendrystę tikėjimo bendruomenėje. Šventasis Ignacas patyrė, kad sveikiausias tiek dvasiškai, tiek psichologiškai yra...

Skaityti toliau

Kodėl man patinka ignaciškasis dvasingumas

Kartais ne pro šalį pasitikrinti, kodėl geri dalykai yra geri. Galbūt, turint tokį ar panašų sąrašą, bus lengviau apie ignaciškąjį dvasingumą papasakoti kitiems. Taigi, ignaciškasis dvasingumas man patinka, nes: Veda į tvarią laimę. Kiekvieną rytą pradžiungu vien...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai