Advento kelias

Advento kelias. Pirma savaitė

Pirma advento savaitė. Sekmadienis

Jesės medis

“Jesės medis” buvo sukurtas padėti žmonėms susieti Kalėdų eglutės puošimo paprotį su įvykiais, vedančiais prie Kristaus gimimo. Eglutės buvo puošiamos anksčiau nei Europoje paplito krikščionybė. Kad ankstyvosios Bažnyčios perimtas paprotys dar aiškiau sietųsi su krikščionybe, žmonės sugalvojo Jesės medį – Kalėdų eglutę, kurios papuošalai (žaisliukai) susiję / simbolizuoja Jėzaus gimimo įvykius ir Senojo Testamento pranašystes apie Jį. Parapijos ir šeimos advento metu puošia Jesės medelius pačių pasigamintais papuošalais, kurių ornamentai tuos įvykius primena. “Šakelė” yra biblinis naujumo simbolis, kuris tampa būdu kalbėti apie laukiamą Mesiją (Jer 23, 5).

Pasakojimas apie Dovydo tėvą Jesę (Išają): Iz 11, 1-10. 

Pasakojimas apie Dovydą: 1 Sam 16, 1-13.

Pirma advento savaitė. Pirmadienis

Adomas ir Ieva

Pradžios knygos trečiajame skyriuje pasakojama, kaip buvo sugriautas Adomo ir Ievos artumas su Dievu bei vieno su kitu. Pasirodė žaltys: jis atstovauja viskam, kas gali atskirti žmogų nuo Dievo. Moteris ir nebylus jos partneris, vyras, kalbasi su žalčiu. Jie svarsto galimybę nepaklusti Dievui, atmesti Jo moralinę tvarką, nebepasitikėti Jo meile.

Adomas ir Ieva – Pr 2, 4-24.

Adomo ir Ievos nuopuolis – Pr 3. 

Papuošalas – medelis su vaisiumi arba obuolys.

Pirma advento savaitė. Antradienis

Nojus ir tvanas

Pasakojimas apie Nojų skirtas parodyti, kaip giliai į nedorumą buvo panirusi žmonija. Nuodėmė tapo tokia visuotinė, kad Dievas nusprendė užbaigti žmogaus pradėtą griovimo darbą (Pr 6, 13). Vis dėlto matydamas, kad Nojus yra teisus, Dievas nutarė, kad per jo šeimą žmonija išliks. Dievas liepė Nojui statyti arką, kurią panaudojo išgelbėti Nojaus šeimą ir žemės gyvūnus. Geliančia širdimi, žmonija nusivylęs Dievas dėl savo gailestingumo per Nojų išgelbsti žmoniją.

Nojus ir tvanas – Pr 6-9.

Papuošalas – vaivorykštė arba arka.

Pirma advento savaitė. Trečiadienis

Sandora su Abraomu

Abraomas stoja Dievo akivaizdon nerimaudamas dėl ateities. Pažadėta, kad jis susilauks daugybės palikuonių, tačiau jo žmona Sara, regis, negali turėti vaikų. Abraomas įsitikinęs, kad mirs bevaikis, o paveldėtoju taps jo tarnas Eliezaras. Dievas patikina Abraomą, kad su Sara jis susilauks sūnaus. Negana to, jo palikuonys bus gausūs kaip žvaigždės danguje.

Abraomo pašaukimas – Pr 12.

Dievo sandora su Abraomu – Pr 15.

Papuošalas – žvaigždėtas dangaus skliautas.

Pirma advento savaitė. Ketvirtadienis

Abraomo auka

Netikėtai Dievas atsiunčia angelą su žinia, kad Abraomas turi paaukoti savo sūnų Izaoką. Kad ir kokia sunki ši žinia, kad ir kaip beviltiškai priverčia Abraomą pasijusti, jis nedvejodamas paklūsta. Pasišaukęs tarnus, Izaoką, pasirūpinęs malkomis, jis leidžiasi į nurodytą vietą. Paskutinę atkarpą jiedu su Izaoku įveikia dviese. Berniukas pats neša malkų aukai ir pakeliui teiraujasi tėvo, koks gyvūnas bus aukojamas. Abraomas atsiliepia: “Dievas parūpins”.

Abraomas ir Izaokas – Pr 22.

Papuošalas – avinas.

Pirma advento savaitė. Penktadienis

Jokūbas

Jokūbas leidosi į kelionę. Tam tikroje vietoje apsistojęs pernakvoti, po galva vietoj pagalvės pasidėjo akmenį. Sapne jis patyrė Dievo apreiškimą. Jokūbas susapnavo laiptus, savotišką rampą, kuri kilo iš žemės į dangų. Vaizdinį tikriausiai įkvėpė Babilono ziguratai – keturkampiai, į viršų siaurėjantys laiptiški bokštai, kurių viršuje neva gyvenanti dievybė. Jokūbo sapne laiptais kilo ir leidosi angelai, prižiūrintys žemę ir grįžtantys su pranešimais pas Dievą. Regėjime Jokūbas susitiko Dievą. Viešpats patvirtino su Abraomu ir Izaoku sudarytą sandorą, kad jų palikuonys, gausūs kaip žemės dulkės, plačiai pasklis. Taip pat Viešpats pažadėjo globoti Jokūbą, kad ir kur šis eis.

Jokūbas ir Esavas – Pr 25, 19-34; 27.

Jokūbo sapnas – Pr 28, 10-22.

Jokūbas grįžta į savo tėvų žemę – Pr 31-33.

Papuošalas – laiptai.

Pirma advento savaitė. Šeštadienis

Juozapas ir Dievo Apvaizda

Juozapą, kuris mokėjo teisingai išaiškinti sapnus, atvedė pas faraoną. Septynios riebios karvės ir sveikos javų varpos reiškė septynerius gausaus derliaus metus. Paskui stos septyneri bado metai. Išaiškinęs sapną, Juozapas patarė faraonui paskirti užvaizdus ir pasirūpinti, kad per septynerius gausos metus būtų sukaupta pakankamai grūdų, ir egiptiečiai pajėgtų ištverti ilgą badmetį. Faraonas pritarė. Kad įvykdytų, kas sumanyta, paskyrė Juozapą valdytoju, už kurį pats faronas tik sostu buvo viršesnis. Juozapas vedė egiptietę ir susilaukė dviejų sūnų. Pirmąjį pavadino Manasu, kad parodytų, jog ankstesnės kančios yra pamirštos. Antrasis buvo pavadintas Efraimu (“nes Dievas padarė mane vaisingą mano nelaimių šalyje”).

Juozapas ir jo broliai – Pr 37.

Juozapas ir faraonas – Pr 39-41.

Juozapas susitaiko su broliais – Pr 42-45.

Papuošalas – puošnus apsiaustas.

Advento kelias. Ketvirta savaitė

Ketvirta advento savaitė. Sekmadienis Jonas Krikštytojas Jėzus labai gerbia Joną Krikštytoją. Jis sako: “Tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną Krikštytoją” (Mt 11-11). Dievo pašauktas būti pranašu, Jonas pasiruošė atsiliepti į kvietimą. Atsidavimas tikslui...

Skaityti toliau

Advento kelias. Trečia savaitė

Trečia advento savaitė. Sekmadienis Dovydas, tautos piemuo Dovydas buvo didis poetas, giliai dvasingas, nors ydų nestokojo. Tai jam priskiriama nuoširdi dėkojimo už nuolatinę Dievo globą giesmė (2 Sam 22). Šioje giesmėje Dovydas šlovina Dievą kaip uolą,...

Skaityti toliau

Advento kelias. Antra savaitė

Antra advento savaitė. Sekmadienis Dievas pašaukia Mozę Dievas tarė Mozei: "Aš esu, kuris esu" (Jahvė). Vardas Jahvė nepabrėžia amžinosios Dievo būties, bet rodo į Dievo įėjimą ir Artumą istorijos įvykiuose. Taigi galėtume sakyti, kad vardas Jahvė apreiškia Dievą,...

Skaityti toliau

Advento kelias. Pradžia

Advento kelionė - tai pasakojimas apie Dievą ir Jo ištikimybę per 4000 metų. Izraelitai per Abraomo pašaukimą buvo Dievo pasirinkti, kad būtų šviesa tautoms. Patekę į Egipto vergiją, jie šaukėsi Dievo, ir Dievas jiems tarė: "Aš mačiau savo tautos kančią...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai