Adventas

Ketvirtas advento sekmadienis, C metai

Henrio Osavos Tanerio paveiksle (1909) Apsilankymas vaizduojamas realistiškai. Dailininkas kviečia mus į Elzbietos namus, prie stalo. Tą akimirką pro duris įžengia ir šeimininkę pasveikina Marija. Daiktų nedaug, tik stalas, užtiestas balta staltiese, padėta duonos ir...

Skaityti toliau

Trečias advento sekmadienis, C metai

Pamokslaujantį Joną Krikštytoją vaizduojanti freska yra viena iš ciklo, kurį Domenikas Girlandajas sukūrė Florencijos Naujosios Švč. Marijos bazilikos Tornabuoni koplyčioje (1490). Šioje scenoje Jonas Krikštytojas kalba minioms užsilipęs ant akmens; vienoje...

Skaityti toliau

Antras advento sekmadienis, C metai

Mattia Preti paveiksle "Šv. Jonas Krikštytojas pamokslauja" (apie 1665 m.) matome šv. Joną dykumoje, besidalijantį žinia su nedideliu susižavėjusių sekėjų būreliu. Panirti į šią istoriją kviečia įvairūs simboliai. Pusę Jono kūno gaubiantis raudonas...

Skaityti toliau

Pirmas advento sekmadienis, C metai

Į advento laiką mus kviečia Vasilijaus Kandinskio "Paskutinis teismas" (1912). Kaip bet kuris abstrakčiosios dailės kūrinys, šis paveikslas nėra pasakojamasis ar vaizduojamasis, jis labiau paveikiamasis. Kūrinys, kuriame spalvomis, linijomis ir formomis nepaprastai...

Skaityti toliau

dvasiniai skaitymai

Adventas

Advento kelias

Kalėdų laikas

Eilinis laikas

Gavėnia

Velykos

Ignaciškasis dvasingumas

Knygos

Bendruomenės liudijimai