Advento kelias

Advento kelias. Antra savaitė

Antra advento savaitė. Sekmadienis

Dievas pašaukia Mozę

Dievas tarė Mozei: “Aš esu, kuris esu” (Jahvė). Vardas Jahvė nepabrėžia amžinosios Dievo būties, bet rodo į Dievo įėjimą ir Artumą istorijos įvykiuose. Taigi galėtume sakyti, kad vardas Jahvė apreiškia Dievą, kurio vardas yra: Aš Esu {įvykiuose dėl jūsų}. Dievas tarsi sako Mozei, kad Jis ateis savo laiku ir nebus Mozės kontroliuojamas. Dievas bus tas, kuris bus. Jis atėjo išgelbėti žmonių, nes pats taip panorėjo. Jis sako: “Aš padarysiu, kad praeis prieš tave visas mano gerumas ir ištarsiu prieš tave vardą ‘Viešpats’; aš esu maloningas tiems, kuriems esu maloningas, ir pasigailiu tų, kurių pasigailiu” (Iš 33, 19).

Mozės gimimas – Iš 2-2.

Mozė susitinka Dievą degančiame krūme – Iš 3.

Faraono dvikova su Dievu – Iš 5-6.

Papuošalas – degantis krūmas.

Antra advento savaitė. Pirmadienis

Perėjimas ir Išėjimas iš Egipto

Mozė sukvietė žmones. Jis nurodė paaukoti avinėlį ir avinėlio krauju pažymėti durų staktas. Tai bus ženklas Dievui “apeiti” izraeliečių namų duris. Tą naktį, ruošdamiesi kelionei, izraeliečiai valgė keptą avinėlį ir neraugintos duonos. Egiptiečių namus pripildė gedulas, “nes nebuvo namų, kuriuose nebūtų buvę numirėlio” (Iš 12, 30) . Galiausiai įtikintas, jog neįveiks Dievo, faraonas leido izraeliečiams išeiti.

Perėjimas – Iš 11-13.

Kelionė jūros link – Iš 14, 1-15, 21.

Išbandymai dykymoje – Iš 15, 22- 17, 16.

Papuošalas – avinėlis.

Antra advento savaitė. Antradienis

Mozė ir Aaronas. Dievo įsakymai

Mozė su Aaronu užkopė ant Sinajaus kalno. Pirmiausia Dievas priminė, ką yra padaręs: “Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų” (Iš 20, 2). Paskui Jis pasako, kaip izraelitai turi elgtis, kad gyventų santykyje su Dievu ir vieni su kitais. Šiuos nurodymus vadiname Dešimčia Dievo įsakymų.

Izraeliečiai susitinka Dievą prie Sinajaus kalno – Iš 19.

Dešimt Dievo įsakymų – Iš 20. 

Papuošalas – Toros lentelės.

Antra advento savaitė. Trečiadienis

Jozuė

Jozuės vedami izraeliečiai užkariavo Kanaano žemę. Dėl Jozuės klusnumo ir ištikimybės Dievui jie skynė pergalę po pergalės. Kanaaniečiai buvo nugalėti, jų miestai sugriauti. Dievui paaukotas karo grobis. Kaip ir Mozei, Jozuei sekėsi iki pat mirties, o mirė jis sulaukęs 110 metų, kaip ir Juozapas.

Rahaba ir Jericho žlugimas – Joz 2-6.

Jozuė atnaujina sandorą – Joz 23-24.

Papuošalas – avino rago trimitas.

Antra advento savaitė. Ketvirtadienis

Gideonas

Gideonas dirbo savo tėvo ūkyje – “bloškė kviečius vyno spaudykloje, slėpdamasis nuo midjaniečių” (Ts 6-11). Jis negalėjo patikėti išgirdęs Dievo kvietimą – turėsiąs vesti izraeliečius kovoje su priešais. Gideonas pareiškė, kad Dievas apleidęs savo tautą ir neatrodo, jog laikysis, ko pažadėjęs. Dievas neatsitraukė; Jis skyrė Gideonui užduotį ir pažadėjo būti kartu. Gideonui sunku pasitikėti – juk jo giminė viena iš mažiausių. Tačiau Viešpats tai ir nori pabrėžti – pergalė ateina iš Dievo. Izraeliečiai tikrai nebūtų laimėję, jei būtų kliovęsi tik savimi.

Mažoji Gideono armija – Ts 6-8.

Papuošalas – molinis vandens ąsotis.

Antra advento savaitė. Penktadienis

Rutos ištikimybė

Likusi be vyro ir sūnų, Naomė nebegali pasilikti Moabo lygumose. Susiruošusi keliauti į gimtąjį Betliejų, savo marčioms ji pasiūlo grįžti į tėvų prieglobstį. Viena jų, Orpa, grįžta į savo šeimą, kitoji, Ruta, lieka su Naome prašydama jos neatstumti. 

Betliejuje Ruta eina į laukus rinkti varpų (nuėmus miežių derlių, vargšams būdavo leidžiama eiti į laukus ir rinkti likusias varpas). Darbuodamasi laukuose Ruta randa malonę žemės savininko Boazo akyse. Išklausęs moters istoriją, jis liepia darbininkams pasirūpinti, kad Ruta susirinktų pakankamai grūdų.

Naomė ir Ruta – Rutos knyga.

Papuošalas – javų varpos.

Antra advento savaitė. Šeštadienis

Samuelis ir karalystės pradžia 

Saulius – aukštas ir šaunus vyras, kilęs iš pačios menkiausios, Benjamino giminės. Kartą pasiklydo jo tėvo, pasiturinčio žmogaus, asilės. Saulius išeina jų ieškoti, bet rasti negali. Išgirdęs, jog netolimame mieste gyvena Dievo žmogus, pranašas, Saulius nusprendžia eiti pas jį patarimo, kur ieškoti dingusių gyvulių. Samuelis miesto šventykloje vadovauja aukojimui. Pamatęs Saulių suvokia, jog čia tas pats žmogus, apie kurį regėjime kalbėjo Viešpats. Dievas pasakė Samueliui, kad Saulius yra tas, kuris padės išlaisvinti tautą iš filistinų jungo.

Dievas pašaukia Samuelį – 1 Sam 3.

Samuelis ir Saulius – 1 Sam 9-12.

Papuošalas – karūna.

Advento kelias. Ketvirta savaitė

Ketvirta advento savaitė. Sekmadienis Jonas Krikštytojas Jėzus labai gerbia Joną Krikštytoją. Jis sako: “Tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną Krikštytoją” (Mt 11-11). Dievo pašauktas būti pranašu, Jonas pasiruošė atsiliepti į kvietimą. Atsidavimas tikslui...

Skaityti toliau

Advento kelias. Trečia savaitė

Trečia advento savaitė. Sekmadienis Dovydas, tautos piemuo Dovydas buvo didis poetas, giliai dvasingas, nors ydų nestokojo. Tai jam priskiriama nuoširdi dėkojimo už nuolatinę Dievo globą giesmė (2 Sam 22). Šioje giesmėje Dovydas šlovina Dievą kaip uolą,...

Skaityti toliau

Advento kelias. Pirma savaitė

Pirma advento savaitė. Sekmadienis Jesės medis "Jesės medis" buvo sukurtas padėti žmonėms susieti Kalėdų eglutės puošimo paprotį su įvykiais, vedančiais prie Kristaus gimimo. Eglutės buvo puošiamos anksčiau nei Europoje paplito krikščionybė. Kad ankstyvosios Bažnyčios...

Skaityti toliau

Advento kelias. Pradžia

Advento kelionė - tai pasakojimas apie Dievą ir Jo ištikimybę per 4000 metų. Izraelitai per Abraomo pašaukimą buvo Dievo pasirinkti, kad būtų šviesa tautoms. Patekę į Egipto vergiją, jie šaukėsi Dievo, ir Dievas jiems tarė: "Aš mačiau savo tautos kančią...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai